چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه مدیریت هتلداری فرمت ورد

دانلود پایان نامه مدیریت هتلداری
موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری چندین موضوع از موضوعات پایان نامه حسابداری که شما برای انخاب دانلود رایگان پایان نامه هتلداری,پایان نامه با موضوع هتلداری,پایان نامه در مورد هتلداری موضوع پایان نامه در این بخش فهرست موضوعات پایان نامه های رشته مدیریت هتلداری که در سال های اخیر هتلداری و گردشگری – دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی تحقیق و مقالات هتلداری و گردشگری پایان نامه های هتلداری و گردشگری.عناوین پایان نامه های رشته مدیریت هتلداری – تهران تحقیق رشته مدیریت هتلداری. ردیف, عنوان پایان نامه. ۱, بررسی برنامه ریزی ها و سیاستهای توریسم جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چهار برنامه پنج ساله توسعه).لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی برای راهنمایی جهت لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی برای راهنمایی جهت انتخاب موضوع برای م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ب‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ص‍ن‍ع‍ت‌ ه‍ت‍ل‍داری‌.موضوع جدید برای پایان نامه هتلداری گردشگری » پایان نامه دات اصل و ريشه مفهوم «مديريت ارتباط با توریست های بین المللی» اين اصل قديمي است انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه هتلداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. مرتبط با مدیریت، گردشگری، بازاریابی، برنامه ریزی توسعه، هتلداری و آمار و روش تحقیق در داخل و خارج کشور، آماده ارائه مشاوره از سطح پایه تا نهایی پایان نامه های لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه مدیریت هتلداری,پایان نامه های هتلداری,موضوعات پایان نامه مدیریت هتلداری,دانلود پایان نامه هتلداری,موضوع پایان نامه هتلداری,پایان نامه رشته هتلداری

دانلود پایان نامه مدیریت هتلداری فرمت ورد

دانلود پایان نامه مدیریت هتلداری فرمت ورد

دانلود پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل با فرمت ورد و قابل پرینت و ویرایش.این پایان نامه در ۱۶۲ صفحه تنظیم شده است.

رابطه قوي با استانداردهای هتل مهمترين رمز مؤفقيت هر كسب وكار است. اصل و ريشه مفهوم «مديريت ارتباط با توریست های بین المللی» اين اصل قديمي است كه «هميشه حق با استانداردهای هتل است». در چند سال اخير، افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه در گير شده اند و مفهوم مديريت ارتباط با استانداردهای هتل كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش بالاتر به استانداردهای هتل است را توسعه داده‌اند (Stone & Foss, 2001 و فرزانه، ۱۳۸۵، ص۱).
سازمان ها و تشخيص داده اند كه استانداردهای هتل مهم ترين دارايي شان هستند و به روابط با استانداردهای هتل به عنوان مبادلاتي سودمند و متقابل ونيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارد، مي نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، ۱۳۸۵، ص۱).
استاندارد هتل راهبردی تجاری است که به جذب حفظ و ارتقای گردشگر می پردازد . با اجرای صحیح استاندارد هتل سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند . این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکن است میلیونها گردشگر داشته باشد بدون به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات امکانپذیر نخواهد بود . فناوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک استانداردهای هتل به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن گردشگر تنها گردشگر سازمان است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲مساله اصلي تحقيق ……………………………………………………………………………… ۳
۱-۳ تشريح و بيان موضوع ……………………………………………………………………….. ۴
۱-۴ ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………. ۴
۱-۵ مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۶ فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………. ۶
۱-۷ اهداف اساسي از انجام تحقيق …………………………………………………………….. ۶
۱-۸ قلمرو انجام تحقيق …………………………………………………………………………….. ۶
۱-۹ تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق ……………………………………………………… ۷
۱-۱۰ محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۱۰
بخش اول : تعیین فاکتورهای استاندارد هتل
۲-۲ تاريخچه‌ پيدايش و تكامل استاندارد هتل …………………………………………….. ۱۲
۲-۳ تعاريف……………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳-۱ اهداف…………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۳-۲ اصول…………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۳ مؤلفه‌هاي……………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۳-۱ گردشگر ………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۳-۳-۲ روابط ……………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۳-۳-۳ مديريت ………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۳-۴ فوايد استاندارد هتل …………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۳-۵ فرآيندهاي اصلي………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۳-۶ چرخه فرآيند……………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۳-۶-۱ كشف دانستني‌هاي ………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۳-۶-۲ تعامل با گردشگر ……………………………………………………………………. ۲۵
۲-۳-۶-۳ برنامه‌ريزي بازار ……………………………………………………………………. ۲۵
۲-۳-۶-۴ تجزيه و تحليل و بالانس ………………………………………………………….. ۲۵
۲-۳-۷ ارزيبي آمادگي سازمان‌ها براي اجراي…………………………………………… ۲۶
۲-۳-۸ گام‌هاي طراحي موفق سيستم استاندارد هتل ………………………………….. ۳۰
۲-۳-۹ ساختار سازمان براياستاندارد هتل ……………………………………………….. ۳۱
۲-۳-۹-۱ مدير بازاريابي…………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۳-۹-۲ بخش تحليل بازاريابي ………………………………………………………………. ۳۳
۲-۳-۹-۳ مديريت عملياتي ………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۳-۹-۴ مديريت بخش‌بندي و تفكيك ……………………………………………………… ۳۳
۲-۳-۹-۵ مديريت كانالهاي ارتباطي …………………………………………………………. ۳۴
۲-۳-۹-۶ كاركنان …………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۳-۱۰ فن آوري…………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۳-۱۱ راه حل تلفيقي……………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۳-۱۲ وضعيت موجود…………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۱۳ فرآيندهاي جمع آوري داده بر مبناي محصول ……………………………… ۴۱
۲-۳-۱۳-۱ فرآيندهاي گردشگر محور …………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۱۳-۲ ارتباط چهره به چهره ……………………………………………………………. ۴۲
۲-۳-۱۴ عملياتي ……………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۳-۱۴-۱ اهداف عملياتي ……………………………………………………………………… ۴۳
۲-۳-۱۴-۲ مزاياي عملياتي …………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳-۱۴-۳ شاخه‌هاي عملياتي ………………………………………………………………… ۴۴
۲-۳-۱۴-۳-۱ خودكارسازي كادر فروش ………………………………………………… ۴۴
۲-۳-۱۴-۳-۲ پشتيبانيو خدمات گردشگر …………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۱۴-۳-۳ خودكارسازي بازاريابي سازمان ……………………………………….. ۴۵
۲-۳-۱۵ تحليلي ……………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۳-۱۵-۱ ويژگيهاي تحليلي …………………………………………………………………… ۴۷
۲-۳-۱۵-۲ مزاياي رضایت تحليلي …………………………………………………………. ۴۸
۲-۳-۱۶ رضایت مشاركتي …………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۳-۱۶-۱ مزاياي رضایت مشاركتي ……………………………………………………… ۴۹
۲-۳-۱۶-۲ چرخه حيات گردشگر ……………………………………………………………. ۵۲
۲-۳-۱۷ هتلداری …………………………………………………………………………………… ۵۲

بخش دوم : تعیین فاکتورهای موثر بر رضایت
۲-۴ تعريف بازاريابي ……………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۵ ارزش گردشگر ………………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۵-۱ پييش نيازهاي مدل ارزشي …………………………………………………………… ۵۵
۲-۵-۲ نظام ارزشي ……………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۵-۳ انواع گردشگر از نظر رفتاري ………………………………………………………. ۵۵
۲-۵-۴ انواع گردشگر از نظر قدمت …………………………………………………………. ۵۶
۲-۵-۵ تقسيم بندي گردشگر از نظر ميزان درآمد و سودآوري ………………….. ۵۶
۲-۵-۵-۱ گردشگران فعال ……………………………………………………………………… ۵۷
۲-۵-۵-۲ گردشگران غير فعال ……………………………………………………………….. ۵۷
۲-۵-۵-۳ گردشگران احتمالي يا بالقوه …………………………………………………….. ۵۷
۲-۵-۵-۴ گردشگران حدسي ………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۵-۵-۵ ديگران …………………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۵-۶ نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هرم گردشگر …………………………………. ۵۸
۲-۶ گردشگر وفادار ………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۶-۱ قانون پاره‌تو يا خانون ۲۰-۸۰………………………………………………………. ۶۲
۲-۶-۲ تعريف وفاداري گردشگر …………………………………………………………….. ۶۲
۲-۶-۳عوامل موثر بر وفاداري گردشگر ………………………………………………….. ۶۳
۲-۶-۴ سطوح وفاداري …………………………………………………………………………… ۶۳
۲-۶-۵ مفهوم رضايت گردشگر ………………………………………………………………. ۶۴
۲-۶-۶ اهميت دستيابي به رضايتمندي گردشگر ………………………………………… ۶۵
۲-۶-۷ وفاداري ابزاري ………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۶-۸ وفاداري انگيزشي ……………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۶-۸-۱ تغيير رفتاري ………………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۶-۸-۲ رفتار نامنظم …………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۶-۸-۳ رفتار چند گانه ……………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۶-۹ ماتريس وفاداري با رويكرد چند بخشي …………………………………………. ۶۶
۲-۶-۱۰ اندازه‌گيري وفاداري گردشگر ……………………………………………………. ۶۷
۲-۶-۱۱ شبكه سودآوري بالقوه ……………………………………………………………… ۶۸
۲-۶-۱۲ رابطه بين وفاداري و رضايتمندي ………………………………………………. ۷۰
۲-۶-۱۳ وفاداري يك فرد به بانك ……………………………………………………………. ۷۴
۲-۶-۱۴انواع وفاداري ……………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۶-۱۵ فرآيند رويگرداني گردشگر ………………………………………………………… ۸۱
۲-۷ تعريف خدمات ………………………………………………………………………………… ۸۱
۲-۷-۱ تفاوت بين كالا و خدمات ………………………………………………………………. ۸۱
۲-۷-۲ سازمانهاي خدماتي و رضایت ………………………………………………………. ۸۲
۲-۷-۳ ويژگي‌هاي خدمات ………………………………………………………………………. ۸۳
۲-۷-۴ تعريف كيفيت ………………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۷-۵ كيفيت كالا كيفيت خدمات بانكي ……………………………………………………… ۸۶
۲-۷-۵-۱ كيفيت عملياتي يا فرآيند ……………………………………………………………. ۸۹
۲-۷-۵-۲ كيفيت ستاره يا فني …………………………………………………………………. ۸۹
۲-۷-۵-۳كيفيت فيزيكي …………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۷-۵-۴ كيفيت و ارتباط يا تعاملات ……………………………………………………….. ۹۰
۲-۷-۵-۵ كيفيت در سازمان …………………………………………………………………… ۹۰
۲-۶-۶ ابزار اندازه‌گيري كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگر ……………………. ۹۱
۲-۷-۶-۱ مقياس كيفيت خدمت ………………………………………………………………… ۹۱
۲-۷-۶-۱-۱ اجزاي مقياس كيفيت خدمات ………………………………………………… ۹۱
۲-۷-۶-۲ مدل عملياتي / فني كيفيت قدمت …………………………………………………. ۹۳
۲-۷-۷ مديريت كيفيت خدمات بانك ………………………………………………………….. ۹۴
۲-۸ روش‌هاي سنجش ……………………………………………………………………………. ۹۶
۲-۸-۱ SERVQUAL…………………………………………………………………………… 98
۲-۸-۲ SERVPERF …………………………………………………………………………. 100
۲-۸-۳ SERIMPERF ……………………………………………………………………….. 101
۲-۸-۴شاخص‌هاي رضايتمندي گردشگر و وفاداري گردشگر ………………….. ۱۰۳
بخش سوم : هتل
۲-۹ شناخت كلان از هتل ايران ……………………………………………………………… ۱۰۴
۲-۹-۱ تاريخچه هتل ايران ……………………………………………………………………. ۱۰۵
۲-۹-۲ تعريف بيانيه مأموريت ………………………………………………………………. ۱۰۶
۲-۹-۳ بيانيه مأموريت هتل …………………………………………………………………… ۱۰۷
۲-۹-۳-۱ارزشهاي مندرج در بيانيه مأموريت …………………………………………. ۱۰۸
۲-۹-۴ اهداف كلان و برنامه‌هاي استراتژيك …………………………………………… ۱۱۱
۲-۹-۵ برنامه‌هاي اصلي مديريتي بهبود در هتل ……………………………………… ۱۱۳
۲-۹-۶ عوامل حياتي موفقيتو مزيت ساز در صنعت هتلداری …………………….. ۱۱۶
۲-۹-۷ بررسي برنامه‌هاي آتي هتل در زمينه فناوري اطلاعات ………………….. ۱۱۸
بخش چهآریان : پیشینه تحقیق
۲-۱۰ پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………… ۱۱۹

فصل سوم : روش شناسي تحقيق
۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
۳-۲ روش تحقيق …………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۳-۳ جامعه آماري ……………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۳-۴ تعيين حجم نمونه آماري ………………………………………………………………… ۱۲۹
۳-۵ روش جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………… ۱۳۰
۳-۶ ابزار اندازه‌گيري …………………………………………………………………………… ۱۳۱
۳-۷ روایی و پایایی………………………………………………………………………………………….۱۳۴
۳-۷-۱ روایی…………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۳-۷-۲ پایایی……………………………………………………………………………………………………۱۳۴
۳-۸ فنون آماری مورد استفاده………………………………………………………………………..۱۳۶
فصل چهآریان : تجزيه و تحليل
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
۴-۴ سوالات جمعيت شناختي ………………………………………………………………… ۱۴۰
۴-۴-۱ آمار توصيفي ……………………………………………………………………………. ۱۴۰
۴-۴-۲ آمار استنباطي ………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۴-۵ آزمون فرضيه‌ها …………………………………………………………………………… ۱۴۸
۴-۵-۱ آزمون فرضيه اول ……………………………………………………………………. ۱۴۹
۴-۵-۲ آزمون فرضيه دوم …………………………………………………………………… ۱۵۰

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
۵-۲ نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………..۱۵۳
۵-۳ نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………….۱۵۳
۵-۴ پيشنهادات كاربري ………………………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۵ پيشنهادات پژوهشي جهت تحقيقات آتي ……………………………………………. ۱۵۵
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
پیوست…………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
162 WORD 22,900 تومان

دانلود پایان نامه مدیریت هتلداری فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *