نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومونپرسشنامه اهمال کاری تحصیلی
دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی، تالیف سولومون و راث بلوم (۱۹۸۴)، در قالب فایل word، شامل ۲۷ پرسش و ۳ مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون – پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم در سال ۱۹۸۴ برای بررسی اهمال کاری در سه حوزه آماده کردن تکالیف، آمادگی برای امتحان و تهیه ﮐـﺎري اﺳـﺖ. از ﺑـﯿﻦ داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان اول. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ. ۲۵۰٫ ﻧﻔـﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﮔﯿـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ. اي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ. دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻫﻤـﺎل. ﮐـﺎري ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺳـﻮﻟﻮﻣﻮن و راﺛﺒﻠـﻮم (.پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم – صفحه اول- لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم اینک شما با جستجوی ((پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ، ۱۹۸۴)) وارد صفحه فروش فایل پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم – پرتوی دانش- دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، ۱۹۸۴)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و – با سلام،محصول دانلودی +{{پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ، ۱۹۸۴نگین وب – پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم – دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، ۱۹۸۴)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری

نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ، تالیف سولومون و راث بلوم (۱۹۸۴)، در قالب فایل word، شامل ۲۷ پرسش و ۳ مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی را سولومون و راث بلوم در سال ۱۹۸۴ ساختند. این مقیاس را دهقانی (۱۳۸۷) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است.
این مقیاس دارای ۲۷ گویه می باشد که ۳ مؤلفه را مورد بررسی قرار می دهد:
– مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات؛ شامل ۸ سؤال می‏ باشد.
– مؤلفه دوم، آماده شدن برای تکالیف؛ شامل ۱۱ گویه می باشد
– مؤلفه سوم، آماده شدن برای مقاله های پایان‌ترم؛ شامل ۸ گویه می باشد.

نحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «هرگز»، «به ندرت»، «گهگاهی»، «اکثر اوقات»، و «همیشه» نشان می دهند که به گزینه «هرگز» نمره ۱، «به ندرت» نمره ۲، «گهگاهی» نمره ۳، «اکثر اوقات» نمره ۴، «همیشه» نمره ۵، تعلق می گیرد.

نامیان و حسینچاری (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۰/۷۳ به دست آوردند. دولتی (۱۳۹۱) نیز در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۰/۹۳ بدست آورد. در این پژوهش از نسخه ۲۷ سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه در پژوهش جوکار و دلاورپور (۱۳۸۶) با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که یافته ها بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
2 WORD 1,900 تومان

نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولوموندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور