نمونه سوالات پیام نور

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوسپرسشنامه سکوت سازمانی واکولا
پرسشنامه سکوت سازمانی این پرسشنامه سکوت سازمانی می باشد که میزان سکوت حاکم بر سازمان را می سنجد.رایگان پرسشنامه شامل سوالات جمعیت شناختی و ۲۳ سوال تحقیق می باشد. توجه نمایید روش پرسشنامه ای که امروز می توانید از سایت اسکای داک دریافت کنید پرسشنامه سکوت سازمانی می باشد . که این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می سکوت سازمانی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران سکوت سازمانی در سازمان‌های دولتی (دانشگاههای علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هویت سازمانی با ۰۰ سوال و پرسشنامه سکوت این پرسشنامه استاندارد حاوی ۱۳ سوال جهت سنجش ابعاد سه گانه سکوت سازمانی می باشد. سوالات با طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه و ضریب پرسشنامه سکوت سازمانی. پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفت دریافت پرسشنامه سکوت سازمانی از سایت مادسیج. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافتﻫﺎي ﻻزم از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ. آوري ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺳﻜﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺑﻪ،. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ. ۸۸۱/۰٫ و. ۸۸۹/۰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس

این پرسشنامه استاندارد حاوی ۱۳ سوال جهت سنجش ابعاد سه گانه سکوت سازمانی می باشد. سوالات با طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه و ضریب پایایی آن در درون متن آورده شده است. ابعاد و ترتیب سوالات هر یک از ابعاد به صورت زیر است:
سکوت تدافعی: سوالات ۱ تا ۴
سکوت مطیع: سوالات ۵ تا ۸
سکوت نوع دوستانه: سوالات ۹ تا ۱۳
نوع فایل قیمت
WORD 2,900 تومان

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوسدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور