یکشنبه , ۶ اسفند ۱۳۹۶

سوالات درس اصول و مبانی ریزی منطقه ای (گرایش شهری) ارشد

 سوالات درس اصول و مبانی ریزی منطقه ای (گرایش شهری) ارشد

نمونه سوالات درس اصول و مبانی ریزی منطقه ای (گرایش شهری) کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹

عنوان درس : اصول و مبانی ریزی منطقه ای (گرایش شهری) ، برنامه ریزی منطقه ای (آموزش محور)

کد درس : ۱۲۱۶۳۰۵_۱۲۱۶۵۵۴

رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری – امایش شهری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی ارشد 500 تومان

سوالات درس اصول و مبانی ریزی منطقه ای (گرایش شهری) ارشددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.