چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با فرمت ورد و قابل ویرایش و تنظیم شده در ۵۶ صفحه.

چکیده تحقیق

چکیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال ۷۷-۱۳۷۶» به شرح زیر است:

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه ای دارند. مدیریت در کنار سایر کارکردهای خود ضمت بکارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین کارها، بخشی از کارکرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می کند که این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که باعث نارضایتی کارکنان می شود بهتر می توان کارکنان را به تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به کار آیی و ثمر بخشی آنان افزود. لذا در مورد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند نیز موارد فوق صدق می کند.

در این بررسی روش تحقیق توصیفی است که از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پوشش عبارتست از : « کلیه کارشناسان رسمی که در سازمان برنامه و بودجه کشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به کار بوده و مجموعاً تعدادشان ۶۵۰ نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، ۸۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است که بر اساس پرسشنامه نگرش سنجی لیکرت تهیه و تنظیم شده و از ۳۰ سوال تشکیل شده است.

مطلب مرتبط
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان پایان نامه رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان
ادامه مطلب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۵

بیان مسأله………………………………………………………………………………………… ۶

سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………… ۷

هدف تحقیق…………………………………………………………………………………… ۸

اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………….. ۸

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم

تعریف و تعیین جامعه…………………………………………………………………… ۱۶

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………….. ۱۶

حجم نمونه……………………………………………………………………………………… ۱۷

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… ۱۷

اعتبار یا پایایی پرسشنامه……………………………………………………………….. ۱۸

تفسیر اندازه ضریب آلفای کربناخ……………………………………………… ۱۹

روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۲۰

روش آماری……………………………………………………………………………………. ۲۰

فصل سوم

تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………. ۲۲

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. ۳۸

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………. ۴۲

فرم نظرسنجی…………………………………………………………………………………. ۵۰

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
56 WORD 4,900 تومان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركناندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *