یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی – بارخام و همکاران

پرسشنامه مشکلات بین فردی
پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، ۱۹۹۶) – صفحه اول-رایگان پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، ۱۹۹۶). از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP) هدف: ارزیابی مشکلات بین فردی از ابعاد مختلف (صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت .مشکلات بین فردی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مشکلات بین فردی، تنظیم شناختی هیجان و کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل مسیر ،تنها نقش یکی از خرده پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، ۱۹۹۶) – پرتوی دانش- به صفحه ی دانلود _پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، ۱۹۹۶)_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و – دانلود پرسشنامه استاندارد مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، ۱۹۹۶)، در قالب word و در ۶ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی

 دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی - بارخام و همکاران

دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی – بارخام و همکاران

پرسشنامه مشکلات بین فردی توسط بارخام و همکاران در سال ۱۹۹۴ معرفی شد. این پرسشنامه براساس رویکرد تحلیل عوامل از فرم اصلی ۱۲۷ سوالی برگرفته شده است. یکی از اهداف ایجاد این فرم،افزایش استفاده بالقوه از آن در مجموعه های بالینی است. در اولین مطالعه بارخام و همکاران که در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت پس از تحلیل عاملی اکتشافی این پرسشنامه ۶عامل بدست آمد.فرم ۳۲ سوالی پرسشنامه مشکلات بین فردی هم در مورد بیماران و هم افراد بهنجار در جمعیت عمومی قابل لستفاده می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

در تحقیق فتح و همکاران(۱۳۹۲) روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی به ترتیب ۸۰%، ۷۰%، ۶۱%، ۸۸%، ۷۷%، ۶۱% گزارش شده است.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
15 WORD 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه مشکلات بین فردی – بارخام و همکاراندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *