نمونه سوالات پیام نور

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست – فرمت وردپرسشنامه توجه به محیط زیست
دانلود رایگان پرسشنامه توجه به محیط زیست – مرجع علوم مدیریت ایران پرسشنامه توجه به محیط زیست | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.دانلود پرسشنامه توجه به محیط زیست – مرجع علوم مدیریت ایران زیست | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه بانک اطلاعات اساتید; کارشناسی ارشد; مصاحبه با کارآفرینان • آموزش خرید روایی و پایایی : این .پرسشنامه توجه به محیط زیست – ایران پرسش- پرسشنامه توجه به محیط زیست. هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه افراد به محیط زیست (اکولوژی). نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه توجه به سلامتی و محیط زیست توضیحات: پرسشنامة توجه به سلامتی و محیط زیست. سازنده و سال ساخت: النا فارج و اوا مارتینز – ۲۰۰۶٫ سوالات: ۲۰ سوال. روایی و پایایی: دارد پرسشنامه توجه به محیط زیست(اکولوژی) توضیحات: پرسشنامة توجه به محیط زیست(اکولوژی). سازنده و سال ساخت: النا فارج و اوا مارتینز – ۲۰۰۶٫ سوالات: ۹ سوال. روایی و پایایی: دارد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺴﺖ ، داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزش ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻪ. روي. ۳۸۳٫ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره اﺑﺘـﺪاﻳﻲ. اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋو ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﻣﻌـﻀﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، ﺗﻮﺟـﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﻴﺮات

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست - فرمت ورد

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست

هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه افراد به محیط زیست (اکولوژی).

نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات با توجه به طیف بیان کنید.

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات: ۹

پرسشنامه استاندارد توجه به محیط زیست

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت، جلد چهارم، انتشارات راه‌دان، تهران.

نوع فایل قیمت
WORD 2,300 تومان

نمونه پرسشنامه توجه به محیط زیست – فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور