دوشنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران

همیار دانشجو
پایان نامه های دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بررسی تأثیر سب رهبری از دیدگاه رنیس لیکرت برعملکرد کارکنان شعب بانک ارزیابی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی بررسی ارتباط بین هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت دانشگاه اصفهان ۳۴, ۳۴, سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری موسسات تولیدی رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران در تاثیر هوش هیجانی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش در شرکت بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد،بازده و ریسک سبد سرمایه گذاری پایان نامه : بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد،بازده و ریسک سبد سرمایه گذاری رفتار سهامداران نقش تعیین کننده ای در مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار دارد و مقاله تاثیر هوش هیجانی بر نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق مقاله تاثیر هوش هیجانی بر نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از سیویلیکا هوش هیجانی، رفتار سرمایه گذاران، حسابداری ذهنی، ریسک گریزی، تعصب نمایندگی دانلود پايان نامه بررسي و نقش عوامل رضايت شغلي بر عملکرد

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران

دانلود پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران در قالب فایل ورد و قابل ویرایش و پرینت.این پایان نامه در ۱۶۵ صفحه تنظیم شده است.

چكيده:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هوش‌هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران می باشد، و بیان این‌كه آيا هوش هیجانی تاثیری برتصميم های يک فرد، درزمان سرمايه‌گذاري دارد يا خير. در اين پ‍‍‍ژوهش تورش‌هاي سرمايه‌گذاري همچون حسابداري ذهني، ريسك‌گريزي و تأثیر سرایتی مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و چگونگي تأثير هر كدام از اين موارد بر فرآيند تصميم‌گيري افراد مورد كنكاش قرار خواهد گرفت. اين پژوهش از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است. روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي بوده و براي نيل به اهداف اين پژوهش، و به منظور جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گرايش‌هاي افراد در تصميم‌گيري، سه مؤلفه تاثیر سرایتی، حسابداری ‌ذهنی و ريسک‌پذيري و همچنين اندازه‌گيري هوش‌هيجاني هر يک از شرکت‌کنندگان و مؤلفه‌هاي مربوط به آن، از پرسشنامه استفاده مي‌شود.
اطلاعات بدست آمده و داده‌ها از طریق پرسشنامه که شامل ۳۴ سوال که به تأیید استاد راهنما و مشاور رسیده است، جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، که شامل ۲۰۷ نفر می‌باشد. از طریق نرم‌افزار (لیزرل) معادلات ساختاری مورد پردازش قرار گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری شده در قالب دو بخش آمارتوصیفی (جداول فراوانی و نمودارها) و آمار استنباطی (استفاده از تکنیک معادلات ساختاری برای تأیید یارد فرضیات با بهره‌گیری از نرم‌افزار لیزرل) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج نهایی را ارائه نموده است. تحقیق حاضر شامل ۱۲ فرضیه فرعی و ۳ فرضیه اصلی می‌باشد.
نتایج بدست آمده از سه فرضیه اصلی هوش‌ هیجانی نشان‌دهنده این است که تاثیرمعنی‌داری بین هوش‌هیجانی با حسابداری ذهنی و ریسک‌گریزی و تأثیر سرایتی وجود دارد و ۳ فرضیه تأیید شد. و از ۱۲ فرضیه فرعی تنها ۳ فرضیه فرعی رد شد و ۹ فرضیه باقی‌مانده مورد تأیید واقع شده است.

فهرست
چكيده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تاریخچه مطالعاتی ۴
۱-۳- بيان مسئله ۲
۱-۴- چارچوب نظري و مدل تحقیق ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۱۱
۱-۶- اهداف تحقيق ۱۲
۱-۷- اهميّت تحقيق ۱۲
۱-۸- حدود مطالعاتی ۱۳
۱-۸-۱- قلمرو مكاني تحقيق ۱۳
۱-۸-۲- قلمرو زماني تحقيق ۱۳
۱-۸-۳- قلمرو موضوعي تحقيق ۱۳
۱-۹- تعريف واژههای کلیدی و اصطلاحات ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۲-۱- بخش اول هوش هیجانی ۱۸
۲-۱-۱- مقدمه ۱۸
۲-۱-۲- تعريف هوش‌هيجاني ۱۸
۲-۱-۳- تاريخچه هوش‌هيجاني ۲۲
۲-۱-۴- هوش‌هيجاني و نقش آن در تصميم‌های مالي ۲۴
۲-۱-۵- تأثير هوش‌هيجاني بر تصميم‌گيري ۲۷
۲-۱-۶- تأثير هوش‌هيجاني برعملکرد ۲۹
۲-۱-۷- هوش‌هيجاني و رشد آن ۳۱
۲-۱-۸- مدل‌هاي هوش‌هيجاني ۳۴
۲-۱-۸-۲- مدل هوش‌هيجاني بار- آن ۳۶
۲-۱-۸-۳- مدل هوش‌هيجاني گلمن ۴۰
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
۲-۱-۸-۴- مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس ۴۱
۲-۲- بخش دوم، ادبيات نظري رفتار سرمايه‌گذاري ۴۲
۲-۲-۱- تصميم‌گيري سرمايه‌گذار ۴۳
۲-۲-۱-۱- تأثيرات عاطفي در تصميم‌های سرمايه‌گذاري ۴۶
۲-۲-۱-۲- قضاوت و تصميم‌گيري ۴۷
۲-۲-۱-۳- نظريه چشم انداز و تصميم‌های سرمايه‌گذاري ۴۹
۲-۲-۲- حوزه‌هاي رفتارسرمایه‌گذاری مورد بررسي ۵۲
۲-۲-۲-۱- حجم نمونه مربوط به مسائل ۵۲
۲-۲-۲-۲- مسائل چارچوبي ۵۳
۲-۲-۲-۲-۱- حسابداري ذهني ۵۶
۲-۲-۲-۲-۲- ریسک چیست؟ ۶۱
۲-۲-۲-۲-۳- ريسک گريزي ۶۳
۲-۲-۲-۳- تاثیر سرایتی ۶۵
۲-۳- پيشينه تحقيق ۶۶
۲-۳-۱- پیشینه خارجی ۶۶
۲-۳-۲- پیشینه داخلی ۶۹
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۳
۳-۲- روش تحقيق ۷۳
۳-۳ – ابزار گرد آوري دادهها ۷۴
۳-۴- جامعه مطالعاتي و نمونه آماري ۷۵
۳-۵- تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری ۷۵
۳-۶- بررسي معيارهاي نكوئي پرسشنامه تحقيق ۷۶
۳-۶-۱- بررسي پايايي ابزار سنجش ۷۶
۳-۶-۲- بررسي روايي ابزار سنجش تحقيق ۷۷
۳-۷- روش تجزیه وتحلیل دادهها ۷۸
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
۳-۷-۱- مدل اندازهگیری ۷۹
۳-۷-۲- مدل ساختاری ۷۹
۳-۷-۳- ضرورت مدل معادلات ساختاري در پژوهش حاضر ۸۰
۳-۷-۴- مراحل مدل معادلات ساختاري ۸۰
۳-۸- آزمونهای برازندگي مدل کلی ۸۱
۳-۸-۱- شاخص مجذور کايدو ۸۱
۳-۸-۲- جذر برآورد واريانس خطاي تقريب ۸۱
۳-۸-۳- شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي ۸۲
۳-۸-۴- شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي ۸۲
۳-۸-۵- شاخص برازندگی تطبیقی ۸۲
۳-۸-۶- شاخص تعدیل شده برازندگی ۸۲
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱- مقدمه ۸۴
۴-۲- توصیف دادههای جمعیتشناختی ۸۴
۴-۲-۱- اطلاعات مربوط به سن ۸۵
۴-۲-۲- اطلاعات مربوط به جنسیت ۸۶
۴-۲-۳- اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی ۸۷
۴-۳- برازندگي مدل تحقیق ۸۸
۴-۴- تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضيه‌ها ۸۸
۴-۴-۱- بررسی مدل اول و آزمون فرضیههای فرعی تحقیق ۸۹
۴-۴-۱-۱- آزمون فرضيه فرعی اول ۹۳
۴-۴-۱-۲- آزمون فرضيه فرعی دوم ۹۴
۴-۴-۱-۳- آزمون فرضيه فرعی سوم ۹۴
۴-۴-۱-۴- آزمون فرضيه فرعی چهارم ۹۵
۴-۴-۱-۵- آزمون فرضيه فرعی پنجم ۹۶
۴-۴-۱-۶- آزمون فرضيه فرعی ششم ۹۶
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
۴-۴-۱-۷- آزمون فرضيه فرعی هفتم ۹۷
۴-۴-۱-۸- آزمون فرضيه فرعی هشتم ۹۷
۴-۴-۱-۹- آزمون فرضيه فرعی نهم ۹۸
۴-۴-۱-۱۰- آزمون فرضيه فرعی دهم ۹۹
۴-۴-۱-۱۱- آزمون فرضيه فرعی یازدهم ۹۹
۴-۴-۱-۱۲- آزمون فرضيه فرعی دوازدهم ۱۰۰
۴-۴-۲- بررسی مدل دوم و آزمون فرضیههای اصلی تحقیق ۱۰۰
۴-۴-۲-۱- آزمون فرضيه اصلی اول ۱۰۲
۴-۴-۲-۲- آزمون فرضيه اصلی دوم ۱۰۲
۴-۴-۲-۳- آزمون فرضيه اصلی سوم ۱۰۳
۴-۴-۲-۴- بررسی مدل ساختاری و ارائه خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق ۱۰۳
فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۰۶
۵ -۲- ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيهها طبق شرايط متغيرها ۱۰۶
۵-۲-۱- نتیجه فرضیه اصلی اول ۱۰۷
۵-۲-۲- نتیجه فرضیه اصلی دوم ۱۰۷
۵-۲-۳- نتیجه فرضیه اصلی سوم ۱۰۸
۵-۳- نتيجه‌گيري كلي تحقيق ۱۰۸
۵-۴- پيشنهادها ۱۰۹
۵-۴-۱- پيشنهادهايي مبتني بر يافتههاي فرضيات پژوهش ۱۰۹
۵-۴-۲- پيشنهادهايي مبتني بر يافتههاي كلي پژوهش ۱۱۰
۵-۴-۳- پيشنهادهاي موضوعی به محققان آتي ۱۱۱
۵-۵- محدوديتهاي تحقيق ۱۱۲
منابع و مأخذ
الف- منابع فارسي
ب- منابع غیرفارسی
ادامه‌ی فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده انگلیسی
پیوست‌ها

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
165 WORD 42,000 تومان

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر رفتار سرمایه گذاراندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *