چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه انواع جریان سنج ها

دانلود پایان نامه انواع جریان سنج ها

دانلود پایان نامه انواع جریان سنج ها

مقدمه :
برای انتقال و ذخیره سازی مایعات و گازها باید در مورد خواص و رفتار این سیالات اطلاعات کافی در اختیار داشت.بسیاری از این نیروها بر روی این سیالات اثر کرده،به گونه ای که باعث تغییر فشار،دما، تنش و کشش در آنها میشود.در صورتی که رابطه ی بین اجزای تنش و شدت کشش وارده در تمام جهات یکسان باشد به ان سیال ایزوتروپیک گفته میشود.معمولا در تخمین های اولیه ی طراحی برای به دست اوردن شدت جریان مایع از دما و فشار متوسط استفاده میشود.شدت جریان از پارامترهای کلیدی برای محاسبه ی اندازه ی لوله،پمپ،کمپرسور و ظرفیت انها محسوب میشود.
روتامترها، صفحات سوراخ دار، ونتوری و جابه جایی سنج ها به شکل گسترده ای برای اندازگیری شدت جریان سیال در عملیات های صنعتی به کار می روند.از صفحات سوراخ دار و روتامترها بیش از سایر تجهیزات استفاده می شود.روتامترها با استفاده از یک شناور شاقولی که در یک لوله قرار دارد و قطر آن به تدریج تغییر می کند، شدت جریان را نشان میدهد.جریان سیال با کاهش قطر تنظیم می شود.سوراخ کردن دقیق این لوله باعث افزایش قیمت این تجهیزات می شود.از طرف دیگر صفحات سوراخ دار ارزان ترین و انعطاف پذیرترین این تجهیزات هستند.با وجود افت فشاری که به طور دایمی ایجاد می کنند آنها را میتوان یکی از تجهیزات رایج در دانست.لوله های ونتوری بسیار گران قیمت هستند البته به دلیل اینکه به طور پیوسته افت فشار بسیاری ایجاد نمی کنند در مواردی که افت فشار از اهمیت فراوانی برخوردار است میتوان از آن استفاده کرد.لوله های ونتوری معمولا دارای یک ورودی با قطر متغیر و زاویه داخلی ۲۵ تا ۳۰ درجه و یک خروجی با قطر متغیر و زاویه ی داخلی ۷ درجه هستند.در این شرایط اگر عدد رینولز بر اساس شرایط مقطعی جریان بالا دستی بیش از ۵۰۰۰ باشد میتوان مقدار ضریب تخلیه را ۹۸/۰ فرض کرد.
در صنعت معمولا از چندین نوع جریان سنج جرمی استفاده می شود.در یک جریان سنج جرمی با جریان محوری که از خاصیت مومنتم عرضی استفاده می کند، جریان محوری از یک پروانه و یک توربین که به طور سری قرار گرفته اند عبور می کند.پروانه به سیستم مومنتم زاویه ای میدهد که باعث گشتاور می شود و این گشتاور توسط توربین اندازگیری می شود.گشتاور اندازگیری شده متناسب با سرعت دورانی پروانه و شدت جریان جرمی است.
برای کنترل فرآیند صنعتی، باید مقدار ماده ای که وارد فرآیند میشود یا از آن خارج میشود معلوم باشد.چون تا حد امکان به شکل سیال منتقل میشوند، اندازه گیری آهنگ جریان سیال در لوله یا سایر کانال ها اهمیت دارد.در صنعت، انواع مختلف جریان سنج ها به کار میروند.جریان سنج بر این مبنای انتخاب میشود: قابلیت کاربرد، هزینه نصب و هزینه های کارکرد، گستره آهنگ های جریان که جریان سنج میتواند با آن کار کند، و دقت جریان سنج.گاهی اوقات، نمایش تقریبی آهنگ جریان تنها کاری است که جریان سنج انجام میدهد؛ ولی در مواردی مانند کنترل خوراک راکتورها یا انتقال مقدار معینی سیال، برای اندازه گیری بسیار دقیق آهنگ جریان جرمی از آن استفاده میکنند.
تعدادی از جریان سنج ها آهنگ جریان جرمی را مستقیما اندازه می گیرند،اما بیشتر آنها آهنگ جریان حجمی یا سرعت متوسط سیال را اندازه می گیرند، که از روی آن آهنگ جریان حجمی را میتوان محاسبه کرد.برای تبدیل آهنگ حجمی به آهنگ جریان جرمی باید چگالی سیال در شرایط کارکرد معلوم باشد.بیشتر جریان سنج ها با تمام سیال داخل لوله یا کانال کار می کنند و به آنها جریان سنج با سوراخ کامل میگویند.انواع دیگر، به نام جریان سنج های جا اندازی، آهنگ جریان، یا معمولا سرعت سیال، را در یک نقطه تنها اندازه می گیرند.البته،اغلب میتوان آهنگ جریان کلی را با دقت زیاد از روی این اندازه گیری تک نقطه به دست آورد.

فهرست مطالب:
فصل اول : جریان سنج ها
چکیده
مقدمه
اندازه گیری
مزیت سیستم میترینگ
تقسیم بندی جریان سنج ها
جریان سنج با سوراخ کامل
جریان سنج ونتوری
جریان سنج روزنه ای
جریان سنجV شکل
جریان سنج سطحی روتامتر
مزایای روتامتر
معایب روتامتر
جریان سنج تیغه ای
جریان سنج فرکانس گردابی
کنتورهای اریفیسی
صفحه اریفیس
جزییات صفحه ی اریفیس از نوع هم مرکز
انواع اریفیس از نظر نوع فلنج
طول لوله های ورودی و خروجی
انواع نقاط اتصال
محاسبات اریفیس ها
محاسبات اریفیس ها در جریان گاز
تصحیح اثر تغییرات دما و فشار
گلوگاه دارای صفحه ی اریفیس دار
گلوگاه نازل دار
تشخیص عیوب در اریفیس مترها بر اساس اختلاف فشار
نتیجه گیری
جریان سنج توربینی
مزایا جریان سنج توربینی
معایب جریان سنج توربینی
کنتور گاز توربینیfluxi 2000/tz
شمار انداز
انتقال دهنده ها
پمپ روغن
پره توربینی
استرایز
تغییرات در شمار انداز در ورژن های مختلف
محل سنسور فشار
ترموول
غلاف ترموول
یکنواخت کننده جریان
ویژگی انتقال دهنده
جریان سنج ها با جا به جایی مثبت
مزایا جریان سنج جابه جایی مثبت
معایب جریان سنج جابه جایی مثبت
کنترهای اولتراسونیک
مزایا جریان سنج اولتراسونیک
معایب جریان سنج اولتراسونیک
فلومتر اولتراسونیک گاز
تئوری عملکرد
دلایل گزینش فلومترهای اولتراسونیک
دلایل گزینش فلومترهای اولتراسونیک ساخت الستر- اینسترومت
نسل جدیدی از فلومترهای اولتراسونیک گاز
خدمات گوناگون از یک منبع
عیب یابی diagnostic
کنترل خودکار بهره AGC
پذیرش سیگنال signal acceptance
جریان سنج مغناطیسی
تحریک اندازه گیر مغناطیسی
الکترودها
پیشرفت های جدید
انتخاب و اندازه
کاربردهای مشکل
نصب
جریان سنج فراصوتی
فلومتر ورتکس
نحوه عملکرد
موارد کاربرد
OSCILLATOR FLOW METER
thermal mass flow METER
فلومتر مدارات الکترونیکی
جریان سنج کریولیس
مزایا جریان سنج کریولیسی
معایب جریان سنج کریولیسی
جریان سنج جا اندازی
لوله پیتو
معایب لوله پیتو
جریان سنج گرمایی
سایر جریان سنج های جا اندازی
جریان سنج روزنه ای جریان سنج توربینی
ACCURACY
CALIBRATION
RANGEABILITY
REPEATABILITY
RELIBILITY
MAINTENANCE
PRICE
مقایسه بین اریفیس متر و توربین مترها
OPERATION
PRESSURELOSS
CONSTRUCTION
جمع بندی
تفاوت ونتوری متر و اریفیس متر
سایر ادوات اصلی یک سیستم میترینگ
فلو کامپیوتر و سیستم کنترل و سوپروایزری
میتر فاکتور
فصل دوم : کالیبراسیون
مقدمه
کالیبراسیون
فواید کالیبراسیون
PM
هدف و دامنه کاربرد استاندارد
تجهیزات
قابلیت ردیابی اندازه گیری
ضرورت کالیبراسیون
کدام دستگاه ها باید کالیبره شوند؟
اهداف اصلی کالیبراسیون
استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری (در کالیبراسیون)
دستاوردهای کالیبراسیون
مراحل اقدام برای کالیبراسیون
تعاریف
۱- کد گذاری تجهیزات اندازه گیری و تهیه شناسنامه و لیست آنه
۲- طبقه بندی تجهیزات از نظر کالیبراسیون
۳- تعیین دوره تناوب کالیبراسیون
۴- تعیین حد مجاز خطای تجهیز
۵- معیارهای انتخاب کالیبره کننده
حداقل نیازمندی ها برای کالیبره کردن
۶ شناسایی تجهیز
روش کالیبراسیون
کالیبره کننده
تجهیز مناسب
قابلیت ردیابی
شرایط محیطی تاثیر گذار بر کالیبراسیون
تعیین خطا
صدور گواهی
ثبت و حفظ و نگهداری سوابق کالیبراسیون
فنون کالیبراسیون
اهمیت کالیبراسیون
بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون
۱-مقدمه
۲-روش محاسباتی
۳-نتایج و بحث
۴- نتیجه گیری
آشنایی با نحوه کالیبراسیون آنالایزر
کالیبراسیون
مهارت های مورد نیاز
سیستم احیاء دستی
روش کالیبراسیون
روش انجام
آزمایشگاه کالیبراسیون فلومیترهای جرمی و حجمی
آزمایشگاه کالیبراسیون فلومیترهای حجمی
نتیجه گیری
منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
105 WORD 2,000 تومان

دانلود پایان نامه انواع جریان سنج هادریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *