یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

دانلود مقاله تعهد سازمانی و کاری doc

مقاله تعهد سازمانی و کاری
مقالات ISI تعهد سازمانی : ۷۷ مقاله انگلیسی +رایگان ترجمه فارسی تعهد سازمانی عبارت از حالتی است که کارگر سازمان به خصوص، هدف هایش را معرف خود … در این صفحه، تعداد ۷۷ مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس مقاله تعهد سازمانی و کاری مقاله تعهد سازمانی و کاری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تعهد سازمانی و بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد سازمان ها دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد سازمان ها.پایان نامه درباره تعهد سازمانی و کاری – رشته مدیریت | مرجع دانلود پایان مطالب این پست : پایان نامه درباره تعهد سازمانی و کاری- رشته مدیریت گرایش سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎرﺿﺮوري اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ. ﺗﻌﻬﺪ، اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ، دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ درﺑﺎره ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ازﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت. ﺷﺨﺼﻲ ووﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و بررسي تأثير تعهد سازماني بر نگهداشت نيروی مطالعات پلیس زن در این مقاله با تبيين مبانی نظری تعهد سازمانی و نگهداشت کارکنان و ضمن اشاره تعهد سازماني، نگهداشت كاركنان، رضايت شغلي، عدالت سازماني، فرهنگ واژگان كليدي:

دانلود مقاله تعهد سازمانی و کاری doc

دانلود مقاله تعهد سازمانی و کاری doc

مقدمه :
لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودي او در مديريت و مطرح شدن بحث مديريت روابط انساني در سازمان ها،‌ تحقيقات مربوط به رفتار انساني را وسعت بخشيد، و دريچه‌هاي تازه اي را به روي انديشمندان اجتماعي گشود كه يكي از آنها (اخلاق كار) و «تعهد كاري» است. اين مفهوم كه امروزه جايگاه مهمي را در تحقيقات مذكور از آن خود ساخته است، بيش از هر چيز ناشي از اعتقاد شديد فرد به سازمان و پذيرش اهداف آن و تلاش در جهت رسيدن به آن اهداف است. در نتيجه اين دو عامل، نوعي وابستگي عاطفي و رواني در فرد شكل مي‌گيرد كه او را مايل به ابقا در سازمان مي‌كند.
درباره اينكه چه عاملي به وجود آورنده اين تعهد در افراد است دو ديدگاه كاملا متفاوت ارايه شده است كه يكي از آنها تعهد را امري عاطفي يا نگرشي مي داند. و ديدگاه ديگر به آن به عنوان امري رفتاري مي‌نگرد كه در جهت كسب منافع بيشتر در فرد شكل مي‌گيرد.
صرف نظر از تفاوت اين دو ديدگاه آنچه مسلم است اين است كه تعهد موجد بهره‌وري است،‌زيرا افزايش تعهد، (در حد مطلوب) موجب ارتقاء سازگاري فرد با سازمان و مقاومت او در برابر تعبيرات، بروز خلاقيت هاي فردي، و نيز استفاده كارآمد از منابع انساني مي شود كه اين همه خود افزايش بهره‌وري را در پي خواهد داشت. (خاكي،۹۵: ۱۳۷۶)
نيروي انساني مهمترين سرمايه سازمان هاست و هر چه اين سرمايه ازكيفيت مطلوب و بالاتري برخوردار باشد احتمال،‌ موفقيت، بقاء و ارتقاء‌سازمان بيشتر خواهد شد. لذا بايد بهبود كيفي نيروي انساني را مورد توجه خاص قرار داد. چرا كه هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد،‌ اما تنها آموزشهاي تخصصي شامل اين اقدام نمي‌گردد. بلكه بهبود نگرش و تعديل ارزشهاي افراد نيز شامل مي‌شود يكي از مهمترين اين نگرش‌ها تعهد سازماني است.

ضرورت و اهمیت مساله:

در دهه گذشته تعهد سازمانی جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خوداختصاص داده است. زیرا یکی از شاخص‌های برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارابودن نیروی انسانی متعهد می‌باشد. وجودچنین نیرویی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می‌کند. برعکس، نیروی انسانی باتعهد و تعلق اندک نه تنها خود را در جهت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی‌کند، بلکه می‌تواند در ایجاد فرهنگ بی‌تفاوتی نسبت به مسائل و مشکلات زمان در میان سایر همکاران موثر باشد. مهمتر از این سازمان را در تحقق اهداف و آرمانهایش ناکام سازد.(اله دادرسی،۲۵: ۱۳۸۲)

مطالعه میزان تعهد افراد نسبت به سازمان متبوع خودیکی از روشهای مناسب برای قضاوت در مورد میزان موفقیت یا عدم موفقیت سازمان در تحقق اهداف مورد نظر به شمار می‌رود. از طرفی فقدان این عامل بر رفتار افراد عملکرد شغل و رضایت آنان تاثیر مستقیم گذارده و در نهایت برسازش فرد با محیط کار تعامل فرد با محیط و نهایتا سلامت روان افراد تاثیر گذار است.

سازمانهایی که دارای اعضای با سطوح بالای تعهد سازمانی هستند معمولاً از عملکرد بالاتر،غیبت و تاخیر کمترکارکنان برخوردارند. سازمانها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرره تلاش نمایند. و این بویژه در مشاغل حساس وبحرانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

با عنایت به اهمیت این مساله ضروری است که سازمانها تدابیر لازم را به منظور حفظ و افزایش تعهد اعضایشان بیندیشند وعواملی را که می‌تواند منجر به کاهش تعهد آنان گردد را به حداقل ممکن رسانده و از میان بردارند.

کوتاهی در این امر به افزایش هزینه‌های هنگفت ناشی از ترک خدمت کارکنان وجذب نیروهای جدید منجر شده ونیاز به ایجاد مکانیزم کنترل و نظارت دقیق و پیچیده‌ای دارد. (اشرفی ۴: ۱۳۷۴)

لذا بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمانها و موسسات وهمچنین عوامل تأثیرگذار بر آن ضرورت می‌یابد. در این پژوهش قصد بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (تهران) را داریم. تا با آگاه ساختن مسئولان مربوطه زمینه‌ای را برای بکارگیری، آموزش و حفظ کارکنان لایق، کارآمد ومتعهد به سازمان ایجاد کنیم تا با کاهش هزینه‌های ناشی از ترک خدمت، غیبت، تأخیر و .. کارکنان، بهره‌وری سازمان به حد مطلوب برسد.

فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه
ضرورت و اهميت مساله
بيان مساله
اهداف پژوهش
فرضيات پژوهش
سوالات پژوهش
تعريف متغيرهاي پژوهش
فصل دوم : ادبيات محقق ( بررسي پيشنيه پژوهش)
بخش اول :
مقدمه
مفاهيم و تعاريف تعهد و انواع آن:
تمايل باطني به تعهد
مفاهيم و تعاريف تعهد سازماني
اهميت تعهد سازماني
ايجاد تعهد سازماني
مدل سه بخشي آلن و مي ير
دو ديدگاه كلي در تعهد سازماني
فرايند ابعاد تعهد سازماني
مطالعات در زمينه عوامل موثر بر ابعاد تعهد سازماني
سطوح تعهد سازماني
نتايج و پيامدهاي تعهد سازماني
شيوه هاي تقويت تعهد كاركنان در سازمان
بخش دوم
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
منابع و مآخذ

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
95 WORD 7,900 تومان

دانلود مقاله تعهد سازمانی و کاری docدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *