جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

پروژه روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی

روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی
روش ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﭘﺎره اي ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﻏﯿﺮ. داﺋﻢ. رایگان اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﻧﻮع ﺳﻬﻤﻮي اﺳﺖ . o. اﯾﻦ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﯾﮏ. ﻣﻨﺤﻨﯽ. ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﺣﻘﯿﻘﯽ. ﻣﻀﺎﻋﻒ. دارد.روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی – صفحه اصلی- روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی. پروژه رشته مکانیک، از آنجا که روش حل یک معادله دیفرانسیل پاره ای به نوع معادله بستگی دارد، معادلات دیفرانسیل سهموی با مشتقات جزئی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد معادلات دیفرانسیل سهموی با مشتقات جزئی خانواده ای از معادلات دیفرانسیل پاره ای از درجه دوم به صورت کلی زیر هستند: حل عددی معادلات با مشتقات جزئی (فرانسوی)ریاضیات مهندسی: حل عددي معادلات ديفرانسيل پاره اي سهموي به روش مقدمه: اكثر پديده هاي مهندسي در زمينه هاي ترموديناميك،ديناميك سيالات،الكتريسيته،مغناطيس،مكانيك و انتقال حرارت و با معادلات ديفرانسيل پاره اي توصيف مي شوند.نگین وب – روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی- روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی. پروژه رشته مکانیک، از آنجا که روش حل یک معادله دیفرانسیل پاره ای به نوع معادله بستگی دارد دانلود پروژه رشته مکانیک روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی مقدمه: از آنجا که روش حل یک معادله دیفرانسیل پاره ای به نوع معادله بستگی دارد ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺳﻬﻤﻮی، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﮑﻮس، ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻫﺎی ﺗﻔﺎﺿﻼت. ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻓﺸﺮده، ﺣﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻔﺎﺿﻼت ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺸﺮوط ﺑﺮای ﺣﻞ ﻋﺪدی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺳﻬﻤﻮی. ٢٨. ﯾﮏ ﺑﻌﺪی.كه با رشد سريع علم و صنعت در قرن بيستم روشهاي عددي حل معادلات ديفرانسيل مورد فصل دوم – حل معادلات عددي سهموي. معادله گرما. بدست آوردن معادله تفاضلي. معادلات

پروژه روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی

پروژه روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی

مقدمه:
از آنجا که روش حل یک معادله دیفرانسیل پاره ای به نوع معادله بستگی دارد، انواع مختلف آنها را باید مشخص کرد. اعمال شرایط اولیه و شرایط مرزی نیز بستگی به نوع معادله دارد. بیشتر معادلات حاکم در دینامیک سیالات و انتقال حرارت به صورت معادله دیفرانسیل پاره ای مرتبه دوم بیان میشوند و از این رو دسته بندی آنها را در این فصل بررسی میکنیم.
فهرست مطالب:
فصل اول: دسته بندی معادلات دیفرانسیل پاره ای
۱-۱ مقدمه
۱-۲ معادلات دیفرانسیل پاره ای خطی و غیر خطی
۱-۳ معادلات دیفرانسیل پاره ای مرتبه دوم
۱-۴ معادلات بیضوی
۱-۵ معادلات سهموی
۱-۶ معادلات هذلولوی
فصل دوم: معادلات سهموی
۲-۱ مقدمه
۲-۲ روش های حل برای معادله گرما در یک بعد
۲-۲-۱ روش صریح
۲-۲-۲روش کرانک – نیکلسون
۲-۲-۳ روش تتا – تعمیم
۲-۳ معادلات سهموی در ابعاد دو و سه
۲-۴ شارش گرما در یک ناحیه دو بعدی
۲-۵ نواحی غیر مستطیلی
۲-۶ مطالب نظری
فصل سوم: معادلات هذلولوی
۳-۱ مقدمه
۳-۲ فرمولبندی تفاضل محدود
۳-۲-۱ فرمولبندی صریح
۳-۲-۲ فرمولبندیهای ضمنی
۳-۳ روشهای چند گامی

نوع فایل قیمت
WORD 9,900 تومان

پروژه روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضویدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *