پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

گزارش کارورزی دفتر اسناد رسمی +doc

همیار دانشجو
دانلود گزارش کارآموزی در دفتر اسناد رسمی خانه پیشگفتار اینجانب پروژه کارآموزی خود را در ، (نام محل کارآموزی شما) گذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در ، (نام محل کارآموزی شما) به دانلود گزارش کارآموزی در دفترخانه اسناد رسمی دانلود گزارش کارآموزی در دفترخانه اسناد رسمی. دانلود گزارش کارآموزی در دفترخانه اسناد رسمی. ۳,۶۰۷ نمایش دوشنبه , ۲۸ بهمن , ۱۳۹۲ گزارش کارآموزی و کارورزی نظر یکی از دغدغه های دانشجویان حسابداری داشتن یک پروژه حسابداری نمونه جهت انجام حسابداری واقعی می باشد. جهت دانلود پروژه حسابداری بسیاری سایت های مختلف وجود دارد دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق(دفتر اسناد رسمی) دانلود کارورزی در دفاتر اسناد رسمی

دانلود گزارش کارورزی دفتر اسناد رسمی +doc

گزارش کارورزی دفتر اسناد رسمی +doc

گزارش کارورزی دفتر اسناد رسمی با فرمت ورد قابل ویرایش و پرینت گرفتن.تعداد این گزارش کار ۷۶ صفحه می باشد.

مقدمه:
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:
خداوند قادر متعال را سپاس می گزاریم از باب نعمت ها و توانایی هایی که در درون مان قرار داده است.
این گزارش کار و گزارش تکمیلی اینجانب ………… است که خدمت استاد ارجمندم آقای …………………………… ارایه خواهم نمود.
محل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله………………………….  با نام دفتر اسناد رسمی …….. می باشد.
تاریخچه
برگي از تاريخ ثبت اسناد در ايران
با نگاهي به دفتر اسناد شيخ فضلالله نوري
پيش از تصويب قانون ثبت اسناد، يعني در زمان پيش از مشروطه، شناسايي و تعيين حدود املاك هر كس فقط بر اساس اسناد عادي و مبايعهنامهها معلوم ميشد و از اين رو هميشه رايجترين دعاوي بين افراد يا حتي بين كسان عادي و دولتها، اختلاف بر سر مالكيت بود. ثبت اسناد به طريق رسمي و قانوني همراه با ساير دانشهاي جديد و از جمله حقوق از اواسط دوران قاجاريه رواج و به تدريج رسميت پيدا كرد.
در ابتدا چند آييننامه و دستورالعمل براي ثبت صادر شد، اما همانند همه پديدههاي جديد با مخالفتهايي مواجه شد، به گونهاي كه چون ميرزاعلي خان امينالدوله صدراعظم تجدّدخواه آييننامهاي به منظور قانوني كردن ثبت اسناد در دفاتر خاص صادر كرد موج مخالفتها به ويژه از سوي پارهاي علما و صاحبان محاضر شرعي از گوشه و كنار برخاست. اينان رواج و رسميت قانون ثبت را باعث كساد كار خود و بسته شدن محاضر و دفاتر شرعي ميدانستند. به نظر اين گروه با الزامي شدن ثبت، مردم ديگر به محضر شرعي مراجعه نكرده و دعاوي خود را از طريق محاكم عرفي حل وفصل ميكردند.
دفاتري كه علما در آن به انجام امور حقوقي از قبيل تنظيم اسناد و رسيدگي به دعاوي ميپرداختند «دفتر شرعيات» نام داشت و در آن دفترها خلاصه هر سند درج ميشد تا در صورت نياز بعدها به آن مراجعه شود. در اين گفتار نخست به دفاتر شرعيات و عملكرد آن اشاره ميشود و در بخش دوّم يكي از دفاتر ثبت قديم را كه اخيراً پيدا شده و به شيخ فضلالله نوري عالم برجسته عصر مشروطه تعلق دارد معرفي ميكنيم.
تنظيم و تشكيل دفتري به نام دفتر ثبت اسناد يا دفتر شرعيات بين علماي عصر قاجار و شايد پيش از آن معمول بود. بيشتر متصديان اين دفاتر كه همه در زمره علماي برجسته عهد خود بودند در محضر خود به تنظيم اسناد معاملات و نگارش مبايعهنامه و ساير اسناد رايج آن عهد پرداخته و سپس خلاصه آن را در دفاتر ويژهاي ثبت ميكردند كه بعضاً آنها را دفتر شرعيات يا دفتر رسائل ناميدهاند.
البته همه علماي مشهور در اين قبيل امور وارد نميشدند. طبعاً اشتغال به اين كارها تا حدّي زبان مردم عادي را به انتقاد از اينان باز ميكرد.
در كتاب نوادرالامير ـ كه مجموعهاي از داستانهاي رايج در باب خدمات و كارهاي ميرزاتقي خان اميركبير به سبك داستانسرايي است ـ حكايتي راجع به امام جمعه وقت تهران نقل شده است كه بر اساس آن يكي از تجّار سرشناس تهران خود را ورشكسته اعلام و امام جمعه حكم آن را تاييد و تنفيذ كرد و به اين ترتيب گروهي از طلبكاران او از دريافت طلب خود محروم مانده و شكايت به امير بردند. امير دفاتر و اسناد تاجر موصوف را وارسي و شخصاً ثابت كرد كه تقلّبي صورت گرفته و حكم ورشكستگي بازرگان غير مستند است و او با تدليس سرمايه هنگفتي از طلبكاران خود را تملك كرده است. اميركبير سپس تاجر را خواسته و اموال مردم را از او باز گرفت و امام جمعه را كه در يك دعواي مهم بدون تحقيق راي داده بود با قدرت تام از داشتن محضر شرعي بر حذر داشت و دفتر او را تعطيل كرد. خبر ديگري از دوران صدارت حاج ميرزا آقاسي در دست است: گفتهاند ملكي را در محضري چهار بار به عنوان وقف، بيع، صلح، و هبه معادله كرده بودند. همين كه صدراعظم در اثر شكايت اصحاب دعوي از محضر مذكور بازخواست كرد، جواب اين بود كه ما لوح محفوظ نيستيم، ممكن است اشتباه شده باشد. وانگهي خط و مهر هر عالمي را در همه جا نميشناختند و جز آن و از همه مهمتر آنكه مهر علماي بزرگ را بعد از فوت آنان، ديگران نابجا مورد استفاده قرار ميدادند.
در ميان علماي شهرستان و ولايات هم تنظيم دفتر شرعيات و دفتر خلاصه احكام گاه معمول بود. اينان نيز به فوايد داشتن چنين دفتري پي برده بودند تا هنگام گم شدن اصل اسناد به توان براي جلوگيري از دعاوي به آن مراجعه كرد. نگارنده ساليان پيش نمونه اين دفاتر را كه يكي از علماي لنگرود در خصوص اسناد شهر خود تنظيم كرده بوددر سازمان اسناد ملي ايران ملاحظه و به اجمال آن را بررسي كرده است. هم چنين استاد ايرج افشار رييس پيشين كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به راقم اين سطور فرمود حدود ۷ الي ۸ دفتر از نوع دفاتر شرعيات را كه متعلق به امام جمعه خويي بوده چند دهه پيش براي كتابخانه مركزي دانشگاه خريداري كرده است. در اين دفترها به جز اسناد عادي گاه خلاصه عقدنامهها كه اصل آن هنرمندانه تزيين شده درج گرديده است، ليكن از آوردن متن كامل خودداري كردهاند.
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی
خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن
ثبت سند، راه رهايي از كلاهبرداري
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران
دفترخانه‌ها بايد دارای دفاتر ذيل‌ باشند
وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر
مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌
مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را  باید رعایت کنند
شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود
شرایط و اصول مترجمین رسمی
ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده ‌باشد
به‌متقاضیان ‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد
اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود
امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی:
وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌
درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد
تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی
از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌۵۴ مصوب‌۲۵ ۴ ۵۴-مصوب‌۲۸ ۲ ۱۳۷۳) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌۵۴ قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ ۴ ۱۳۵۴ به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد
تعرفه‌حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۹۰ 
تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌
الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌
ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر
مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است
فصل سوم
تشریح روند کار و ارایه خدمات
گواهی امضاء
گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء 
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک
امضای دیجیتال چیست
صدور اجرایه
تنظيم اسناد انتقال اجرائی
روش صدور سند مالکيت المثنی
روش صدور سند مالکيت بنام وراث
روش قبول درخواست ثبت املاک
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک
روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی
فک رهن جزء مشاع از وثیقه
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟
صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، مي بايستي دردفتراسنادرسمي ثبت شودتاآثارقانوني برآن بارگردد
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
روش تنظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات
یک پیشنهاد:
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها  و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم  ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه
منابع
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
76 WORD 5,500 تومان

گزارش کارورزی دفتر اسناد رسمی +docدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *