یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه سبک زندگی سالمندان فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک زندگی سالمندان
طراحي پرسشنامه سنجش سبک زندگي در سالمندان -رایگان نشریه پايش :: Payesh عنوان مقاله: طراحي پرسشنامه سنجش سبک زندگي در سالمندان. مؤلفان: سيدرضا اسحاقي، زيبا فرج زادگان، آناهيتا بابك. خلاصه مقاله: با بهبود مراقبت‌هاي پزشكي و كاهش ارزیابی سبک زندگی در سالمندان اطلاعات با استفاده از پرسشنامهء سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی بررسی گردید. پرسشنامه مذکور دارای یک قسمت دموگرافیک و یک قسمت اصلی شامل ۴۶ سؤال ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن- ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺷ. ﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ. اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻤﻊ. آوري ﮔﺮدﻳﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم طراحي پرسشنامه سنجش سبک زندگي در سالمندان ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﮐ. ﻴ. ﺒﻲ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ. ﺳﺎﺯﻱ. ﮐـﻪ ﺑﻮﺩ. ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ . ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ.اسحاقی، سیدرضا و فرجزادگان، زیبا و بابک، آناهیتا (۱۳۸۸)، «طراحی پرسشنامه سنجش سبک زندگی در سالمندان»، فصلنامه پایش، سال نهم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸٫

دانلود پرسشنامه سبک زندگی سالمندان فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک زندگی سالمندان فرمت ورد

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سنجش سبك زندگي سالم در سالمندان ايراني می باشد. پرسشنامه ي مذكور داراي يك قسمت دموگرافيك و يك قسمت اصلي شامل ۴۶ سؤال به شرح زير مي­باشد: ۱۵سؤال در حيطه ­ي پيشگيري؛ ۵ سؤال در حيطه­ ي فعاليت جسمي، ورزش، تفريح و سرگرمي؛ ۱۴سؤال در حيطه­ ي تغذيه ي سالم؛ ۵ سؤال در حيطه ­ي مديريت استرس و ۷ سؤال در حيطه­ ي روابط اجتماعي و بين فردي

تعداد گویه ها : ۴۶

مؤلفه ها : پنج مولفه (پیشگیری، حیطه تغذیه، حیطه ورزش و تفریح، حیطه مدیریت استرس، حیطه روابط اجتماعی و بین فردی)

روایی و پایایی : دارد

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها : دارد

منبع : دارد

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
4 WORD 2,500 تومان

دانلود پرسشنامه سبک زندگی سالمندان فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

یک دیدگاه

  1. شما یک پرپزال گذاشتید روی سایت تون پرپزال سالمندان عالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *