پایان نامه ارزیابی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشاییهمیار دانشجو
جداسازی گاز پایان نامه ارزیابی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران جداسازی گازهای دی اکسیدکربن و متان با استفاده از غشاهای پلیمری از جمله فرآیندهای بسیار مهم و پرکاربرد در زمینه ارتقا گاز طبیعی و بازیافت گاز زیرزمینی می باشد – توجه :در مورد جداسازی کربن دی اکسید با تکنیک غشایی ، پایان نامه های دیگری همچون “پایان نامه بررسی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری پایان نامه جداسازی کربن دی اکسید با انواع روشها به خصوص غشا | مرجع – توجه :در مورد جداسازی کربن دی اکسید با تکنیک غشایی ، پایان نامه های دیگری همچون “پایان نامه بررسی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری جداسازي دي اکسيدکربن/نيتروژن با استفاده از غشاي آلياژي عنوان مقاله: جداسازي دي اکسيدکربن/نيتروژن با استفاده از غشاي آلياژي ميزان گاز گلخانه اي دي اکسيدکربن در اتمسفر زمين رو به افزايش مي باشد كنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويكرد مهندسي برق و كامپيوتر پروژه جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی مروری بر عملکرد انواع فرآیندهای غشایی به منظور جداسازی دی اکسیدکربن طبق آمارهای موجود، حدود سه چهارم افزایش دی‌اکسیدکربن به دلیل سوزاندن سوخت‌های سازگاری با محیط زیست و هزینه پایین محققان را به سمت استفاده از این فناوری سوق در جداسازی دی‌اکسیدکربن از جریان‌های گازی پرداخته شده و در نهایت عملکرد غشاها با نسخه قابل چاپ – ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ساخت غشاهای نانوساختار به تقلید از ریه انسان.

مقاله جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی

پایان نامه ارزیابی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی

پایان نامه ارزیابی و بررسی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش و پرینت گرفتن.این پایان نامه در ۱۲۷ صفحه تنظیم شده است.امیدواریم این مطلب مورد قبول شما واقع شود.

چکیده

گرمایش جهانی به عنوان یکی از مشکلات اساسی جهان مطرح شده است. دی اکسید کربن که به عنوان گاز گلخانه ای شناخته شده است، نقش اساسی روی تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین دارد. از سوی دیگر، به دلیل صنعتی شدن، توقف کامل گرمایش زمین امکان پذیر نمی باشد، اما امکان کاهش این اثرات تا حدی با استفاده از روش هایی وجود دارد. یکی از این راه ها کاهش گازهای گلخانه ای به وسیله ی حذف دی اکسید کربن از گازهای دود کش می باشد.

فناوری های متداول برای حذف دی اکسید کربن جذب آمینی، جذب فیزیکی و جذب با مایع های جاذب از میان تماس دهنده های غشایی است. جذب آمینی به طور گسترده در فناوری تجاری شده برای حذف دی اکسید کربن مورد استفاده قرار گرفته است. به هر حال، معایب متعددی نظیر مصرف انرژی بالا برای احیای حلال، خورندگی تجهیزات و مسائل جریان مایع به دلیل ویسکوزیته ی بالا در استفاده از جاذب مایع از نوع آمین وجود دارد. جاذب های جامد احیا پذیر اگرچه احیای آن ها بسیار پر هزینه است، می توانند به عنوان یکی دیگر از روش ها مورد استفاده قرار بگیرند. جاذب های فیزیکی بر پایه ی کربن و زئولیت ها قادرند تا به مقدار قابل توجه ای دی اکسید کربن را در دمای اتاق جذب کنند. گرچه این جاذب های فیزیکی معایبی نظیر کاهش ظرفیت جذب در دمای بالا، نیاز به احیا در دمای بالا و عملکرد ضعیف در حضور آب دارند.

یکی از جدیدترین و در عین حال پر بازده ترین روش ها استفاده از فناوری غشایی می باشد. در حقیقت، اهمیت فرآیندهای جداسازی و دستگاه ها و تجهیزات مربوطه، به اندازه ای است که در بسیاری از صنایع، بخش اعظم قیمت تمام شده ی یک محصول، مربوط به هزینه های جداسازی و خالص سازی آن محصول است. به همین دلیل یافتن یک روش جداسازی ساده تر و با هزینه ی کمتر، می تواند قابل تامل باشد. در انتخاب یک روش جداسازی مناسب، باید بازده ی آن روش ها، دسترسی به تجهیزات، هزینه های جداسازی، هزینه ی ساخت و هزینه های انرژی، با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و مسائل سیاسی مورد ارزیابی کامل قرار بگیرد. همچنین باید اهداف جداسازی در فرآیند مشخص شود، در یک فرآیند جداسازی، اهداف متفاوتی مانند تغلیظ، تخلیص، تفکیک و جابه جایی تعادل واکنش می تواند مد نظر باشد. در این راستا، غشاها برای جداسازی گونه های مختلفی از مواد در حالات جامد، مایع و گاز توسعه یافته اند. با این که روش جداسازی با غشاها نسبت به روش های دیگری چون تقطیر، جذب سطحی، کریستالیزاسیون و استخراج مایع- مایع جدیدتر است، ولی با توجه به کارایی و سهولت استفاده طی دو دهه ی اخیر، گسترش چشمگیری در استفاده از آن مشاهده شده است. در این پژوهش ضمن بررسی اهمیت جداسازی گاز دی اکسید کربن، مباحث روش های متداول مانند جذب شیمیایی و فناوری غشایی برای جداسازی دی اکسید کربن، انواع غشاهای مورد استفاده نظر پلیمری، کامپوزیت و … و مکانیزم جداسازی با استفاده از فناوری غشایی مطرح می گردد.

فصل اول

مقدمه ای بر جداسازی گازها با غشا

۱-۱- خلاصه ای بر روند جداسازیغشایی…………..

۱-۲-غشاء………. … ……………………. …….۴

۱-۳- تقسیم بندی غشاها بر اساس جنس غشاء…. ………………………………………………….۵

۱-۳-۱- غشاهای پلیمری………………………………………………………………………….۵

۱-۳-۲- غشاهای معدنی………………………………………………………………۹

۱-۳-۳- غشاهایسرامیکی……………………………………………………………………………۱۱

۱-۳-۴- غشاهای فلزی……………………………………………………………..۱۲

۱-۳-۵- غشاهایمایع……………………………………………………………………….۱۴

۱-۴- تقسیم بندی غشاها بر اساس شکل هندسی غشاء…………………………………….۱۵

۱-۵- تقسیم بندی بر اساس ساختارغشاء…………………………………………………..۱۷

۱-۶ جداسازی گازی………………………………………………………۱۸

۱-۷- غشاهای انتخابگر دی اکسید کربن………………………………………………………۱۹

۱-۱-۷- غشاهای پلیمری……………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۷- غشاهای ماتریس آمیخته…………………………………………………………..۲۲

۳-۱-۷ غشاهای زئولیت………………………………………………………………………..۲۲

فصل دوم

جداسازی گاز دی اکسید کربن

۲-۱- اهمیت جداسازی گاز دی اکسیدکربن……………………………………………………..۲۵

۲-۲- جداسازی از گازطبیعی……………………………………………………………….۲۶

۲-۳- جداسازی از گاز دود کش…………………………………………………………………۲۸

۲-۳-۱- پروتکل کیوتو………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۲- طرز کار پروتکل کیوتو………………………………………………….۳۰

۲-۳-۳- انتشارات دی اکسید کربن در سال ۲۰۰۸……………………………………..۳۰

۲-۳-۴- انتشارات دی اکسید کربن به وسیله ی سوخت……………………………۳۲

۲-۳-۵- انتشارات ناحیه ای دی اکسید کربن……………………………………..۳۳

۲-۳-۶- انتشارات بخشی دی اکسید کربن…………………………………………….۳۴

۲-۵- روش های مرسوم جداسازی دی اکسید کربن………………………………………۳۶

۲-۶- جذب شیمیایی………………………………………………………………………….۳۶

۲-۶-۱- آلکانول آمین شیرین ساز…………………………………………………….۳۷

۲-۶-۲- فرآیند شستشوی کربناته……………………………………………………………..۳۷

۲-۷ جذب فیزیکی………………… ……………………………………………………………….۳۸

۲-۷-۱- فرآیند Rectisol…………… ………………………. …………………38

۲-۷-۲- فرآیند Selexol…………………………. ………………….. ……………….39

۲-۸- جذب فیزیکی شیمیایی……………………. …………………….. ………………….۴۰

۲-۸-۱- فرآیند سولفینول……………. ……………………… ……………..۴۰

۲-۹- فرایند جذب سطحی………………….. …………….. ………………..۴۱

۲-۹-۱- جاذب سطحی غربال مولکولی…………………………. ……………………………………۴۱

۲-۹-۲- جذب دی اکسید کربن توسط کربن فعال………………………………… …………۴۲

فصل سوم

جداسازی گاز co2 با فناوری غشایی

۳-۱- مزایای استفاده از غشاء برای جداسازی co2…………………………………………….. ……..45

۳-۲- مکانیزم جداسازی گاز co2 با غشاء…………… ……………………………………………….۴۶

۳-۲-۱- مکانیزم جداسازی در غشاهای پلیمری………. ………………………..۴۶

۳-۲-۲- مدل انحلال نفوذ…………………………………………. ………………… …..۴۷

۳-۲-۳- ارتباط بین ساختار و انحلال پذیری گاز……………………………. ………………………….۵۰

۳-۲-۴- ارتباط بین ساختار و نفوذ و انتشار گاز……………………………… ……………………۵۸

۳-۲-۵- مدل حجم آزاد FFV……………… ………………….. ……………………63

۳-۲-۶- مدل جذب حالت دو گانه…………………………….. …………………………………………۶۵

۳-۲-۷- اثر فشار و دما………………………………….. ………… ………۶۸

۳-۲-۸- مکانیزم جداسازی در غشاهای معدنی…………………………………… …………………۷۰

۳-۳- انواع غشاهای مورد استفاده برای جداسازی دی اکسید کربن……………………………. ………….۷۱

۳-۳-۱- غشاهای پلیمری………………………. ……………. …………….۷۱

۳-۳-۲- غشاهای ماتریس آمیخته………………………………… …………………………………………..۷۳

۳-۳-۳- غشاهای نامتقارن………………………………….. ……………………………………………..۷۶

۳-۳-۴- غشاهای سرامیکی…………………………………….. …………………………………….۷۹

۳-۳-۵- غشاهای کربنی………………………………………. ………………………………………۸۲

۳-۳-۶- غشاهای زئولیت………………………………………….. ……………………………………….۸۳

۳-۴- پلیمرهای مورد استفاده برای ساخت غشاهای پلیمری برای کاربرد در جداسازی co2 .. …..85

۳-۴-۱- پلی آریلات ها…………………………….. ……………….. …………….۸۹

۳-۴-۲- پلی کربنات ها……………………………………….. ………………………. . …….۹۱

۳-۴-۳- پلی ایمیدها……………… …………………………………………………………………۹۲

۳-۴-۴- پلی پیرولون ها………………… …………………………………………….۹۵

۳-۴-۵- پلی سولفون ها…………………………… ……………………………………….۹۷

۳-۴-۶- کو پلیمرها و ترکیبات پلیمری…………………………. …………………………۱۰۲

۳-۴-۷- پیوند عرضی بین پلیمرهای مجاور……………………….. ………………..۱۰۵

فصل چهارم

نتایج و بحث

۴-۱- مقایسه ی بین جداسازی co2 با روش های متداول و فناوری غشایی……………………………………………………..۱۱۰

۴-۱-۱- نیاز به فناوری غشایی…………………

۴-۱-۲- تفاوت بین فناوری غشایی و روش های دیگر جهت حذف دی اکسید کربن….. ………….۱۱۴

۴-۱-۳- مقایسه ی غشاهای پلیمری رایج، غشاهای ماتریس آمیخته و غشاهای پایه مایع یونی…………………….۱۱۵

۴-۲- بحث روی نتایج که دیگران کار کرده اند……………………………. ………………..۱۱۷

۴-۲-۱- اصلاح غشاها برای بهبود انتخابگری……………… ………….۱۱۷

فصل پنجم

نتیجه گیری

۵-۱- نتیجه………… ……………………………………………………………۱۲۳

۵-۲- صنعت جداسازی غشایی در آینده………………. …………۱۲۴

۵-۳- نتیجه گیری………………………. …………………………… ………………..۱۲۴

منابع ………. ………………………………………………………………………………….۱۲۷

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
127 WORD 12,900 تومان

پایان نامه ارزیابی جداسازی گاز دی اکسید کربن با فناوری غشاییدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور