شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه اضطراب ریاضی

همیار دانشجو
پرسشنامه اضطراب ریاضی راهنمایی مقیاس اضطراب ریاضی(MARS – R)
مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی در سال ۱۹۸۲ توسط پلیک و پارکر به منظور ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت در کلاس های ریاضی و آمار ساخته شده است. این نسخه تاکید بیشتری بر اضطراب مربوط به موقعیت های خاص(حالتی)، اضطراب کلی(صفتی) و اضطراب امتحان دارد. این پرسشنامه دارای ۲۴ عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی است که (۱۶عبارت اول پرسشنامه) مربوط به فرایند یادگیری ریاضی و ارقام است و (۸ عبارت آخر پرسشنامه) مربوط به زیر مقیاس اضطراب سنجش ریاضی است که میزان اضطراب آزمودنی را در موقعیت ارزیابی ریاضی و آمار می سنجد. آزمودنی باید میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارت آزمون در یک طیف لیکرت ۵ درجه ای مشخص سازد این آزمون برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان مناسب است.
شیوه نمره گذاری:
۱= اضطراب ناچیز ۲= اضطراب کم ۳= اضطراب متوسط ۴= اضطراب تقریبا زیاد ۵= اضطراب زیاد
برای به دست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس باید نمره همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع کنید که زیر مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی(عبارت ۱ تا ۱۶ پرسشنامه) زیر مقیاس اضطراب سنجش ریاضی (عبارت ۱۷ تا ۲۴ پرسشنامه) می باشد. جمع نمرات همه عبارات نیز نمره کلی اضطراب ریاضی را به دست می دهد.
ویژگی های روانسنجی:
پایایی: پلیک و پارکر به منظور هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی آن را بر روی ۱۷۰ نفر از دانشجویان کالج که در کلاس ریاضی و آمار شرکت کرده بودند، اجرا کردند. نمره میانگین این مقیاس ۵۹، ۸۴ با انحراف استاندارد ۵۵/۲۰ بود ضریب آلفای کل آزمون برابر با ۹۸ به دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب آزمون است.
اعتبار: یافته ها متناقضند نمرات این مقیاس با مقیاس اضطراب پیشرفت همبستگی معنا داری نداشت، اما همبستگی آن با مقیاس اضطراب (حالت-صفت) اشپیلبرگر معنا دار بود. اعتبار همزمان مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی از طریق همبستگی آن با پیشرفت ریاضی و مقیاس اضطراب ریاضی اصلی به اثبات رسید.MARS-R
نام و نام خانوادگی: سن: تحصیلات: تاریخ اجرا: جنسیت:
با سلام
لطفا هر عبارت را با توجه به میزان اضطرابی که در موقعیت مورد نظر احساس می کنید درجه بندی کنید. از مقیاس زیر استفاده کرده و پاسختان را در قسمت خالی سمت راست هر عبارت وارد کنید.
۱= اضطراب ناچیز ۲= اضطراب کم ۳= اضطراب متوسط ۴= اضطراب تقریبا زیاد ۵= اضطراب زیاد
ردیف سوالات ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱ نگاه کرد به معلم که در پای تخته یک معادله جبری را حل می کند.
۲ خرید یک کتاب درسی ریاضی.
۳ خواندن و تفسیر کردن نمودار ها و جداول.
۴ ثبت نام برای یک کلاس آمار.
۵ گوش دادن به دانش آموز دیگری که در حال شرح دادن یک فرمول ریاضی است.
۶ ورود به کلاس ریاضی.
۷ نگاه کردن به صفحات کتاب ریاضی.
۸ شروع یک فصل جدید در کتاب ریاضی.
۹ راه رفتن درمحوطه مدرسه(دانشگاه)و فکرکردن به یک کلاس(دوره) درس ریاضی.
۱۰ برداشتن کتاب ریاضی به منظور شروع حل تکالیف خانگی.
۱۱ خواندن کلمه آمار(ارقام).
۱۲ کارکردن بر روی یک مسئله خلاصه شده ریاضی، مانند:”اگرX=صورت حساب واریز نشده وy=درآمدکل، محاسبه کنید که چقدر مقدار پول برای فعالیت های تفریحی شما باقی می ماند.
۱۳ خواندن یک فرمول در کتاب شیمی.
۱۴ گوش دادن به سخنرانی در کلاس ریاضی.
۱۵ نیاز به استفاده از جداول آخر کتاب ریاضی.
۱۶ اینکه به شما گفته شود چطور قضیه های احتمال را تفسیر کنید.
۱۷ محول شدن تعداد زیادی تکالیف سخت ریاضی برای جلسه درس بعدی.
۱۸ فکر کردن به امتحان ریاضی در روز قبل از آن.
۱۹ حل کردن یک مسلئه جذر.
۲۰ امتحان دادن(کوییز) در کلاس ریاضی.
۲۱ آماده شدن به منظور مطالعه برای امتحان ریاضی.
۲۲ دادن امتحان در کلاس ریاضی بدون اطلاع قبلی.
۲۳ انتظار برای گرفتن نتیجه امتحان ریاضی که فکرد می کنید نمره خوبی در آن کسب می کنید.
۲۴ دادن امتحان نهایی(پایان ترم) درس ریاضی.

نمونه پرسشنامه اضطراب ریاضی

پرسشنامه اضطراب ریاضی

پرسشنامه اضطراب ریاضی MARS-R

سازنده و سال ساخت: پلیک و پارکر– ۱۹۸۲

سوالات: ۲۴ سوال، دارای ۲ زیر مقیاس: ۱- فرایند یادگیری ریاضی و ارقام و ۲- اضطراب سنجش ریاضی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر زیر مقیاس.

نمره گذاری، روایی و پایایی: دارد

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
3 WORD 2,900 تومان

نمونه پرسشنامه اضطراب ریاضیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *