چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

پروژه تحلیل نقش مشاوره بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نقش مشاوره بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مقاله جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان مقدمه رایگان جایگاه مشاوره در پیشرفت تحصیلی و رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان ۵ فایده و اهمیت مشاوره و راهنمایی ۵ تاریخچه راهنمایی ومشاوره ۶ تعاریف راهنمایی و مشاوره جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان در مقاله حاضرپس از ذکر مقدمه اي چند درقسمت تجزيه وتحليل مطالب به ترتيب به فايده و و پرورش ، نقش مشاور در مدارس ، امور تحصيلي ، تأمين بهداشت رواني‌ دانش آموزان و مهم ترين دانلود مقاله بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانلود مقاله بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. موثر در پیشرفت تحصیلی، مقاله مشاوره، مقاله رشته مشاوره، پروژه روانشناسی، پروژه عنوان كامل : بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – دانلود پروژه روان شناسی – پایان نامه در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درباره پیشرفت تحصیلی دانش اموزان نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان. این مقاله با میگنا – نقش مشاوره تحصیلی در تحولات آموزش و پرورش- نقش راهنمایی (مشاوره) در آموزش و پرورش مترادف با تعلیم و تربیت و بدین دلیل بررسی روند هدایت تحصیلی دانش آموزان در کشور و ارزیابی ملاکهای آن ضروری به نظر میرسد. به طور کلی، افت تحصیلی موجود در مدرسه نداشتن علاقه لازم به رشته در رفع این مشکلات کمک های موثری به دانش آموزان ارائه دهد، که در این مقاله به

نقش مشاوره بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پروژه تحلیل نقش مشاوره بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی مشاوره بهره نداشته است.روش نمونه برداری این پژوهش بر پایه نمونه برداری چند مرحله انجام گرفته است.بدین صورت که از بین تعداد کل دبیرستانهای شهرستان ابهر ۵ دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب و سپس از بین دبیرستانهای انتخابی از هر دبیرستان یک کلاس تجربی، یک کلاس ریاضی و یک کلاس انسانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کلاس ۱۰ نفر به صورت انتخابی تعیین گردید که ۵ نفر متعلق به گروه A و ۵ نفر متعلق به گروه B می باشند.در مجموع تعداد کل دانش آموزان فارغ التحصیل مورد پژوهش ۱۵۰ نفر می باشند.نمرات دروسی اختصاصی دو گروه مورد مطالعه با استفاده از روش آزمون واریانس دو عاملی بدست آمده است.ابزار اندازه گیری این پژوهش عبارتست از پرونده های تحصیلی دانش آموزانی که توسط مشاوران تنظیم شده است.با مراجعه به پرونده تحصیلی گروه نمونه نمرات دروس اختصاصی استخراج شده و با استفاده از روش آزمون (T) گروههای مستقل دو گروه یعنی گروهی که با کمک مشاوره انتخاب رشته کرده اند و گروهی که شخصاً انتخاب رشته کرده اند با یکدیگر مقایسه شده اند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان در رشته تحصیلی علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی از لحاظ انتخاب رشته با کمک مشاور بیشترصورت میگیرد و در این سه رشته دانش آموزان رشته های ریاضی بیشتر از رشته های انسانی و تجربی با مشورت مشاور انتخاب رشته می کنند.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
بررسی پیشینة تحقیق
شکل گیری مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش
مبانی نظری
الف – هوش آزمایی
ب – عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
ج – هوش و پیشرفت تحصیلی
ملاکهای هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
آزمونهای استاندارد (ابزاری برای کار مشاوران)
جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش گردآری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش
تحلیل داده ها
بحث نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
ضمائم
منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
105 WORD 2,500 تومان

پروژه تحلیل نقش مشاوره بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *