یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست – فرمت ورد

پرسشنامه توجه به محیط زیست
دانلود رایگان پرسشنامه توجه به محیط زیست – مرجع علوم مدیریت ایران پرسشنامه توجه به محیط زیست | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.دانلود پرسشنامه توجه به محیط زیست – مرجع علوم مدیریت ایران زیست | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه بانک اطلاعات اساتید; کارشناسی ارشد; مصاحبه با کارآفرینان • آموزش خرید روایی و پایایی : این .پرسشنامه توجه به محیط زیست – ایران پرسش- پرسشنامه توجه به محیط زیست. هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه افراد به محیط زیست (اکولوژی). نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه توجه به سلامتی و محیط زیست توضیحات: پرسشنامة توجه به سلامتی و محیط زیست. سازنده و سال ساخت: النا فارج و اوا مارتینز – ۲۰۰۶٫ سوالات: ۲۰ سوال. روایی و پایایی: دارد پرسشنامه توجه به محیط زیست(اکولوژی) توضیحات: پرسشنامة توجه به محیط زیست(اکولوژی). سازنده و سال ساخت: النا فارج و اوا مارتینز – ۲۰۰۶٫ سوالات: ۹ سوال. روایی و پایایی: دارد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺴﺖ ، داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻪ. روي. ۳۸۳٫ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره اﺑﺘـﺪاﻳﻲ. اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋو ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﻣﻌـﻀﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، ﺗﻮﺟـﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﻴﺮات

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست - فرمت ورد

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست

هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه افراد به محیط زیست (اکولوژی).

نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات با توجه به طیف بیان کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات: ۹

پرسشنامه استاندارد توجه به محیط زیست

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

نوع فایل قیمت
WORD 2,300 تومان

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست – فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *