چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

مقالات ارتقا رتبه شغلی عالی معاون اجرایی

مقالات ارتقا رتبه شغلی عالی معاون اجرایی
سامانه ارتقای رتبه های شغلی خبره و عالی – معاونت توسعه به معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه رایگان فرم نظرسنجی پیوندها : سامانه ارتقای رتبه های شغلی خبره و عالی ارتقای طبقه و رتبه شغلی – معاونت توسعه مدیریت و برنامه بخشنامه وزارت متبوع در خصوص ارتقای رتبه شغلی کارکنان تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی – دانلود مقاله رایگان ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون اجرایی پروژه ارتقا شغلی به خبره تجربیات مدون – نایس ۹۸ پروژه ارتقا شغلی به خبره تجربیات مدون مقالات ارتقا رتبه و تجربیات. مقالات ارتقا رتبه شغلی ارشد به پروژه تجربیان عالی و خبرهتجربیات مدون معاون پرورشی مقالات ارتقا رتبه شغلی به انضمام فرم های ارتقا رتبه شغلی خبره و تجربیات مدون ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون اجرایی :: دانلود,پرداخت آنلاین درود مستندات مدون با عنوان: نقدر کتب دوره ابتدایی برای ارتقاء شغلی از خبره به عالی فرم کلی همراه با فرم مستندات ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی قانون و تبصره های آن توسط معاونت توسعه یا دستگاه های طبقه ای از سلسله طبقات مشخص شده برای هریك از مشاغل دستگاه های اجرایی براساس جدول حق كسب رتبه خبره و عالی با مدرک دیپلم و فوق دیپلم مقدور نمی باشد و فقط كارمندانی كه عوامل ارزیابی كارمندان براي ارتقاء رتبه شغلی به شرح ذیل آموزشی طبق جدول ذیل الزامی است.

مقالات ارتقا رتبه شغلی عالی معاون اجرایی

مقالات ارتقا رتبه شغلی عالی معاون اجرایی

دانلود مقاله ارتقا رتبه شغلی عالی معاون اجرایی با فرمت ورد و قابل پرینت و ویرایش تنظیم شده در ۵۱ صفحه.

مقدمه :

اینجانب چندین سال است که مشغول به خدمت در آموزش و پرورش می باشم و هدف از تهیه این مستندات و تجربیات ، قرار دادن تجربیاتم در پست معاونت اجرایی دبیرستان به سایر همکاران می باشد .

در ابتدا مقدمه ای از کارم را بیان می دارم .

وقتی که یک نظام آموزشی بر پایه تفکر مهندسی آموزش استوار گردد آسان تر می توانیم به آمال و اهداف آموزشی دست یابیم.

باید بپذیریم مسئولیت اولیای مدرسه بخصوص معاونین مسئولیتی بسیار خطیری می باشد. معاونین مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگار و تامین بلوغ عاطفی و سلامت روانی کودکان و نوجوانان هستند و مدرسه محلی است که درآن هر دانش آموز به منظور ارضای نیازهای خویش و براساس تجربه های قبلی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد.

در این میان معاون اجرایی در مدرسه همیشه در انجام کارها باید دقت لازم و کافی را داشته باشد و بتواند پرونده های نمرات ، انضباطی و فعالیت های دانش اموزان را به خوبی ثبت کرده و آنها را نگهداری نماید .

نکات کلیدی :

معاونت اجرایی ، وظایف ، تجربیات ، راهکارها

شرح وظايف و مسئوليتهاي اینجانب به عنوان معاون اجرایی مدارس :

۱ – فراهم سازی الگوهای روش تدریس، فنون کلاس داری، طراحی و برنامه ریزی درسی، آموزشی و پرورشی، ارتقاء فرآیند یاددهی، روش های تهیه طرح درس و ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به آموزگاران و معلمین کم سابقه و نیازمند راهنمایی و کمک.

۲ – برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش ( مانند لوازم سمعی و بصری، رایانه، کارگاه و آزمایشگاه و … ) به صورت یکپارچه به منظور استفاده بهینه از امکانات.

۳ – انجام و تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان در پایان هر دوره.

۴ – تعامل، پاسخ گویی به مراجعات و سوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی، پرورشی، مشاوره ای و اداری آنان.

۵ – ارائه گزارش دوره ای و لازم به واحد ها و مسئولین آموزش و پرورش منطقه.

۶ – تهیه دفاتر و اسناد هزینه مالی مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق قوانین و مقررات مربوط.

۷ – ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی، تعمیرات، توسعه و … که لازم است جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و یا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذیرد.

۸ – همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه.

۹ – ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

۱۰ – تهیه و اجرای برنامه های سالانه آموزشی مدرسه با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان و دانش آموزان.

۱۱- نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدرسه بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره یا دوره های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

۱۲- همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه انضباطی مصوب.

۱۳- ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه در اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی براساس ضوابط و مقررات.

۱۴- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط، همچنین شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها.

۱۵- همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر.

۱۶- همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان.

۱۷- همکاری در مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان.

۱۸- ایجاد تعامل با سایر کارکنان مدرسه و مراقبت بر اجرای صحیح وظایف آنان.

۱۹- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

۲۰- همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش آموزی و …) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط.

۲۱- همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدرسه و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی.

۲۲- همکاری در برنامه ریزی، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مدرسه مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

۲۳- اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها، و … ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .

۲۴- همکاری با مدیر و معاونین مدرسه در استفاده بهینه از منابع مالی.

۲۵- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر.

فهرست مطالب
مقدمه : ۷
نکات کلیدی : ۷
شرح وظايف و مسئوليتهاي اینجانب به عنوان معاون اجرایی مدارس : ۸
تجارب و تبیین آن : ۱۲
تجربه ۱ : تهیه پوشه کار برای دانش اموزان ۱۲
تجربه ۲ : کارهایی که در هنگام ابتدای سال تحصیلی انجام می دادم : ۱۴
تجربه ۳ : پیشنهاد به معلمان در تهیه دفتر کلاسی ۱۴
تجربه ۴ : تهیه لیست کلاس ۱۵
تجربه ۵ : نظارت بر امر آموزش همکاران: ۱۵
تجربه ۶ : گرد آوری آخرین اطلاعات در مورد دانش آموزان : ۱۶
تجربه ۷ : معرفی دانش آموزان برتر اخلاقی و درسی: ۱۶
تجربه۸: ۱۷
کنترل غیبت ها : ۱۷
تجربه ۹ : مناسبت ها : ۱۷
تجزیه و تحلیل تجارب بنده به عنوان معاون اجرایی ۱۸
نقش های معاونان اجرایی مدارس : ۱۸
۱ – نقش اسوه ای و هدایتی معاون اجرایی : ۱۸
۲-نقش حمایتی ، مشاوره ای و کاهش مشکلات همکاران و دانش آموزان : ۱۹
۳-نقش آموزشی معاونین اجرایی : ۲۰
۴-نقش ارتباطی (با خانواده و همکاران و دیگر افراد ) ۲۱
۵-نقش معاون در ایجاد نظم وانضباط : ۲۲
۶-نقش معاون در بهداشت روانی در مدارس : ۲۲
۷- نقش معاون در ایجاد جامعه پذیری در دانش آموزان : ۲۳
تجربه مرخصی های آخر هفته و تبیین آن : ۲۴
چگونه با دانش‌آموزان بی‌انضباط برخورد کنیم‌؟ ۲۵
تجربه های مفید درباره ارزشیابی ونظارت برکار همکاران و تبیین آن ۲۶
چند تجربه مفید درباره شیوه برخورد با دانش آموزان خاطی که مقررات آموزشگاه را رعایت نمی کنند. ۲۷
اصول حاکم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ۲۹
توصیه به همکاران ۳۳
آنچه یک معاون اجرایی باید بداند ۳۳
متانت و وقار معاون ۳۳
قول و تعهد معاون ۳۴
محبت ورزی ۳۴
تربیت در پرتوی شخصیت ۳۵
نکات مهم در ثبت اطلاعات دانش آموزان در سناد ۳۶
ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي درباره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزي : ۴۰
پیشنهادات برای انجام بهتر وظایف معاون اجرایی حاصل تجربیات بنده ۴۱
صحافی لیست های دبیر ۴۵
نتیجه گیری : ۴۶
پیشنهادات کلی : ۴۷
منابع ۵۰

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
51 WORD 2,500 تومان

مقالات ارتقا رتبه شغلی عالی معاون اجراییدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *