یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه تاثیر اینترنت بر جوانان و نوجوانان

پایان نامه تاثیر اینترنت بر جوانان و نوجوانان
نقش و تاثیر اینترنت در رفتار اجتماعی نوجوانان و جوانان – پیام قلم های -دانلود مقاله تاثير اينترنت بر جوانان کارشناس مدیریت فرهنگی. مقدمه : مقاله پژوهشی که پیش روی شماست بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر روی قشر نوجوان وجوان را می خواهیم مورد تأثيرات اينترنت بر نوجوانان- امروزه، جوانان ونوجوانان بيشترين سهم را در استفاده از اين رسانه دارند و فناوري اينترنت نيز متقابلاً بر نوجوانان، تأثيرات مثبت و منفي مي‌گذارد که – امروزه، جوانان ونوجوانان بیشترین سهم را در استفاده از این رسانه دارند و فناوری اینترنت نیز متقابلاً بر نوجوانان، تأثیرات مثبت و منفی می گذارد که مستهجن‌نگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و نوجوانان (قسمت دوم مستهجن‌نگاری در اینترنت و تاثیر آن بر جوانان و نوجوانان به‌ گزارش گرداب‌، تحقیقات نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از کل ترافیک اینترنت برای دیدن تصاویر مستهجن و آثار اجتماعي اينترنت بر جوانان – راسخون- لعلي، علي ( ۱۳۸۲)؛ تأثير اينترنت بر جوانان و نوجوانان کشور و تأثير آن بر روي اوقات فراغت، ماهنامه ي آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني وب، صص ۳۵% استفاده كنندگان اینترنت را قشر جوان تشكیل می دهند و میانگین صرف شده برای موجود در كتابخانه، مطالب مربوط به تاثیر اینترنت بر كودكان ونوجوانان كه معتبر

پایان نامه تاثیر اینترنت بر جوانان و نوجوانان

پایان نامه تاثیر اینترنت بر جوانان و نوجوانان

پایان نامه بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجو با فرمت ورد و قابل ویرایش و همچنین پرینت گرفتن.این پایان نامه در ۱۶۳ صفحه تنظیم شده است.

چکيده:

کاربرد رسانه هاي چند گانه اي چون اينترنت و جذابيت هاي اين رسانه هاي جهاني، نشانگر اهميت و جايگاه ويژه آن مي‌باشد امروزه اينترنت جايگاه ويژه اي در ساختار زندگي خانواده ها پيدا کرده است. حضور اين رسانه و به طور کلي رايانه شخصي، ارتباطات خانوادگي را دستخوش تغيير نموده است. استفاده از اينترنت فعاليتي زمان بر است که مدت تعامل افراد خانواده با يکديگر را کاهش مي‌دهند. در اين ميان، جوانان به واسطه ي فراغتي که دارند، نسبت به بزرگسالان، مدت زمان بيشتري را به اينترنت اختصاص مي‌دهند.

مهم ترين هدف اين تحقيق، شناخت تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان بوده است. جامعه آماري اين تحقيق کل دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه پیام نور ….  در سال تحصيلي۱۳۹۱-۱۳۹۰بوده اند که تعداد آن ها ۳۵۰۷ دانشجو مي‌باشد. اين تحقيق به روش پيمايشی انجام شده و تکنيک گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بوده است. در اين تحقيق بر اساس فرمول کوکران ۳۴۶ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديده و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گيري تصادفی طبقه اي استفاده شده است.

نتايج فرضيات اين تحقيق نشان مي‌دهد که بين ميزان استفاده از اينترنت بين دو گروه زنان و مردان و بی اعتمادی والدین و فعالیت های روزانه و ارتباطات چهره به چهره وکناره گیری اجتماعی وفعالیت های اوقات فراغت وگریزازمشکلات رابطه وجود دارد، اما بين ميزان استفاده از اينترنت و تحصيلات والدين وپایگاه اقتصادی وفعالیت اجتماعی کاربران رابطه وجود ندارد. همچنین بيش از ۵۴ درصد از پاسخگويان مؤنث بوده اند.۸۰ درصد از تعداد ۳۴۶ نفر نمونه داراي کامپيوتر مي‌باشند و در مجموع بيش از ۷۶ درصد از اين پاسخگويان مجرد و حدود۸۶ درصد دارای مدرک کارشناسی می باشند.

 فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه

۱-۱-بيان مسئله

۱-۲-اهميت و ضرورت تحقيق

۱-۳-اهداف تحقيق

۱-۳-۱-هدف کلي

۱-۳-۲- اهداف جزئي

۱-۴-کاربرد نتايج تحقيق

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه

۲-۱-مبنای نظری

۲-۱-۱-اینترنت

۲-۱-۱-۱-تاریخچه اینترنت

۲-۱-۱-۲-تعاریفی از اینترنت

۲-۱-۱-۳- تفاوت اينترنت و ديگر وسايل ارتباطي

۲-۱-۱-۴-ويژگي هاي محيط های تعاملي اينترنت

۲-۱-۱-۵- اينترنت به عنوان رسانه

۲-۱-۱-۶- رسانه هاي جمعي

۲-۱-۱-۷- اهمیت وسایل ارتباط جمعی

۲-۱-۱-۸- ويژگي وسايل ارتباط جمعي

۲-۱-۱-۹- نقش ها و وظايف وسايل ارتباط جمعي

۲-۱-۱-۹-۱-نقش های تفریحی

۲-۱-۱-۹-۲-نقش های خبری

۲-۱-۱-۹-۳-نقش های همگن سازی

۲-۱-۱-۹-۴-نقش های آگاه سازي

۲-۱-۱-۹-۵-احساس تعلق اجتماعی

۲-۱-۱-۱۰-قدرت رسانه های جمعی

۲-۱-۱-۱۱- محیط پیرامون واثر رسانه ها

۲-۱-۱-۱۲-تأثیرات فکری رسانه ها

۲-۱-۱-۱۳-عمل رسانه ها بر روی نقش های روانی

۲-۱-۱-۱۴-آمار میزان استفاده از

۲-۱-۱-۱۴-۱-آمار استفاده از اينترنت درجهان

۲-۱-۱-۱۴-۲- آمار استفاده از اينترنت در خاورمیانه

۲-۱-۱-۱۴-۳-آمار استفاده از اينترنت درایران

۲-۱-۱-۱۵-نوع کاربري ها در ايران

۲-۱-۱-۱۶-فرهنگ اينترنت

۲-۱-۱-۱۶-۱-فرهنگ فن -شايسته سالارانه

۲-۱-۱-۱۶-۲-فرهنگ هکرها

۲-۱- ۱-۱۶-۳-فرهنگ اجتماع کنندگان مجازي

۲-۱-۱-۱۶-۴-فرهنگ کارآفريني

۲-۱-۱-۱۷-اهميت اينترنت در دنياي امروز

۲-۱-۱-۱۸-خانواده،اينترنت و جوانان

۲-۱-۱-۱۸-۱-اينترنت و خانواده

۲-۱-۱-۱۸-۲-اينترنت و هويت جوانان

۲-۱-۱-۱۸-۳-تأثير اينترنت بر فرهنگ جوانان

۲-۱-۱-۱۹-هويت فرهنگي در محاصره تصاوير اخلاقي

۲-۱-۱-۲۰-جوانان و پديده اعتياد به اينترنت

۲-۱-۱-۲۰-۱- نظريه پويايي رواني شخصيت

۲-۱-۱-۲۰-۲- مبناي رفتاري

۲-۱-۱-۲۰-۳- فرآيندهاي بيولوژيکي

۲-۱-۱-۲۰-۴-تبيين شناختي -رفتاري

۲-۱-۱-۲۰-۵-عوامل اجتماعي

۲-۱-۱-۲۱-تهديدات و آزارهاي اينترنتي

۲-۱-۱-۲۲-چت، دوستيابي و عشق هاي مجازي در اينترنت

۲-۱-۱-۲۳-بازي، خريد و سرگرمي ‌در اينترنت

۲-۱-۱-۲۴-اينترنت و سلطه

۲-۱-۱-۲۵-امپرياليسم مجازي

۲-۱-۱-۲۶-آثار اين شکاف

۲-۱-۲-روابط اجتماعی وخانوادگي

۲-۱-۲-۱-خانواده

۲-۱-۲-۲- پيوند عاطفي

۲-۱-۲-۳-آسيب هاي خانواده

۲-۱-۲-۴-فضاهاي الکترونيکي و فردگرايي

۲-۱-۲-۵-فردگرايي

۲-۱-۲-۶-جمع گرايي

۲-۱-۲-۷-تولد اجتماعي

۲-۱-۲-۸-اهميت ارتباط در زندگي اجتماعي

۲-۲-نظريات مربوط به تأثير رسانه ها بر روابط خانوادگي اجتماعي

۲-۲-۱-نظریه اينترنت و تحليل شبکه

۲-۲-۲- ژان کلوتيه

۲-۲-۳- فرديناند تونيس

۲-۲-۴- مارشال مک لوهان

۲-۲-۵- نظريه وابستگي مخاطبان

۲-۲-۶- ديويد رايزمن

۲-۲-۷-نظريه موزاييکي

۲-۲-۸- نظريه شکاف آگاهي

۲-۲-۹-جوديت بلاو

۲-۳-پیشینه ی تحقیق

۲-۳-۱-پیشینه ی داخلی

۲-۳-۲-پیشینه ی خارجی

۲-۴-چهارچوب نظري تحقيق

۲-۵-مدل تجربي تحقيق

۲-۶-فرضیه های تحقیق…

۲-۷-ارتباط فرضيات ونظریات تحقیق

۲-۸-تعریف مفاهیم و متغیرها

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه.

۳-۱-روش تحقیق

۳-۲- جامعه آماري

۳-۳-شیوه نمونه گیری وحجم نمونه

۳-۴-توزیع جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نوربروجن

۳-۵-بررسی پرسشنامه

۳-۶-شیوه های ابزارهای گردآوری داده ها

۳-۷-تعیین روایی پرسشنامه

۳-۸-تعیین پایایی پرسشنامه

۳-۹-فنون تجزیه وتحلیل داده ها

۳-۱۰-ضریب همبستگی

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه

۴-۱-آمار توصيفي

۴-۱-۱-سن.

۴-۱-۲-جنس

۴-۱-۳-وضعیت تأهل

۴-۱-۴-سطح تحصیلات

۴-۱-۵-منزلت شغلی

۴-۱-۶-مدرک تحصیلی

۴-۱-۶-۱- مدرک تحصیلی پدر

۴-۱-۶-۲- مدرک تحصیلی مادر

۴-۱-۷-میزان درآمد ماهیانه خانواده

۴-۱-۸-دسترسی به کامپیوتر

۴-۱-۹-ساعات استفاده ازاینترنت

۴-۲-آماراستنباطی

۴-۲-۱-آزمون فرضیات

۴-۲-۱-۱-آزمون فرضیه اول

۴-۲-۱-۲- آزمون فرضیه دوم

۴-۲-۱-۳- آزمون فرضیه سوم

۴-۲-۱-۴- آزمون فرضیه چهارم

۴-۲-۱-۵- آزمون فرضیه پنجم

۴-۲-۱-۶- آزمون فرضیه ششم

۴-۲-۱-۷- آزمون فرضیه هفتم

۴-۲-۱-۸- آزمون فرضیه هشتم

۴-۲-۱-۹- آزمون فرضیه نهم

۴-۲-۱-۱۰- آزمون فرضیه دهم

فصل پنجم: نتيجه گيري

مقدمه

۵-۱-نتایج

۵-۲-محدودیت های تحقیق

۵-۳-پیشنهادات

منابع

پیوست

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
163 WORD 6,500 تومان

پایان نامه تاثیر اینترنت بر جوانان و نوجواناندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *