دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی فرمت ورد

همیار دانشجو
دانلود مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی – Information asymmetry  در قالب ورد با قابلیت ویرایش و پرینت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
۱- مقدمه
در این نوشته تلاش شده است تا ادبیات مالی و مبانی نظری مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی مورد بحث قرار گیرد. ضمن بیان مفهوم اطلاعات در اقتصاد و حسابداری، موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و چگونگی شکل گیری آن تشریح گردیده و رابطه آن با دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیان می گردد.
۲- مفهوم اطلاعات در اقتصاد و حسابداري
از لحاظ نظری اطلاعات به هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از روش های مختلفی نظیر مطالعه، مشاهده، شایعه و سایر موارد دیگر اطلاق می گردد. در واژه «اطلاعات»، بار معنائی از قبل تعریف شده ای در رابطه با کیفیت، معتبر بودن و یا صحت داده وجود نداشته و امکان برخورد با اطلاعات معتبر، غیرمعتبر، واقعی، نادرست، غير صحیح و گمراه کننده، وجود خواهد داشت. اما از منظر تئوری اطلاعات، اطلاعات دربردارنده یک معنی خاص خصوصاً در ارتباط با پیشگوئی احتمالی از داده ها است. در تعریف فوق، میزان معنی و محتوای ارائه شده توسط اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد. با اين حال توجه خاصی به کیفیت و یا ارزش اطلاعات نمی گردد. در مقابل اطلاعات از واژه ای دیگر و با نام «دانش»، استفاده می شود. «دانش»، بر خلاف اطلاعات، دارای بار معنائی مختص به خود بوده که توسط فرد و یا افرادی کارشناس و بر اساس بررسی و مطالعه انجام شده بر روی اطلاعات معتبر، حاصل می شود. اطلاعات معتبر، به خودی خود مفید و قابل استفاده می باشند ولی قادر به پیشگوئی نتایج نيستند. از برخی اطلاعات معتبر نظیر قیمت یک کالا و یا خدمات و یا برنامه زمانبندی پروازهای هوائی ، مي توان مستقیماً استفاده كرد، ولی برخی اطلاعات دیگر نظیر داده هواشناسی زمانی مفید و معتبر می باشند که در ابتدا توسط کارشناسان متخصص (دارای دانش لازم) استفاده و پس از بررسی و آنالیز داده های اولیه، نتایج استخراج و در اختیار عموم علاقه مندان جهت استفاده قرار گیرد. با توجه به اهداف پژوهش و آگاهي دهندگي اطلاعات ما در اين تحقيق اطلاعات را مدارك يا شواهدي معرفي مي كنيم كه بطور بالقوه بر تصميم افراد اثر مي گذارد.
۲- ۱ اقتصاد اطلاعات:
در ادبيات علمي، اقتصاد اطلاعات را رشته‌اي از علم اقتصاد مي‌دانند که به مطالعه چگونگي تاثير اطلاعات بر تصميمات اقتصادي مي‌پردازد.اطلاعات داراي ويژگي هاي خاصي است به طوري كه گسترش و نشر آن خيلي آسان، اما کنترل و نظارت بر آن خيلي سخت است. خلق آن آسان ولي اعتماد به آن سخت است و از همه مهم تر اين كه بر بسياري از تصميمات ما تأثير مي‌گذارد. به هر حال اين از طبيعت خاص اطلاعات است که بسياري از استانداردهاي تئوري‌هاي اقتصادي را پيچيده مي‌کند. اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسيِ توليد، توزيع، بازاريابي، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي است كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق توليد، انتشار، فروش، ذخيره، پردازش و دسترسي به اطلاعات حاصل مي‌شود. خريد و فروش اطلاعات همانند خريد و فروش کالاي معمولي نيست. اطلاعات کالاي غير رقابتي است. به این معني که خريد اطلاعات به معناي اينکه شخص ديگري هم بتواند آنرا بخرد، نيست. اطلاعات تقريباً ارزش حاشيه‌اي صفر دارد که معني آن، فقط يکبار مالکِ نخستين نسخه بودن است و هيچ ارزشی براي ايجاد نسخه دوم ندارد.
۲- ۲ اطلاعات حسابداری
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که هدف آن تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. سيستم حسابداري از طريق گزارش فعاليت هاي مالي واحد انتفاعي از اين قابليت برخوردار است تا اطلاعاتي را در مورد آنچه ديگران از آن آگاه نيستند، منتقل نمايد. به بيان ديگر، حسابداري يك سيستم اندازه گيري مالي رسمي است كه از واحد اندازه گيري (مانند ريال) استفاده مي كند و ميزان منابع را در ترازنامه و ميزان جريان ها را در صورت سود و زيان گزارش مي كند. بنابراين، مي توان دو ديدگاه را در مورد حسابداري مطرح كرد كه عبارتند از: ۱) ديدگاه اطلاعاتي ۲) ديدگاه اندازه گيري ارزش. ديدگاه اطلاعاتي بر اهميت سيستم اندازه گيري رسمي از لحاظ انتقال مناسب اطلاعات تأكيد دارد. اما رويكرد اندازه گيري ارزش بر اهميت سيستم اندازه گيري رسمي به لحاظ اندازه گيري مناسب ارزش تأكيد مي كند. ديدگاه اطلاعاتي با ظهور تئوري اقتصادي اطلاعات در افكار حسابداري پديدار شد. اين ديدگاه در پژوهش هاي تجربي از قبيل تحقيقات بال و براون (۱۹۶۸) و پژوهش هاي تحليلي دمسكي (۱۹۷۲) و فلتام (۱۹۷۲) به كار گرفته شده است. اين پارادايم اطلاعاتي، اطلاعات را به عنوان منبع كمياب، درست مانند ساير منابع در نظر مي گيرد كه براي توليد يا مبادله در اقتصاد مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اساس ديدگاه اطلاعاتي وظيفه منطقي حسابداري در بازارهاي ناقص و غيركارا انتقال اطلاعات مي باشد. مفاهيم حسابداري از قبيل دارايي، بدهي و سود به عنوان علائم آگاهي بخش در نظر گرفته مي شوند كه به استفاده كنندگان اخباري را در مورد شركت بيان مي كنند (بلو، ۱۳۸۴، ص ۲۹). مطابق با بيانيه مفاهيم شماره يك FASB (هدف های گزارشگری مالي توسط واحدهای انتفاعی) و گزارش كميته تروبلاد اساسي ترين هدف صورت هاي مالي عبارت است از فراهم آوردن اطلاعاتي كه مبناي تصميمات اقتصادي هستند. بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران نيز هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ عبارت‌ است از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد. صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ دراختيارشان‌ قرار گرفته‌ منعكس‌ مي‌كند. لذا انتظار مي رود همواره میان گزارش حسابداری (و به عبارتی هر نوع اطلاعات مالی) و تصمیم گیری اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار باشد. استفاده کنندگان از اين اطلاعات حسابداری طیف وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند. ویلیام بیور در سال ۱۹۸۹ در کتاب گزارشگری مالی خود استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل سرمایه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان تقسیم بندی می کند (بیور ، ۱۹۸۹). برای اینکه اطلاعات حسابداری بتواند برای استفاده کنندگان فوق مفید واقع شود لازم است تا از یک سری ویژگی های کیفی برخوردار باشد. خصوصيات‌ كيفي‌ به‌ خصوصياتي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ موجب‌ مي‌گردد اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ در راستاي‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌ پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ مفيد واقع‌ شود. برخي‌ خصوصيات‌ كيفي‌ به‌ محتواي‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ و برخي‌ ديگر به‌ چگونگي‌ ارائـه‌ اين‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌شود.
خصوصيات‌ كيفي‌ اصلي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات‌، «‌مربوط‌ بودن» و «قابل‌ اتكابودن‌» است‌. اطلاعاتي‌ مربوط‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ برتصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ در ارزيابي‌ رويدادهاي‌ گذشته، حال‌ يا آينده‌ يا تائيد يا تصحيح‌ ارزيابي هاي‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ شود. اين ويژگي با سه ضابطه كيفي به موقع بودن، داشتن ارزش پيش بيني و داشتن ارزش بازخورد ارزيابي مي شود. در ارتباط با خصوصيت كيفي قابل اتكا بودن اطلاعاتي‌ قابل‌اتكاست‌ كه‌ عاري‌ از اشتباه‌ و تمايلات‌ جانبدارانه‌ بااهميت‌ باشد و به‌ طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چيزي‌ باشد كه‌ مدعي‌ بيان‌ آن‌ است‌ يا به‌ گونه‌اي‌ معقول‌ انتظار مي‌رود بيان‌ كند. قابل اتكا بودن نيز از طريق چهار ضابطه كيفي بيان صادقانه، كامل بودن، احتياط و بي طرفي ارزيابي مي شود. خصوصيات‌ كيفي‌ اصلي‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌، «قابل‌ مقايسه‌بودن» و «قابل‌ فهم‌بودن‌» است‌. حتي‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ و قابل‌ اتكا باشد، مفيد بودن‌ آن‌ درصورت‌ قابل‌ مقايسه ‌نبودن‌ و قابل‌ فهم‌نبودن‌ دچار محدوديت‌ خواهد بود. استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ بايد بتوانند صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ را طي‌ زمان‌ جهت‌ تشخيص‌ روند تغييرات‌ در وضعيت‌ مالي، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ مقايسه‌ نمايند. استفاده‌كنندگان‌ همچنين‌ بايد بتوانند صورتهاي‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ را مقايسه‌ كنند تا وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ آنها را نسبت‌ به‌ يكديگر بسنجند. يك‌ خصوصيت‌ كيفي‌ مهم‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ آساني‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ قابل‌ درك‌ باشد.
منابع
• ابراهيمي كردلر، علي (۱۳۸۷). «نقش تركيب سهامداران در عدم تقارن اطلاعات و عملكرد شركت». فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري. سال چهارم، شماره دوازدهم، ص ۸۱-۱۸٫
• احمدپور احمد، رسائيان امير، (۱۳۸۵)، «رابطه بين معيارهاي ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام دربورس اوراق بهادارتهران»، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره ۳۷، ص ۶۰-۴۶٫
• احمدپور، احمد و امیر رسائیان، (۱۳۸۶)، «اثر عدم تقارن اطلاعات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال ششم، شماره ۱۷، ص ۶۳-۲۹٫
• اسکات، آر. ویلیام، (۱۳۸۲). تئوری حسابداری مالی، ترجمه محسن مام بیگی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
• ایزدی نیا، ناصر و امیر رسائیان، (۱۳۸۹)، «پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام»، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره هفدهم، شماره ۶۰، ص ۲۲-۳٫
• بلو، قاسم (۱۳۸۴). «شناخت ديدگاه بار اطلاعاتي»، مجله حسابدار، سال نوزدهم، شماره ۱۶۴، ارديبهشت ۱۳۸۴، ص ص ۸۳-۲۵٫
• خواجوی، شکراله. ميثم قاسمي (۱۳۸۴). «فرضيه بازار كاررا و مالي رفتاري»، فصلنامة تحقيقات مالي، سال هفتم، شماره ۲۰، پاييز و زمستان ۱۳۸۴، ص ص ۶۹-۴۹٫
• دواني، غلامحسين. محمد رضا معيني (۱۳۸۵). «مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پيامدهاي اجتماعي آن». موسسه حسابرسي دايارايان.
• رحيميان، نظام الدين. سيد حسن صالح نژاد، علي سالكي (۱۳۸۸). «رابطه ميان برخي ساز و كارهاي حاكميت شركتي و عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره شانزدهم، شماره ۵۸، ص ص ۸۶-۷۱٫
• سینائی، حسن علی (۱۳۷۳). «سنجش کارائی در بورس تهران»، فصلنامة تحقيقات مالي شماره۲٫
• فدائی نژاد، محمد اساعیل (۱۳۷۸). «شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان». مجله تحقیقات مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران»، سال چهارم، شماره ۱۳ و ۱۴، ص ص ۹۶-۷۲٫
• قائمي، محمد حسين. محمدرضا وطن پرست (۱۳۸۴). «بررسي نقش اطلاعات حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال دوازدهم، شماره ۴۱، ص ص ۱۰۳-۸۵٫
• کامل نیا، مجتبی (۱۳۸۷). «بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوری آن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
• نادي قمي، ولي (۱۳۸۶)، «عدم تقارن اطلاعاتي، افشا و بازار سرمايه»، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري، سال سوم، شماره ۱۰، پاييز ۱۳۸۶، ص ۲۸٫

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی فرمت ورد

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

در این فایل ورد مبانی نظری مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی و تئوری های مرتبط با آن ارائه شده است.

۱- مقدمه
۲- مفهوم اطلاعات در اقتصاد و حسابداري
۲- ۱ اقتصاد اطلاعات
۲- ۲ اطلاعات حسابداری
۳- عدم تقارن اطلاعاتی
۱-۳ مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
۲-۳ چگونگي شكل گيري نظريه عدم تقارن اطلاعاتي
۳-۳ تأثير عدم تقارن اطلاعاتی بر بازارهای مالی
۴- عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
۱-۴ مفهوم دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
۲-۴ اجزای دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
۱-۲-۴ هزينه پردازش سفارش
۲-۲-۴ هزينه نگهداري موجودي
۳-۲-۴ هزينه انتخاب نادرست
۳-۴ مبانی نظری و تجربی دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
۵- کارایی بازار و عدم تقارن اطلاعاتي
۶- نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی
۷- افشا و عدم تقارن اطلاعاتی
۸- مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي
۹- حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتي
۱۰- اندازه گيري عدم تقارن اطلاعاتي
۱-۱۰ معيارهاي مبتني بر پيش بيني تحليل گران
۲-۱۰ معيارهاي مبتني بر امکانات سرمايه گذاري
۳-۱۰ معیارهای مبتنی بر بازده سهام
۴-۱۰ معيارهاي مبتني بر زير ساختارهاي بازار
۱-۴-۱۰ مدل دمستز ، وينكاتش و چيانگ
۲-۴-۱۰ مدل جورج، کاول و نیمالندران
۳-۴-۱۰ مدل لین ، سانجر و بوس
۴-۴-۱۰ مدل مندهاوان، ريچاردسون و رومنس
۵-۴-۱۰ مدل هانگ و استول
۶-۴-۱۰ مدل احتمال وقوع معاملات آگاهانه (PIN)
منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
35 WORD 22,900 تومان

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *