چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

همیار دانشجو
پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، ۱۹۸۴)
همیشه اکثر اوقات گهگاهی به ندرت هرگز
لطفا میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر علامت بزنید. ردیف
هنگام مطالعه برای امتحان مرتبا رویا پردازی میکنم و تمرکز کردن برایم دشوار است. ۱
تا لحظه ای که امکان داشته باشد، آماده شدن برای امتحانات را به تاخیر نمی اندازم. ۲
سازمان دادن مطالب قبل از امتحان برایم دشوار است. ۳
هنگامی که از تاریخ یک امتحان اطلاع پیدا می کنم، اجازه نمی دهم که وقت تلف شود و فورا شروع به آماده شدن می¬کنم. ۴
هنگامی که تاریخ یک امتحان نزدیک شود، آماده شدن برای امتحان برایم دشوار است. ۵
هنگامی که می بایست برای یک امتحان آماده شوم، بر روی آن متمرکز می شوم و دچار حواس پرتی نمی‏شوم. ۶
هنگامی که آماده شدن برای امتحانات را به تعویق می اندازم، احساس بدی به من دست می¬دهد. ۷
دوست دارم عادت تعلل ورزی و امروز و فردا کردن را در خودم تغییر دهم. ۸
تکالیفم را از یک جلسه به جلسه دیگر به تعویق می اندازم. ۹
هنگامی که در حال انجام تکالیف هستم، چیزهای دیگری حواسم را پرت می کنند و برایم دشوار است که آن را تا پایان انجام دهم. ۱۰
ترجیح می دهم که ابتدا تکالیفم را انجام دهم و سپس به چیزهای دیگر بپردازم. ۱۱
تمایل دارم که انجام تکالیفم را تا دقیقه آخر به تاخیر بیاندازم. ۱۲
وقتی که برای مدرسه رفتن بیدار می شوم تقریبا فورا از رختخواب بلند می¬شوم. ۱۳
دیر به کلاس یا مدرسه می رسم. ۱۴
وقتی که در کلاس چیزی نمی فهمم، مطمئنم که بزودی آن را خواهم فهمید(مثلا کتابی میخوانم که آن را شرح داده باشد و یا با پرسیدن دوستم آن را خواهم فهمید). ۱۵
پیش از اتمام رسیدن مهلت تحویل تکالیف آنها را تمام می¬کنم. ۱۶
هنگامی که می بایست تکالیفم را مرور کنم، آن را به تعویق می اندازم. ۱۷
وقتی که انجام دادن تکالیف را به تعویق می اندازم، احساس بدی به من دست می¬دهد. ۱۸
دوست دارم که عادت اهمال کاری و امروز و فردا کردن در انجام تکالیف را تغییر دهم. ۱۹
هنگامی که مجبور باشم تکلیفی را آماده کنم، مرتبا آن را به تاخیر می اندازم. ۲۰
به محض مشخص شدن زمان انجام تکلیف، شروع به آماده کردن آن می کنم و آن را به تاخیر نمی اندازم. ۲۱
هنگامی که تصمیم می گیرم بر روی تکلیفی کار کنم، احساس می کنم انرژی انجام دادن آن را ندارم. ۲۲
هنگامی که برای انجام تکلیفی برنامه ریزی می کنم، دقیقا به زمان و تاریخ آن پایبند هستم. ۲۳
هنگامی که بر روی مقاله ای کار می کنم، نمی توانم روی آن تمرکز کنم و مرتبا رویا پردازی می کنم. ۲۴
هنگامی که مجبورم تکلیفی را تا تاریخ معینی ارائه دهم، از چندین روز قبل آن را آماده می کنم. ۲۵
هنگامی که انجام یک تکلیف را به تاخیر می اندازم، احساس بدی به من دست می دهد. ۲۶
علاقه مند هستم که عادت اهمال کاری و امروز و فردا کردن در انجام تکالیف را تغییر دهم. ۲۷معرفی پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی:
این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (۱۹۸۴) ساخته و آن را مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (۱۳۸۷) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است. این مقیاس دارای ۲۷ گویه می¬باشد که ۳ مؤلفه را مورد بررسی قرار می¬دهد: مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات؛ شامل ۸ سؤال می‏باشد. مؤلفه دوم، آماده شدن برای تکالیف می¬باشد و شامل ۱۱ گویه می¬باشد و مؤلفه سوم، آماده شدن برای مقاله¬های پایان‌ترم می باشد که شامل ۸ گویه می¬باشد. نحوه پاسخدهی به گویه¬ها به این صورت است که پاسخ¬دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه¬های «هرگز»، «به¬ندرت»، «گهگاهی»، «اکثر اوقات»، و «همیشه» نشان می¬دهند که به گزینه «هرگز» نمره ۱، «به¬ندرت» نمره ۲، «گهگاهی» نمره ۳، «اکثر اوقات» نمره ۴، «همیشه» نمره ۵، تعلق می¬گیرد. همچنین در این مقیاس گویه ‏های «۲ – ۴ – ۶ – ۱۱ – ۱۳ – ۱۵ – ۱۶ – ۲۱ – ۲۳ – ۲۵» به صورت معکوس نمره¬گذاری می‏شوند. نامیان و حسین چاری (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان تبیین اهمال-کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۷۳/۰ به دست آوردند. دولتی (۱۳۹۱) نیز در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۹۱/۰ بدست آورد. در این پژوهش از نسخه ۲۷ سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه در پژوهش جوکار و دلاورپور (۱۳۸۶) با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که یافته ها بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود.
مولفه ها تعداد گویه ها
آماده شدن برای امتحانات سوالات ۱ الی ۸
آماده شدن برای تکالیف سوالات ۹ الی ۱۹
آماده شدن برای مقاله¬های پایان‌ترم سوالات ۲۰ الی ۲۷

نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ، تالیف سولومون و راث بلوم (۱۹۸۴)، در قالب فایل word، شامل ۲۷ پرسش و ۳ مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی.

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی را سولومون و راث بلوم در سال ۱۹۸۴ ساختند. این مقیاس را دهقانی (۱۳۸۷) برای اولین بار در ایران به‌کاربرده است.
این مقیاس دارای ۲۷ گویه می باشد که ۳ مؤلفه را مورد بررسی قرار می دهد:
– مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات؛ شامل ۸ سؤال می‏ باشد.
– مؤلفه دوم، آماده شدن برای تکالیف؛ شامل ۱۱ گویه می باشد
– مؤلفه سوم، آماده شدن برای مقاله های پایان‌ترم؛ شامل ۸ گویه می باشد.

نحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «هرگز»، «به ندرت»، «گهگاهی»، «اکثر اوقات»، و «همیشه» نشان می دهند که به گزینه «هرگز» نمره ۱، «به ندرت» نمره ۲، «گهگاهی» نمره ۳، «اکثر اوقات» نمره ۴، «همیشه» نمره ۵، تعلق می گیرد.

نامیان و حسینچاری (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۰/۷۳ به دست آوردند. دولتی (۱۳۹۱) نیز در پژوهشی ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۰/۹۳ بدست آورد. در این پژوهش از نسخه ۲۷ سؤالی استفاده شد. روایی پرسشنامه در پژوهش جوکار و دلاورپور (۱۳۸۶) با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد که یافته ها بیانگر روایی مطلوب پرسشنامه بود.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
2 WORD 1,900 تومان

نمونه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومونلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *