نمونه سوالات پیام نور

نمونه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون فرمت وردپرسشنامه مدیریت دانش لاوسون
دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن. براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانلود پرسشنامه مدیریت دانش – پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی با ابعاد مشخص شامل ۴ بعد و ۲۶ پرسش است. اصل مقاله ای که ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﻛﺎﻣﺮون و ﻛﻮﻳﻴﻦ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ” ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ” ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺮون ﻻوﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻣﻜﺎن. ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) – سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق – پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) یا مقیاس مدیریت دانش لاوسون در سال ۲۰۰۳ ساخته شده و با نمره گذاری کامل و روایی و پایایی آماده دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون پرسشنامه آنلاین | تفسیر نتایج پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون – وی پروژه انجمن پرسشنامه آنلاین | تفسیر نتایج پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون- پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون دارای ۲۴ سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است و توسط شرون لاوسون در سال پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون – ویکی پروژه عنوان پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش طراح : شرون لاوسون ( ۲۰۰۳ ) مشخصات : دارای ۲۴سوال میباشد و براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است روش نمره

نمونه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون فرمت ورد

نمونه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون فرمت ورد

دنیای متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند سازمان‌ها را در تأمین این هدف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا وتصمیم گیری ضروری است. در مدل مدیریت دانش لاوسون، مدیرت دانش دارای شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) برای سنجش این مولفه‌ها ابداع شده است.

معرفی پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) توسط لاوسون در سال ۲۰۰۳ ساخته شد و دارای ۲۴ ماده است. این پرسشنامه شامل شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. نمره‌گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم است.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) کرده‌اند. در فایل آماده شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت شش زیرمقیاس نیز برای پرسشنامه قابل محاسبه است.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
5 PDF 2,900 تومان

نمونه پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور