شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه سوالات تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطی

نمونه سوالات تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطی

نمونه سوالات درس تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطی ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

 

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب

 

عنوان درس : تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطی ، تحلیل محتوی پیام های ارتباطی

کد درس : ۱۳۲۲۲۴۴-۱۲۲۲۳۳۰

رشته تحصیلی : علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد 500 تومان

نمونه سوالات تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.