پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

پروژه حسابداری بهای تمام شده برمبناهای abc ،abb و abm

پروژه حسابداری بهای تمام شده برمبناهای abc ،abb و abm

دانلود پروژه حسابداری بهای تمام شده برمبناهای abc ،abb و abm قابل ویرایش در ۹۰ صفحه.

مقدمه

رشته حسابداري به مديران ﺁموزش هايي در سطح  عالي مي دهد، زيرا اين رشته با بسياري از جنبه هاي مختلف سازمان گره خورده است. وظايف حسابدار با برنامه ريزي، كنترل و تصميم گيري مديريت پیوند تنگاتنگ دارد. مطالعه حسابداري صنعتي پیشرفته بينش هاي فراواني درباره ي نقش مدیر و حسابدار در سازمان ارا ئه مي كند. مدير ﭼه تصميماتي مي گيرد؟ حسابداري چگونه مي تواند به مدير كمك كند؟ تحولات سريع در صنايع توليدی جهان، شامل رقابت سنگين در بازارهای جهانی، نوآوري های تکنولوژی و پيشرفت سيستم های کامپیوتری بوده است. اين تحولات موجب شده است که شرکت هايي که توان هماهنگ کردن عمليات خود را با شرايط جديد داشته اند به صورت شرکت هايی موفق جهانی درآيند و شرکت هایی که چنين توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند .در شرايط جديد، حسابداران مديريت نيز ناچار از ابداع و بکارگيری روش ها و سيستم هايی بوده اند که جوابگوی نيازهای روز شرکت ها باشد و از جمله اين روش ها

۱-   هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

۲-   بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB)

۳- مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)

خلاصه و فهرست کلی:

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB)

مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)

تعريف ABC

تاريخچه ABC

ABC چيست ؟

آيا ABC يک روش ارزيابی موجودی کالا است؟

هزينه يابی سفارش کار و هزينه يابی فرايند

هزينه هاي ثابت و متغير در ABC چگونه هستند؟

ABC چگونه هزينه هاي ثابت و متغير را در بر مي گيرد؟

ABC و تخصيص هزينه سربار

روشهاي تخصيص هزينه سربار در روش سنتی و تخصيص كلي سربار

گردآوري و تخصيص هزينه ها برحسب دواير

روشهاي تخصيص هزينه سربار در روش

اصول و مباني ABC و تعريف فعاليت

روشهاي شناسايي و طبقه بندي فعاليتها:

توجه به نمودار سازماني و نمودار فرايندها

شناسايي و طبقه بندي فعاليتهاي همگن

توجه به سلسله مراتب ABC و سلسله مراتب ABC

تعيين محرك هزينه ها و تعريف محرك هزينه

موارد مهم در انتخاب محركهاي هزينه: ميزان همبستگي و هزينه اندازه گيري

آثار رفتاري و پيش فرضهای اجرای ABC

محصولات تفاوت زيادی با هم داشته باشند.

تنوع محصولات توليد شده بالا باشد

هزينه های سربار , مبالغ قابل توجهی را تشکيل دهد و اين مبالغ سير صعودی داشته باشد.

قيمت فروش بر اساس بازار تعيين می شود.

دانش فنی توليد بالا باشد

چهار گام در طراحی ABC

تشخيص و معرفی فعاليتهای اصلی يک شرکت

تعيين محرکهای اوليه و ثانويه برای اين فعاليتها

ادغام فعاليتها در يک مخزن هزينه مشابه

گزينش محرکهای فعاليت برای نشان دادن هر هزينه

مدلهاي سيستم ABC : مدل دو بعدي و مدل اوليه

كاربرد و مزاياي مدل اوليه ABC

كاربرد در تصميم گيريهاي استراتژيك

تجزيه و تحليل هزينه ها و سودآوري خدمات

بهبود فعاليتهاي سازماني و مديريت و اداره كردن فعاليتها

تعيين اولويت براي كاهش هزينه ها

نارساييهاي مدل اوليه ABC و تك كاربردي بودن آْن

مدل دو بعدي و هدف مدل دو بعدي

اطلاعات بدست آمده از مدل دو بعدي

مراحل هفتگانه پياده سازی ABC و برنامه ريزی پروژه

تعيين منابع مالی و عملياتی و تعريف فعاليتها و فرايندها

توسعه طرح مفهومی مدل هزينه

سنجش اعتبار و پايايی مدل هزينه و تدارک اطلاعات جديد

اطمينان از به روز بودن نظام انتخابی

مراحل بکارگيری ABC و مكانيزم اجرايي سيستم ABC

ABC و تخصيص منابع و کسب انگيزش بيشتر

محاسبه سود و ارزيابی دارائيها

تعيين بها يا تنظيم صورت وضعيت

مراحل تخصيص هزينه مبتنی بر ABC

مزايای سيستم ABC و محدوديتهای روش ABC و معايب سيستم ABC

بودجه بندي بر مبناي فعاليت و تعاريف و کارکردها

ويژگيهاي ABB و هدف اصلی ABB چيست

مراحل بودجه بندی بر مبنای فعاليت :

۱- برآورد تعداد محصول نهايی ( توليد و فروش برای دوره بعد)

۲- پيش بينی ميزان تقاضای فعاليتها در درون سازمان

۳- محاسبه منابع مورد تقاضا برای فعاليتهای پيش بينی شده

۴- تعيين عرضه واقعی منابع

۵- تعيين ظرفيت منابع

تفاوت ABB با بودجه بندي سنتي

تفاوت ABB و ABC و رابطه ABB و ABC

مديريت بر مبناي فعاليت و اهداف مديريت بر مبنای فعاليت

مدل مديريت بر مبنای فعاليت و وظايف مديريت بر مبنای فعاليت

شرايط ايجاد يک سيستم حامی ABM

مراحل هشتگانه ABM و تعريف دامنه پروژه

شناسايی فعاليتها, منابع و شاخص های ستاده و تحليل جريان عملياتی فرايند

جمع آوری داده ها و شناسايی نقش های رابط ميان داده ها

ارزش گذاری و اعتبار دادن به مدل

تعبير و تفسير اطلاعات جديد و اجرا

دلايل به کارگيری ABM و اصول اساسی ساختار ABM

ويژگی های ABM در تعامل با ABC

مقايسه ABM و ABC تلفيق ABM و ABC

نتيجه گيري و منابع

شامل دو فایل :

ورد (word) – تعداد صفحات : ۲۲ صفحه

پاورپوینت (power point) – تعداد اسلاید : ۷۰ اسلاید

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
90 DOC-PPT 2,000 تومان

پروژه حسابداری بهای تمام شده برمبناهای abc ،abb و abmدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *