چهارشنبه , ۱ فروردین ۱۳۹۷

نمونه سوالات حقوق کار

نمونه سوالات حقوق کار

نمونه سوالات حقوق کار با جواب

نمونه سوالات حقوق کار با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

عنوان درس : حقوق کار ، حقوق در مددکاری ، حقوق رفاه اجتماعی

کد درس : ۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۲۲۵۸_۱۲۲۳۰۴۵

رشته تحصیلی : حقوق – علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی و رفاه – علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)

چند مورد از نمونه سوالات حقوق کار
۱-کدام رشته از حقوق را با وصف جوان یاد می کنند؟
۱٫حقوق جزا ۲٫حقوق کار ۳٫حقوق مدنی ۴٫آیین دادرسی
۲-اشخاص طبیعی همان اشخاص …………… هستند.
۱٫حقوقی ۲٫عادی ۳٫حقیقی ۴٫شرکت های تجاری۳-در حقوق کار شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است ، چه نام دارد؟
۱٫کارمزد ۲٫کارفرما ۳٫کارگر ۴٫اصناف
۴-تکیه اصلی حقوق کار بر چه موضوعی است؟
۱٫تنظیم روابط افراد ۲٫پیمانها و اختلافات جمعی
۳٫قواعد مربوط به حمایت از کارگران ۴٫قواعد مربوط به حمایت از کارفرمایان
۵-در دوران حاضر روابط کار تابع قوانین ……………… است.
۱٫تخییری ۲٫تفسیری ۳٫تعارضی ۴٫امری
۶-حکم قراردادی که دارای مزایایی بیش از مزایای مندرج در قانون یا پیمان جمعی کار باشد ، چیست؟
۱٫نافذ ۲٫غیر نافذ ۳٫قابل فسخ ۴٫باطل
۷-قانون کار چه سالی کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاهها (نه کارآموزان) را مشمول مقررات کار می شمرد؟
الف ۱۳۲۰ ب ۱۳۳۷ ج ۱۳۹۱ د ۱۳۸۵
۸-جنبه حمایتی حقوق کار در بیشتر کشورها با وضع مقرراتی به نفع ………….. ظاهر شد.
۱٫مردان ۲٫زنان و کودکان ۳٫همه مردم ۴٫پیشه وران
۹-حقوق کارگران ، به ترتیب قانون مقرر در قانون کار ، جنبه ………….. دارد.
۱٫تفسیری ۲٫حداکثری ۳٫حداقلی ۴٫اجتماعی
۱۰-اصولا هر قانونی دارای جنبه …………….. است.
۱٫الزام ۲٫مخیره ۳٫شمولی ۴٫تعارضی
۱۱-نظارت بر اجرای مقررات کار بر عهده چه مرجعی است؟
۱٫بازرسی کار ۲٫دیوان محاسبات ۳٫هیات عمومی دیوان عالی ۴٫حسابرسی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد 500 تومان

نمونه سوالات حقوق کاردریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *