جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷

مقاله تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

همیار دانشجو
مقاله تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان و دانلود پایان نامه نقش و پیشرفت تحصیلی والدین به خصوص سواد آنها بر پیشرفت تحصیلی فرزندان
در گذشته آموزش مهارت های زندگی به کودکان برای ورود به زندگی اجتماعی توسط خانواده ها صورت می گرفت اما از زمانی که آموزش فرزندان به عهده نهادهای آموزشی قرار گرفت نقش والدین هم در امور آموزش کودکان کم رنگ تر شد. ولی امروزه با افزایش آگاهی ها، والدین می کوشند تا شرایط پیشرفت تحصیلی فرزندشان را خارج از محیط مدرسه نیز فراهم کنند کاش مدرسه ها برای افزایش آگاهی ها، و اطلاعات بیشتر والدین با نحوه آموزش صحیح و کمک به پیشرفت درس بچه ها برنامه هایی ترتیب دهند.
افت تحصیلی امروزه یکی از نگرانی های مهم خانواده و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است همه ساله شمار زیادی از دانش آموزان در کشورهای مختلف جهان با پدیده ای به نام افت تحصیلی مواجه هستند این پدیده علاوه بر زیانهای هنگفت اقتصادی که به دلیل تکرار پایه یا صرف هزینه مجدد برای دانش آموختگان انجام می پذیرد. آثار سوئی که سلامت روحی دانش آموز را مخدوش می نماید بر جا می گذارد کاربرد اصطلاح افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه می کند که بخشی از سرمایه و مواد اولیه که باید به محصول نهایی تبدیل می شد، تلف کرده و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است. به نظر می رسد مسأله افت تحصیلی به مفهوم عام از گذشته دور حتی دوران باستان در ایران و جهان وجود داشته است اما به معنی خاص آن یعنی ناکامی در تحقق انتظارات آموزشی و شکست در موقعیت های تحصیلی آموزشی در صد ساله اخیر در ایران و چند قرن اخیر در کشورهای دیگر جهان به وجود آمده است افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها به ویژه جهان سوم به صورتی حاد مطرح است. (بیابانگرد، ۱۳۸۹)
تأثیر عوامل آموزشگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز
۱-روابط معلم و دانش آموز
۲- مهارت معلمان
معلمانی که در نظر دانش آموزان سخت گیرتر و متوقع تر هستند معلمانی که توانایی برقراری سریع نظم را در کلاس درس دارا هستند معلمانی که به طور منظم از کار خود ارزیابی می کنند و بر آن چه یک دانش آموز یاد گرفته یا یاد نگرفته در برابر همه آن چه باید یاد می گرفت به درستی واقف اند، معلمانی که به دانش آموزان خود مطالبی را که در بار نخست یاد نگرفته اند، فرصت فراگیری مجدد را می دهند و معلمانی که به دانش آموزان کمک می کنند تا به اهمیت مطالب پی ببرند و بتوانند بین مطالب اصلی و فرعی تمیز دهند، در حرفه معلمی موفق تر از معلمان دیگرند و دانش آموزان آنها از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار می باشند(ماشینی، ۱۳۷۰)
تفاوت محیط زندگی دانش آموزان که در تحصیل پیشرفت دارند با ضعیف
۱- برخورداری دانش آموزان ساعی از محیط گرم و با ثبات خانوادگی:
در خانواده شاگردان پیشرفته اختلاف نظر و عقیده و جر و بحث های بیهوده که می تواند مولد اضطراب و ناآرامی در کودک گردد، کمتر وجود دارد. به طور کلی محیط خانوادگی آرام و پرتفاهم است.
۲- برخورداری از دقت آزاد و توجه والدین:
اولیاء شاگردان زرنگ به خصوص مادران آنها وقت بیشتری را صرف می کنند برای تعلیم و تربیت فرزندان خود، و یا بیشتر به محبت و بازی می پردازد. و به آنها جرأت اظهار نظر و عقیده و شرکت در تصمیم گیری می دهند. بنابراین محیط خانه و برنامه های زندگی خود را طوری تنظیم می کنند که به رشد و تعالی این تواناییها طی شود.
۳- توافق اولیاء در مورد مسائل تربیتی:
در اکثر خانواده هایی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به نظر می رسید که والدین در مورد مسائل تربیتی توافق دارند و کمتر اتفاق می افتد که پیشنهاد مادر و راه و روش تربیتی او مورد سرزنش و انتقاد پدر خانواده قرار گیرد و بالعکس.
۴- تحمل اولیاء در مقابل سروصدا و ریخت و پاش کودکان:
اولیاء این گونه دانش آموزان پیشرفته تحمل بیشتری از خودشان نشان می دهند و یا اینکه به نظم و ترتیب خانه توجه دارند، اما شادی و آرامش کودک بر ایشان اهمیت بیشتری دارد و به آثار مثبت تربیتی بازی در رشد کودک واقف هستند.
۵- تحمل اولیاء در مورد عدم اطاعت کودکان از بزرگسالان:
هر دو دسته اولیاء نسبت به عدم اطاعت کودکان از پدر و مادر و به طور کلی بزرگسالان حساس بوده و هستند، ولی اولیاء کودکان ضعیف به طور محسوسی کم تحمل تر و حساستر از دسته دیگر به نظر می رسد(افروز، ۱۳۸۶).

دانلود مقاله تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان در قالب word به صورت کامل و آماده در ۶۸ صفحه به قیمت ۶۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی

چکیده

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد که در فرضیه های فرعی نشان می دهد بین میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی هر چه میزان سطح سواد والدین در سطح دیپلم و بالاتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است و هر چه میزان سطح سواد والدین در حد سیکل و پایین تر باشد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمتر است.در این تحقیق در فرضیه اصلی اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشاهده می شود و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد.

کارهای آماری انجام شده فرضیه اصلی و فرعی تحقیق را تایید کرده است. یعنی رابطه معنی داری بین سطح سواد والدین در گروههای مختلف تحصیلی با پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد . که این نتیجه تحقیق با نتیجه تحقیقات ذکر شده در پیشینه تحقیق همخوانی داشته است . و حاکی از اهمیت سطح سواد والدین و اطلاعات خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان می باشد.

مقدمه
پیشرفت تحصیلی یکی از عوامل مقبولیت در کلاس درس است همچنین برای به دست آوردن یک شغل و درجات مختلف آن دارای اهمیت است پیشرفت تحصیلی می تواند یکی از مهمترین و عینی ترین معیارها برای بررسی کارایی نظام های تربیتی باشد با توجه به موارد فوق محققان در حیطه های مختلف روانشناسی تربیتی از دیرباز سعی در فهم مجموعه عوامل تعیین کننده و موثر در پیشرفت تحصیلی داشتند .(حافظی، ۱۳۸۱)
یکی از عوامل که بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر بسیار موثر می گذارد سطح تحصیلات والدین می باشد سطح تحصیلات والدین یکی از عوامل مقبولیت پیشرفت بشر در جهان امروز است پیشرفت تکنولوژی ، صنعت، بهداشت، و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است هر کشوری برای اینکه به بهترین پیشرفت در علم دست یابد به والدینی نیاز دارد که با درک عمیق به همه مسائل راه درست و صحیح به فرزندشان نشان دهند که جز در سایه والدین با سواد میسر نمی شود.

تنها جوامعی توانسته اند که تمام مشکلات خود را در زمینه های تغذیه ، پوشاک، بهداشت و آموزش از میان بردارند که از سطح سواد بالا برخوردار باشند.تحصیلات والدین می تواند نقش مهمی در امر تربیت فرزندان داشته باشند والدین تحصیلکرده به دلیل داشتن مشاغل مفید و بهتر از فرهنگ بالا و محیط و موقعیتی بالاتر و بهتری برخوردار هستند بهره مندی از موقعیت خوب اجتماعی به نوبه خود تأثیر روی نگرش فرزندان نسبت به والدین و احساس امنیت و اعتماد به نفس آنها می شود و در نتیجه بهتر می توانند با محیط خود ارتباط برقرار کنند و همین امر موجب رشد و شکوفایی استعدادهای آنها می شود.

در حالی که کودکی که والدین او تحصیلات خوبی ندارند نه تنها افتخار به وجود آنها نمی کنند بلکه در خود احساس حقارت می کنند. (افروز، ۱۳۸۶) پایین بودن تحصیلات خانواده یکی از پارامترهایی است که می تواند بر افت تحصیلی تأثیر داشته باشد. افت تحصیلی یکی از نگرانی های مهم خانواده و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که این پدیده علاوه بر زیانهای هنگفت اقتصادی آثار سوء بر سلامت روانی دانش آموزان داشته، نگرانی نامطلوبی برای خانواده ها به دنبال دارد.(سعدی پور،۱۳۸۹).
یکی از روان شناسان تربیتی بر اساس یافته های علمی و تجارب تحقیقاتی خود بیان می کند . والدینی که اهل مطالعه یا علاقه مند به مباحث علمی و یافته های تحقیقاتی هستند و دوست دارند با اهل علم و اصحاب اخلاق حشر و نشر داشته باشند و در مهمانی رفت ها و مهمان دعوت کردن ها به این نکته اهمیت بیشتری می دهند و آن را اصلی ترین معیارهای ارتباطات اجتماعی به شمار می آورند ، فرزندانشان بیشترین موفقیت تحصیلی و نوآوری های فکری را از خود نشان می دهند. (افروز، ۱۳۸۹)
محیط خانوادگی بیش از بهره هوشی کودکان در موفقیت تحصیلی آنها موثر است. (بهرام راه (۱۳۷۲) به نقل از شاروک)

مقاله تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

مقاله تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

جهت دانلود مقاله تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 6,500 تومان

مقاله تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزنداندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *