نمونه سوالات پیام نور

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس



دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس

توضیحات کامل پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس

این پرسشنامه استاندارد حاوی ۱۳ سوال جهت سنجش ابعاد سه گانه سکوت سازمانی می باشد. سوالات با طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه و ضریب پایایی آن در درون متن آورده شده است. ابعاد و ترتیب سوالات هر یک از ابعاد به صورت زیر است:
سکوت تدافعی: سوالات ۱ تا ۴
سکوت مطیع: سوالات ۵ تا ۸
سکوت نوع دوستانه: سوالات ۹ تا ۱۳
چند مورد از سوالات :
در این سازمان، همکارانم برای حفظ موقعیت خود (ترس ازدست دادن جایگاه خود) از ارائة اطلاعات خودداری می کنند.
اگر شما مخالفت های خود را در رابطه با مسائل سازمان بیان کنید، ممکن است مدیران عالی سازمان شما را ” خرابکار یا دردسرساز” بخوانند.
اگر شما مخالفت های خود را در مورد مسائل سازمان بیان کنید، می بایستی به پیامدهای منفی آن که از جانب مدیران عالی سازمان متوجه شما می شود، تن در دهید.
اگر شما مخالفت های خود را در رابطه با مسائل سازمان بیان کنید، ممکن است مدیران عالی سازمان بپندارند که شما به سازمان وفادار نیستید.
مدیران عالی این سازمان، کارکنان را به بیان مخالفت هایشان که در رابطه با مسائل سازمان می باشد، تشویق می کنند.
من معتقدم که سرپرستم به آنچه که افراد (کارکنان، ارباب رجوع و …) می گویند توجه می کند.
کارکنان می توانند در مورد مسائل سازمان آزادانه با سرپرست خود سخن گویند.
من معتقدم که سرپرست “مخالفت ها و نقطه نظرات گوناگون” را مفید تصور می کند.
رابطه کاری بین کارکنان در بخش های مختلف سازمان رضایت بخش است.
در این سازمان کارکنان دانش و تجربه خود را با یکدیگر در میان می گذارند.
در این سازمان ارتباطات و تبادل اطلاعات کاری بین کارکنان و مدیران عالی سازمان به نحو مناسبی وجود دارد.
در این سازمان در رابطه با تغییرات سازمانی اطلاع رسانی کافی صورت می گیرد.
این سازمان کارکنانش را از مأموریت ، اهداف، برنامه ها و پیشرفت هایش مطلع می سازد.
نوع فایل قیمت
WORD 2,900 تومان

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس



دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور