نمونه سوالات پیام نور

دانلود پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاسدانلود پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس رایگان با بهترین کیفیت ویژه دانش آموزان نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول و دوم دبیرستان شهید بهشتی در دی ماه سال تحصیلی به ترتیب زیر بوده است .
کلاس اول A
۱۲- ۱۹/۵ – ۱۴- ۱۹- ۱۹/۵ – ۲۰- ۱۸- ۱۹/۵ – ۱۲ – ۷- ۱۴/۵ – ۵- ۲۰- ۱۲- ۱۷/۵ – ۱۷/۵ – ۱۹/۷۵- ۲۰- ۱۸/۵- ۳/۵- ۳/۵ – ۱۹- ۱۱- ۱۷
کلاس اول B
۸/۵- ۲۰- ۵- ۱۲- ۱۸- ۱۹- ۸- ۷- ۱۵/۵- ۱۸/۵- ۱۹- ۲۰- ۹- ۷- ۱۵- ۱۹- ۵- ۱۴- ۱۲- ۱۸/۵ – ۱۱/۵- ۷- ۶- ۱۸- ۷
کلاس دوم A
۱۸/۵- ۱۲- ۲۰- ۱۲- ۹- ۶- ۹- ۲۰- ۱۴- ۱۰- ۱۸- ۱۸- ۷- ۱۹- ۱۹- ۱۳- ۶- ۵- ۸- ۵- ۶- ۱۸- ۱۸/۵- ۱۵- ۱۲- ۱۲
کلاس دوم B
۱۸- ۷- ۱۹- ۱۰- ۱۸/۵- ۲۰- ۱۶- ۱۸- ۱۸/۵- ۱۴- ۱۹- ۱۰- ۱۵- ۱۳- ۱۱- ۱۶- ۱۶- ۱۰- ۱۶- ۱۱- ۱۳- ۱۵- ۱۴- ۹- ۸-
چون داده های ما ۳۵ تا است و فرد است ،‌بنابراین عدد وسط میانه است . یعنی اعداد را از کوچک به بزرگ می نویسیم . عدد وسط که هجدهمین عدد است . میانه محسوب می شود .۵ , ۵ , ۵ , ۶, ۶, ۶, ۶, ۷, ۸, ۵, ۹, ۹, ۱۰, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۲, ۱۲, ۱۳, ۱۳, ۱۳, ۱۳, ۱۴, ۱۴, ۱۴, ۱۸, ۱۸, ۱۸ ,۵, ۱۸, ۱۸/۵ , ۱۸/۵ , ۱۹,۱۹,۱۹, ۵, ۱۹, ۵, ۲۰, ۲۰
میانه کل :‌ ۱۳
: چارک اول : میانه داده های قبل از میانه کل را می گویند که در اینجا «۵/۸ » است .
: چارک سوم : میانه داده های بعد از میانه کل را می گویند . که در اینجا «۵/۱۸» است .
میانگین
میانگین : برای بدست آوردن میانگین، تمام عدد ها را با هم جمع می کنیم و تقسیم بر تعداد آن ها که ۳۵ است می کنیم .
X= میانگین
برای اینکه ۳۵ عدد به عنوان نمونه از ۱۰۰ عدد ذکر شده انتخاب کنیم ابتدا به کمک ماشین حساب ۳۵ عدد تصادفی بدست آورده و هر یک از آنها را در مجموع تعداد افراد ۴ کلاس که از ۱۰۰ نفر است ضرب می کنیم به این ترتیب ۳۵ عدد داریم .
مثلاً اگر عدد ۲/۴۷ بدست امد از اعداد بالا نمره چهل و هفتم که ۶ است را می نویسیم تا ۳۵ نمره به عنوان نمونه داشته باشیم .۰/۴۷۲×۱۰۰=۴۷/۲
۰/۲۴۸×۱۰۰=۲۴/۸
۰/۹۴۵×۱۰۰=۹۴/۵
۰/۷۳۹×۱۰۰=۷۳/۹
۰/۰۱۷×۱۰۰=۱/۷
۰/۹۲۷×۱۰۰=۹۲/۷
۰/۳۲۲×۱۰۰=۳۲/۲
۰/۴۱۵×۱۰۰=۴۱/۵
۰/۵۵۶×۱۰۰=۵۵/۶
۰/۷۹۲×۱۰۰=۷۹/۲
۰/۲۱۹×۱۰۰=۲۱/۹
۰/۰۵۴×۱۰۰=۵/۴
۰/۴۷۳×۱۰۰=۴۷/۳
۰/۱۸۹۰×۱۰۰=۸۹
۰/۴۷۱×۱۰۰=۴۷/۱
۰/۸۵۴×۱۰۰=۸۵/۴
۰/۶۵۱×۱۰۰=۶۵/۱
۰/۹۷۹×۱۰۰=۹۷/۹
۰/۵۳۹×۱۰۰=۵۳/۹
۰/۴۰۹×۱۰۰=۴۰/۹
۰/۴۲۵×۱۰۰=۴۲/۵
۰/۷۰۱×۱۰۰=۷۰/۱
۰/۱۲۴×۱۰۰=۱۲/۴
۰/۸۵۴×۱۰۰=۸۵/۴
۰/۶۵۳×۱۰۰=۶۵/۳
۰/۰۲۶×۱۰۰=۲/۶
۰/۱۳۲×۱۰۰=۱۳/۲
۰/۰۵۷×۱۰۰=۵/۷
۰/۲۹۳×۱۰۰=۲۹/۳
۰/۷۴۷×۱۰۰=۷۴/۷
۰/۶۰۷×۱۰۰=۶۰/۷
۰/۹۶۳×۱۰۰=۹۶/۳
۰/۲۷۰×۱۰۰=۲۷
۰/۲۱۸×۱۰۰=۲۱/۸
۰/۰۲۴×۱۰۰=۲/۴
جدول فراوانی
اعدادی که به عنوان نمونه از ۱۰۰ عدد بالا به طور تصادفی بدست آمده به صورت زیر است .

دانلود پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس در قالب ورد به صورت کامل و آماده در ۱۳ صفحه به قیمت ۱۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس

دانلود پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس

در این پروژه از نمودارها به خوبی استفاده کرده ایم و با کیفیت بسیار عالی برای دانلود قرار دادیم با قیمت ناچیز بلافاصله این فایل را دریافت کنید.

فهرست :

داده ها
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی
نمودار دایره ای
نمودار چند بر فراوانی
نمودار ساقه و برگ
مد
نمودار جعبه ای
میانگین
واریانس
انحراف معیار
ضریب تغییرات

جهت دانلود پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
13 word 1,500 تومان

دانلود پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاسدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور