چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

دانلود نمونه پرسشنامه درد مزمن – فرمت ورد

پرسشنامه درد مزمن
دانلود رایگان پرسشنامه درد مزمن دانلود پرسشنامه عنوان انگليسي, Chronic pain Inventory. عنوان فارسي, پرسشنامه دردهای مزمن. زبان, فارسی. کاربرد, سنجش ميزان درد. منبع, محمدعلی محمديان. سال ساخت, ۱۳۷۴٫ تعداد سوال پرسش‌نامه فارسی درد مک‌گیل؛ ترجمه انطباق و پایایی در بیماران مبتلا به زمینه و هدف: پرسش‌نامه درد مک‌گیل کاربردی‌ترین ابزار استاندارد سنجش درد مزمن است. با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، این پرسش‌نامه به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران – مادسیج پرسشنامه پایان نامه و – دریافت پکیج پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران. (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه | ارزيابي اعتبار پرسشنامه چند بعدي درد وست هاون-ييل در بين زمينه و هدف: هدف از انجام اين مطالعه اعتباريابي پرسشنامه چند بعدي درد، وست هاون-ييل در بيماران داراي درد مزمن بود. روش بررسي: ۵۸۵ نفر از افراد مبتلا به درد مزمن در اندازه گیری درد مزمن درد مزمن یک میزان نسبتا ثابتی داشته و با اندازه گیری آن میتوان تاثیر روشهای پرسشنامه درد مک گیل معمولا به طور شایع برای بیماران درد مورد استفده قرار میگیرد.ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ : ﺗﺎﺭﻳﺦ : ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻧﺎﻡ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ. ﻧﺎﻡ. ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ. : ﺗﺎﺭﻳﺦ. : ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺩ. : ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ. : ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﻼﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ

دانلود نمونه پرسشنامه درد مزمن - فرمت ورد

دانلود نمونه پرسشنامه درد مزمن – فرمت ورد

پرسشنامه میزان درد مزمن ون کورف و همکاران

این پرسشنامه در سال ۱۹۹۲ توسط ون کورف و همکاران برای اندازه گیری شدت درد مزمن ساخته شد (به نقل از اسمیت و همکاران، ( ۱۹۹۷). در این پرسشنامه سه مجور ارزیابی می گردد.  شدت درد، ثبات یا مدت درد و میزان ناتوانی حاصل از درد.  پاسخ دهنده هر یک از هفت عبارت پرسشی آزمون را روی یک مقیاس یازده نقطه ای ۱۰-۰ درجه بندی می کند.  نمره ی فرد در آزمون در سه زیر مقیاس شدت درد، نمره ناتوانی و درجات یا سطوح ناتوانی محاسبه می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما نویسنده روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ مطلوب ذکر کرده است.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
4 WORD 1,600 تومان

دانلود نمونه پرسشنامه درد مزمن – فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *