دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری در قالب word با کیفیت بسیار عالی در ۱۳۰ صفحه به قیمت ۶۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.این بسته شامل دو پروژه و پایان نامه در رابطه با این موضوع می باشد که ما در توضیحات فقط به یک مورد آن اشاره میکنیم بعد از دانلود پروژه دوم را می توانید در فایل دانلودی مطالعه کنید.یک پروژه کامل در رشته حسابداری میباشد که به بررسی و تحقیق در مورد مراحل و نیازمندیها و حسابداری یک پروژه پیمانکاری می پردازد.این پایان نامه بطور کامل عملیات مالی و حسابداری پیمانکاری را با محاسبات واقعی ارایه میدهد.در قسمت پیوستها تصویر اسناد پیمانکاری نیز آورده شده است.

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

چکیده

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی باید از یك سو بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد. یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید. علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكان گسترش ، رواج و فراگیری اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.

امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند .

در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد :

كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می دهد .

پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است .

موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی هایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد .

مقدمه

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیت‌های مختلف اقتصادی در پهنه جهان و دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی و راه‌ حل‌های متناسبی را برای نگهداری حساب‌های فعالیت‌های گوناگون به نحوی فراهم آورد که صورت‌های مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی فعالیت‌های مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می‌شود و این عامل به نوبه خود و جستجو و یافتن راه حل‌های متعارف در سطح بین‌المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرح‌های ساخت و ساز ابنیه و تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران و انعقاد قراردادهای بلندمدت پیمانکاری برای اجرای طرح‌های یادشده و انجام دادن فعالیت‌های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران و یکی از فعالیت‌های عمده اقتصادی است که نیازمند ثبت و ضبط معاملات و فعالیت‌های مالی و تهیه و تنظیم گزارش‌های درون‌ سازمانی و اندازه‌گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت‌های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

فهرست پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری :

فصل اول، کلیات

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- تعریف موضوع پروژه. ۲

۱-۳- ضرورت واهمیت پروژه. ۳

۱-۴- فرضیه ها سوال های تحقیق.. ۳

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۴

۱-۶- قلمرو تحقیق.. ۴

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی.. ۴

۱-۶-۲- قلمرو مکانی.. ۴

۱-۶-۳- قلمرو زمانی.. ۴

۱-۷- تعریف اصلاحات واژه ها۵

۱-۷-۱- كارفرما۵

۱-۷-۲- پيمانكار. ۵

۱-۷-۳ – قرارداد. ۵

۱-۷-۴- دستگاه نظارت… ۵

فصل دوم ، تاريخچه وپيشينه تحقيق در داخل و خارج ازکشور

۲-۱- مقدمه. ۷

۲-۲- بخش دوم پیشینه تحقیق.. ۸

۲-۲-۱- پیشینه حسابداری درداخل کشور. ۸

۲-۲-۲- پیشینه حسابداری درخارج کشور. ۹

فصل سوم ، روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۱۳

۳-۲- روش تحقیق.. ۱۳

۳-۳- جامعه تحقیق ونمونه گیری.. ۱۴

۳-۴- روش های جمع آوری داده ها۱۵

۳-۵- روش های تجزیه تحلیل داده ها۱۶

فصل چهارم ، تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱- خلاصه اي از نكات مهم پروژه به. ۱۹

۴-۲ – انواع قراردادهاي پيمانكاري.. ۱۹

۴-۳ – مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكار. ۲۰

۴-۳-۱- مرحله ۱ : مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح.. ۲۰

۴-۳-۱-۱ خدمات تحقيقاتي و بنيادي.. ۲۰

۴-۳-۱-۲ مطالعات شناسايي طرح.. ۲۰

۴-۳-۱-۳ تهيه طرح مقدماتي.. ۲۰

۴-۳-۱-۴ تهية نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح.. ۲۱

۴-۳-۲- مرحله ۲ : ارجاع كار به پيمانكار. ۲۱

۴-۳-۲-۱ تكثير اسناد و مدارك مناقصه. ۲۱

۴-۳-۲-۲ دعوت از پيمانكاران براي انجام طرح.. ۲۱

۴-۳-۲-۳ تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شركت در مناقصه. ۲۲

۴-۳-۲-۴ انتخاب پيمانكار. ۲۲

۴-۳-۳ – مرحله ۳ : انعقاد قراردادبا پيمانكار. ۲۳

۴-۳-۳ -۱ موضوع پيمان. ۲۳

۴-۳-۳ -۲ مبلغ پيمان. ۲۳

۴-۳-۳ -۳ مدت پنهان. ۲۳

۴-۳-۳ -۴ تاييدات و تعهدات پيمانكار. ۲۳

۴-۳-۳ -۵ تعهدات و اختيارات كارفرما۲۳

۴-۳-۳ -۶ ضمانت نامه انجام تعهدات… ۲۴

۴-۳-۳ -۷ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن. ۲۴

۴-۳-۳ -۸ جريمة تاخير. ۲۴

۴-۳-۴- مرحلة ۴ : اجراء كار ( شروع عمليات )۲۴

۴-۳-۴-۱ تحويل ، تاسيس و تجهيزكارگاه. ۲۴

۴-۳-۴-۲ مخارج دورة اجراي طرح.. ۲۵

۴-۳-۴-۳ مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه. ۲۵

۴-۳-۴-۴ مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي.. ۲۵

۴-۳-۴-۵ تنظيم صورت وضعيت موقت كارها۲۶

۴-۳-۴-۶ پرداخت وجه صورت وضعيت موقت… ۲۶

۴-۳-۵- مرحله ۵ – خاتمه كار. ۲۷

۴-۳-۵-۱ تحويل موقت… ۲۷

۴-۳-۵-۲ برچيدن كارگاه. ۲۷

۴-۳-۵-۳ ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت… ۲۸

۴-۳-۵-۴ ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات… ۲۸

۴-۳-۵-۵ تهية صورت وضعيت قطعي.. ۲۸

۴-۳-۵-۶ تهية صورت حساب قطعي.. ۲۸

۴-۳-۵-۷ استرداد نصف وجه الضمان ( سپردة حسن انجام كار )‌۲۸

۴-۳-۵-۸ تحويل قطعي.. ۲۸

۴-۳-۵-۹ استرداد نصف ديگر وجه الزمان ( سپردة حسن انجام كار )۲۹

۴-۳-۵-۱۰ هزينة نگهداري در دورة تضمين ‌۲۹

۴-۳-۵-۱۱ انتقال دارايي مورد پيمان كه به دستگاه مسئول بهره برداري :۲۹

۴-۴- سازمان بر اساس وظايف… ۲۹

۴-۴-۱- مترورها۲۹

۴-۴-۲- روساي كارگاهها۳۰

۴-۴-۳- وقت نگهداران. ۳۰

۴-۴-۴- انبار داران. ۳۰

۴-۴-۵- نگهبانان. ۳۰

۴-۵- ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري.. ۳۰

۴-۵-۱- حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكار. ۳۰

۴-۵-۱-۱- مخارج قبل از انعقاد قرارداد. ۳۰

۴-۵-۱-۲- مخارج پيمان در طول اجراي طرح.. ۳۱

۴-۵-۲- به حساب دارايي بردن بهره. ۳۲

۴-۵-۲-۱ ارجاع كار به پيمانكار. ۳۳

۴-۵-۲-۱ دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح.. ۳۴

۴-۵-۲-۲ انتخاب پيمانكار. ۳۴

۴-۵-۳- انعقاد قرارداد با پيمانكار. ۳۵

۴-۵-۳-۱ گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات… ۳۵

۴-۵-۳-۲ تنظيم قرارداد پيمانكاري.. ۳۶

۴-۵-۳-۳ ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه. ۳۷

۴-۵-۳-۴ تأديه پيش پرداخت… ۳۸

۴-۵-۴- عمليات اجرايي.. ۳۸

۴-۵-۴-۱ ايجاد كارگاه. ۳۸

۴-۵-۴-۲ تخصيص تنخواه گردان به كارگاه. ۳۹

۴-۵-۴-۳ مخارج اجراي طرح.. ۴۰

۴-۵-۴-۴ مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه. ۴۰

۴-۵-۴-۵ مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي.. ۴۲

۴-۵-۴-۶ دفتر معين پيمانكاري.. ۴۳

۴-۵-۵- تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها۴۵

۴-۵-۵-۱ تنظيم صورت وضعيت موقت كارها۴۵

۴-۵-۵-۲ پرداخت وجه صورت وضعيت كارها۴۶

۴-۵-۶- تحويل موقت… ۴۸

۴-۵-۶-۱ برچيدن كارگاه. ۴۸

۴-۵-۶-۲ ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات… ۴۹

۴-۵-۶-۳ ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت… ۵۰

۴-۵-۶-۴ تهيه صورت وضعيت قطعي.. ۵۱

۴-۵-۶-۵ تهيه صورتحساب قطعي پيمان. ۵۱

۴-۵-۶-۶ استرداد نصف سپرده حسن انجام كار. ۵۲

۴-۵-۶-۷ بهره برداري و هزينه نگاهداري عمليات موضوع پيمان. ۵۲

۴-۵-۷- تحويل قطعي.. ۵۲

۴-۵-۷-۱ استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار. ۵۳

۴-۶- ليست حساب ها۵۳

۴-۶-۱ بانك و صندوق.. ۵۳

۴-۶-۲- حساب تخواه گردان. ۵۴

۴-۶-۳- حساب دريافتني.. ۵۴

۴-۶-۴- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول. ۵۴

۴-۶-۵- اسناد دريافتني.. ۵۵

۴-۶-۶- حساب پيش پرداخت… ۵۵

۴-۶-۷- حساب سپردة حسن انجام كار. ۵۵

۴-۷- دارائيهاي ثابت… ۵۵

۴-۷-۱- دارائيهاي ثابت مشهود. ۵۵

۴-۷-۲- دارائيهاي ثابت نامشهود. ۵۵

۴-۸- بدهي ها۵۶

۴-۸-۱- حسابهاي پرداختني.. ۵۶

۴-۸-۲- اسناد پرداختني.. ۵۶

۴-۸-۳- پيش دريافت ها۵۶

۴-۸-۴- بدهي هاي بلند مدت ‌۵۶

۴-۹- سرمايه. ۵۶

۴-۹-۱- در آمدها۵۶

۴-۱۰- هزينه ها۵۷

۴-۱۰-۱- حساب پيمان. ۵۷

۴-۱۰-۲- حساب كارگواهي شده. ۵۷

۴-۱۱- روشهاي متداول حسابداري پيمانكاري.. ۵۷

۴-۱۱-۱- انتخاب روش… ۵۸

۴-۱۲- ذخيره لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني.. ۵۹

۴-۱۲-۱ دعاوي و تغيير ناشي از قراردادهاي پيمانكاري.. ۵۹

۴-۱۲-۲- تعيين سود پيمان تكميل شده. ۶۰

۴-۱۳- انتقال سود بستن حساب پيمان تكميل شده. ۶۰

۴-۱۴- محاسبة سود پيمان هاي ناتمام. ۶۱

۴-۱۵- نحوة محاسبة پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه. ۶۶

۴-۱۶- نحوه محاسبه استهلاك اموال ، ماليات و تجهيزات… ۶۹

۴-۱۷- ماليات پيمانكاري.. ۷۰

۴-۱۷-۱- ماليات مقطوع. ۷۰

۴-۱۷-۲- ماليات بر در آمد پيمانكاري.. ۷۱

۴-۱۷-۳- ماليات مؤسسات پيمانكاري.. ۷۱

۴-۱۷-۴- نحوه نگهداري حسابهاي مالياتي.. ۷۵

۴-۱۷-۵- پيش پرداخت ماليات… ۷۵

۴-۱۷-۶- ماليات قطعي پيمان ها۷۵

۴-۱۷-۷- ذخيره ماليات بر در آمد. ۷۵

۴-۱۸- گزارش هاي مالي ۷۶

۴-۱۸-۱- ترازنامه. ۷۶

۴-۱۸-۲- دارائيهاي جاري.. ۷۶

۴-۱۸-۳- دارائيهاي ثابت… ۷۷

۴-۱۸-۴- بدهي هاي بلند مدت… ۷۷

۴-۱۸-۵- جدول بهاي تمام شده كار در جريان ساخت… ۷۸

۴-۱۹- گزارش هاي عملياتي.. ۷۹

۴-۱۹-۱-گزارش پيشرفت كار. ۷۹

۴-۱۹-۲- صورت حساب سود و زيان. ۸۰

فصل پنجم ، نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری.. ۸۳

۵-۲- پیشنهادات… ۸۳

منابع. ۸۵

پیوست ها۸۶

جهت دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری از فرم زیر اقدام نمایید.

 

نوع فایل قیمت
word 6,500 تومان

دانلود پروژه مراحل حسابداری پیمانکاریدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

یک دیدگاه

  1. پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری عالی بود دانلود کردم خیلی به کارم آمد تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *