پنج شنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

مقاله نقش موسیقی بر کاهش اضطراب فرمت ورد

نقش موسیقی بر کاهش اضطراب
تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب كودكان بستري در اين مقاله تاثيرات موسيقي درماني را بر رایگان كاهش اضطراب كودكان ۱۲-۹ ساله بستري در مركز آموزشي درماني طالقاني گرگان، مورد بررسي قرار داديم. روش بررسي: در اين مطالعه مقاله تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب – بانک مقالات فارسی دانلود مقاله تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب نقش موسیقی در کاهش اضطراب تحقیق پایان نامه مقاله موسیقی درمانی موسیقی و کاهش اضطراب موسیقی درمانی و اضطراب مقاله تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله موزیک درمانی،تاثیرات موسیقی برانسان،آرامش و اضطراب با موسیقی هر چند كه موسيقي درماني علم جديدي است ولي تأثير موسيقي بر روح و جسم انسان قرنها … كه عنوان كلي اين مقالات در رابطه با درد و اضطراب و اثر موسيقي در كاهش آنها بود.اثرات موسیقی بر درد و اضطراب واثرات روانی – آموزشگاه موسيقي اهورا هر چند كه موسيقي درماني علم جديدي است ولي تأثير موسيقي بر روح و جسم انسان قرنها كه عنوان كلي اين مقالات در رابطه با درد و اضطراب و اثر موسيقي در كاهش آنها بود.خرید فایل. توضیح : دانلود پایان نامه. این مقاله آماده پرینت و قابل ویرایش می باشد.این مقاله دارای پرسشنامه است. موضوع مقاله: تاثیر موسیقی در کاهش اضطراب.در اين مقاله تاثيرات موسيقي درماني را بر كاهش اضطراب كودكان ۱۲-۹ ساله بستري در مركز آموزشي درماني طالقاني گرگان، مورد بررسي قرار داديم. روش بررسي: در اين مطالعه تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان بستری – مجله علمی دانشگاه دراین مقاله تاثیرات موسیقی درمانی را بر کاهش اضطراب کودکان ۱۲-۹ ساله بستری این مطالعه نشان داد که اجرای موسیقی در کودکان بستری می‌تواند اضطراب را کاهش دهد.ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درد، اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﻴﻤﺎر اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب، درد و ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺪاﺷﺖ

مقاله نقش موسیقی بر کاهش اضطراب فرمت ورد

مقاله نقش موسیقی بر کاهش اضطراب فرمت ورد

مقدمه
مهمترین عاملی که بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماریهای روانی محسوب می شود اضطراب است که جهت کنترل این عارضه باید موارد و یا گزینه هایی را در زندگی وارد کنیم که در مکتب تحلیل روانی نقش برجسته ای دارد به نظر فروید اضطراب به عنوان یک تکانه من است یعنسی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم و التهاب و بیماری گردد اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می شود اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشکل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر می شود و اضطراب هم علت محسوب می شود و هم معلول یعنی علت بیماری از ناراحتیهای روانی اضطراب است ، همچنین هر گاه شخص با یک مسله و مشکل روانی مواجه گردد که موجب که موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد احساس اضطراب می کند فروید اضطراب را به سه نوع تقسیم کرده است الف : اضطراب واقعی و هنگامی که تجربه می شود و اضطراب نوروتیک زمانی بروز می کند که تکانه های نهاد موجب تهدید فرد در برابر قطع کنترلهای من و ظهور رفتارهایی که منجر به تنبیه وی خواهد گردید می شوند و اضطراب اخلاقی وقتی ظاهر می شود که فرد عملی بر خلاف وجدان اخلاقی یا ارزشهای اخلاقی خویش انجام داده یا حتی در نظر دارد که انجام بدهد به همین دلیل احساس گناه می کند ساختمان شخصیت هر فرد دارای سه قسمت است که نهاد قسمتی از شخصیت است که زیست شناسی فطری را شامل می شود و تابعه اصل لذت جویی است . نهاد همواره به دنبال کسب لذت است و بدون توجه به واقعیت می خواهد به حداکثر لذت برسد که توجه به ظاهر زندگی و تمایل به موسیقی و زیباییهای زندگی می تواند جزء همین اصل لذت جویی باشد که خود این مساله باعث کاهش اضطراب در افراد می شود در حالی که من تابع اصل واقعیت است و کوششهای آن در جهت رسیدن به لذت توجه به واقعیت است به عبارت دیگر نهاد خواهان بی چون و چرای لذت هاست و ارضای فوری خواستها را بدون توجه به واقعیت جست و جو می کند وقتی که شخص با مسئله ای مواجه می شود در رابطه با من خویش آن را ادراک می کند درباره ان فکر می کند و نسبت به آن عمل می کند به عبارت دیگر من هر فرد داننده ، کوشنده ، تصمیم گیرنده ، مضطرب شونده و انجام دهنده اصلی رفتارهای فرد محسوب می شود . که اساس عملکردهای من پیش فرضهای است که فرد درباره خود و دنیای خود می سازد ( حسین آزاد –انتشارات بعثت ) .

بیان مساله
ممکن است اضطراب را نوعی درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت ه اضطراب یک محرک بسیار قوی است امکان دارد این محرک مضر باشد و این خودبستگی به درجه شخصیت افراد که متوجه فرد است اضطراب متعادل یا نرمال آن است که به شدت عکس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و این خود مفیداست زیرا شخص را وادار می سازد که با موفقیت ، خطرات را از خود دفع کند و بنابراین مقدار معتدل اضطراب برای رشد و تکامل صحیح شخصیت لازم است و در واقع هیچ فرد بشری نیست که مقداری اضطراب نداشته باشد که توجه به تفریحها و علائق آدمی باشد موسیقی و نقاشی گاهی اوقات می تواند تاثیر مثبت جهت کاهش عوامل روانی و مشکلات روحی در افراد باشد که در تحقیق حاضر به نوع علاقه به موسیقی پاپ و تاثیر آن در کاهش اضطراب به همین موضوع پرداخته و اگر با این عملکرد ها بتوان مقدار اضطراب را کاهش داده و فرد را به سلامت روانی سوق دهیم ( سید سعید محمدی –۱۳۸۲ )

سوال مسئله
آیا موسیقی پاپ می تواند تاثیر مثبتی در کاهش اضطراب داشته باشد .

اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر این است که آیا تمایل به موسیقی و نواختن آن می تواند از اضطراب و دلهره کاهش بدهد یا مخصوصاً اگر موسیقی ، موسیقی پاپ باشد و نوع نواختن وسایل موسیقی مانندگیتار و … در اضطراب نقش موثری دارد یا نه .

اهمیت و ضرورت تحقیق
اضطراب بهایی است که بشر کنونی برای تمدن می پردازد به نظر میرسد که در این عصر به اصطلاح تمدن ، مشکلات انسان را همواره رو به تزایر بوده است که جنگها زندگی شخصی و خانوادگی بشر را در مخاطره انداخته او را در اندوه و ناآرامی اجتماعی رها کرده است امروزه موقعیتهای شغلی و فقر و تنگدستی برای میلیونها تن از افراد بشر نمایان است و به همین دلیل و جهت کاهش اضطراب باید راهکارهایی را به کاربرد تا بتوان دلهره و لرزش و اضطراب را کم و کمتر کنیم که موسیقی و نواختن آن می تواند عامل موثری در کاهش اضطراب به حساب نیاید و گاهی اوقات همین نواختن باعث بالا رفتن اضطراب در افراد می شود که تمام این موارد می تواند به افراد و خصوصیات اخلاقی و شخصیتی آنها مرتبط باشد .

فرضیه تحقیق
موسیقی پاپ در کاهش اضطراب تاثیر مثبت دارد .

متغیرهای تحقیق
موسیقی پاپ متغیر مستقل
کاهش اضطراب و اضطراب متغیر وابسته

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
اضطراب در مفهوم به معنای یک درد روانی است که فرد زمانی تجربه می کند که با خطرات یا تهدیدهای بیرونی مواجه باشد اضطراب عبارتند از تنش های بدنی و روحی در برابر موقعیتهای مختلف و لرزش دست وپا و تپش بالای ضربان قلب و تعرق زیاد و بالاخره عبارتند از غره ای است که آزمودنی از آزمون اضطراب بدست آورده است .
موسیقی پاپ عبارت است از نواختن یا گوش دادن به موسیقی که از نوع مدرن و کلاسیک است و نواختن آن با وسایلی مثل گیتار –گیتار باس و ارگ و ساکسیفون –و …. دیگر صورت می گیرد .

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
60 WORD 5,900 تومان

مقاله نقش موسیقی بر کاهش اضطراب فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *