نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق کاردانلود رایگان نمونه سوالات حقوق کار

نمونه سوالات حقوق کار با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق کار با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

عنوان درس : حقوق کار ، حقوق در مددکاری ، حقوق رفاه اجتماعی

کد درس : ۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۲۲۵۸_۱۲۲۳۰۴۵

رشته تحصیلی : حقوق – علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی و رفاه – علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)

چند مورد از نمونه سوالات حقوق کار
۱-کدام رشته از حقوق را با وصف جوان یاد می کنند؟
۱٫حقوق جزا ۲٫حقوق کار ۳٫حقوق مدنی ۴٫آیین دادرسی
۲-اشخاص طبیعی همان اشخاص …………… هستند.
۱٫حقوقی ۲٫عادی ۳٫حقیقی ۴٫شرکت های تجاری۳-در حقوق کار شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است ، چه نام دارد؟
۱٫کارمزد ۲٫کارفرما ۳٫کارگر ۴٫اصناف
۴-تکیه اصلی حقوق کار بر چه موضوعی است؟
۱٫تنظیم روابط افراد ۲٫پیمانها و اختلافات جمعی
۳٫قواعد مربوط به حمایت از کارگران ۴٫قواعد مربوط به حمایت از کارفرمایان
۵-در دوران حاضر روابط کار تابع قوانین ……………… است.
۱٫تخییری ۲٫تفسیری ۳٫تعارضی ۴٫امری
۶-حکم قراردادی که دارای مزایایی بیش از مزایای مندرج در قانون یا پیمان جمعی کار باشد ، چیست؟
۱٫نافذ ۲٫غیر نافذ ۳٫قابل فسخ ۴٫باطل
۷-قانون کار چه سالی کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاهها (نه کارآموزان) را مشمول مقررات کار می شمرد؟
الف ۱۳۲۰ ب ۱۳۳۷ ج ۱۳۹۱ د ۱۳۸۵
۸-جنبه حمایتی حقوق کار در بیشتر کشورها با وضع مقرراتی به نفع ………….. ظاهر شد.
۱٫مردان ۲٫زنان و کودکان ۳٫همه مردم ۴٫پیشه وران
۹-حقوق کارگران ، به ترتیب قانون مقرر در قانون کار ، جنبه ………….. دارد.
۱٫تفسیری ۲٫حداکثری ۳٫حداقلی ۴٫اجتماعی
۱۰-اصولا هر قانونی دارای جنبه …………….. است.
۱٫الزام ۲٫مخیره ۳٫شمولی ۴٫تعارضی
۱۱-نظارت بر اجرای مقررات کار بر عهده چه مرجعی است؟
۱٫بازرسی کار ۲٫دیوان محاسبات ۳٫هیات عمومی دیوان عالی ۴٫حسابرسی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی و کارشناسی ارشد 500 تومان

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق کاردریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور