دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت
رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی با عنوان : بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام در مقاله بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (مورد مطالعه ؛ ادارات دولتی استان بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از سیویلیکا- پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی.rar. حجم فایل, ۱,۸۹۲ KB. تعداد دانلود, ۲۰۳٫ تاریخ انتشار دانلود پایان نامه ارشد مدیریت – بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات پایان نامه ارشد مدیریت – بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد. رشته مدیریت اجرایی. عنوان : بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام. تعداد صفحات: پایان نامه های دانشجوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد شکوائیه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم. چکیده معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم اینک شما با جستجوی ((بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه)) وارد صفحه اطلاعات ,مدیریت ,ادارات ,نامه ,سیستم ,بررسی ,سیستم اطلاعات ,اطلاعات مدیریت ,پایان نامه ,استقرار سیستم ,موانع استقرار ,سیستم اطلاعات مدیریت ,است سیستم های مدیریت اطلاعات بررسی موانع استقرار سیستم های مدیریت اطلاعات بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی.

ر

بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

چكيده:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي موانع استقرار و به كارگيري سيستم اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام بود. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش شناسي توصيفي مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران عالي و مياني و كارشناسان واحد فناوري اطلاعات ادارات دولتي استان ايلام است، جهت تعيين نمونه آماري ابتدا از ميان تعداد ۸۳ اداره و سازمان دولتي موجود تعداد ۲۳ اداره بصورت تصادفي انتخاب گرديد، سپس در هر اداره حتي المقدور از كليه مديران عالي و مسئولان دواير مختلف و كاركنان واحد فناوري اطلاعات به عنوان نمونه آماري استفاده گرديد. نمونه ها از طريق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پايايي مقياس به كار رفته در اين تحقيق با مقدار آلفاي كرونباخ بالاتر از ۷۰ % و روايي پرسشنامه نيز با توجه به نظر اساتيد و صاحب نظران مورد تاييد قرار گرفت. داده هاي تحقيق با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي شامل ميانگين، ميانه، انحراف معيار و مقايسه ميانگين با عدد t مقايسه ميانگين دو گروه و آزمون t تحليل عاملي اكتشافي و آزمون هاي ثابت و آزمون كولموگراف و اسميرنف تجزيه و تحليل گرديدند. در اين تحقيق ابتدا با توجه به سوابق نظري و تجربي مرتبط تعداد ۴۹ مانع شناسايي، سپس با استفاده از يك پرسشنامه پنج ارزشي مبتني بر طيف ليكرت نظر مخاطبان در مورد ميزان بازدارندگي و اهميت آنها مورد پرسش قرار گرفت. آنگاه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي موانع دسته بندي گرديدند. درمجموع موانع بازدارنده استقرار و بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام در نه مانع جمع بندي و آنگاه نامگذاري گرديدند. مقايسه نظرات مخاطبان زن و مرد در اين مورد نشان داد كه به جز در مورد موانع فردي و موانع مديريت تغيير كه از نظر مردان به نسبت زنان اهميت بالاتري دارند، در ساير موارد اختلاف معناداري بين نظرات دو گروه مشاهده نگرديد. نتايج آزمون همبستگي در اين تحقيق نشان داد كه بين ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت و ميزان توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت با ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت همبستگي مثبت و بين موانع فردي و موانع مديريت تغيير با ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت همبستگي منفي وجود دارد. بين ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت و ساير متغير هاي مورد مطالعه همبستگي مشاهده نگرديد. نتايج آزمون رگرسيون در اين پژوهش نشان داد كه مهمترين عوامل تاثيرگذار بر ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام به ترتيب اهميت عبارتند از:

۱- ميزان توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت

۲- ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت

۳- موانع محيطي.

تعداد صفحات قیمت
145 6,900 تومان

دانلود پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریتلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *