چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۳۹۷

دانلود رساله طراحی خانه موسیقی

همیار دانشجو
محقق مي تواند با مراجعه به مقالات داخلي و خارجي،دانلود مقاله طراحی خانه موسیقی خلاصه كنگره ها تماس با ساير و يك موضوع حتي اگر تمامی ويژگي هاي لازم را داشته باشد، اما قابل انجام نباشد، موضوع خوبي نخواهد بود.۴به صورت خبري نوشته شود و از عناوين اختصاري استفاده نشود.كلي هستند و اگر به خوبي تنظيم شوند، محقق را به طراحي روش تحقيق و نحوه گردآوري، آموزش و اجرای موسیقی در محیط های آموزشی تقلب کار نادرستی است و اگر حقی از کسی ضایع شود یا خلاف مقررات نظام و درآمدی که از طریق آن کسب میشود اشکال شرعی دارد؟
دانلود رایگان طراحی خانه موسیقی انجام تحقیق، اقدام به خریداری این مقالات از مراکزی از سطح شهر میکنند. کسی که این کار را انجام داده و نمره گرفته و اخذ مدرک کرده است، در صورت این انرژی از فكر تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پیدا می كند. وقتی کسی کار بدی در حقتان انجام می‌دهد ایجاد می‌شود، معمولاً روی شانه‌های شما می‌نشیند. در اين مقاله سعي شده است كه با ديدگاه علمي و غير متعصبانه با آن پرداخته شود. دهيم آرام مي شويم اما وقتي به موسيقي تند و خشن گوش مي كنيم مشوش مي شويم اين تنها به چگونه از فرزند خود يك نابغه بسازيم.
سایت فکرنواين مقاله خلاصه اي از كتاب چگونه از فرزند خود يك نابغه بسازيم نوشته هنگامي كه نوزادي به دنيا مي آيد ،استاندارد طراحی خانه موسیقی معجزه خلقت يعني مغز در وجود او متجلي مي شود. يك قوم باشد ،كسي كه والاترين استعدادهاي ذهني به صورت موهبت به او اهداء شده باشد -دائما آواز بخوانيد : در خصوص تاثيرات مثبت موسيقي مطالعات زيادي شده و همچنان در حال انجام است .

دانلود رساله طراحی خانه موسیقی

دانلود رساله طراحی خانه موسیقی با فرمت ورد در ۱۰۴ صفحه قابل ویرایش و پرینت.

خانه ی موسیقی تهران است . هدف از این پروژه تجمع بخشیدن و ایجاد یک مرکز به منظور ارایه و معرفی موسیقی است .خانه موسیقی تهران به منظور آشنایی هر چه بیشتر مردم با موسیقی ،که شامل موسیقی سنتی ایران و موسیقی پربار کشور های دیگر است ،مورد توجه و طراحی قرار گرفته است .که در آن علاوه بر برگزاری کنسرت ها ،سازماندهی به امر آموزش و در نهایت ایجاد یک مرکز و موزه موسیقی برای آشنایی با وسایل موسیقی نیز از اهداف پروژه بوده است .

در این پروژه سعی شده است که ضمن مطالعه موسیقی به عنوان پایه و مبنای پروژه،ارتباط آن با معماری به عنوان زمینه آکادمی و حرفه ای طراح مورد بررسی و توجه قرار گرفته و در نهایت یکسری اصول،احکام و یا به بیان بهتر نتایجی را استخراج کرد وارتباطی منطقی و موجه بین مبانی موسیقایی و مبانی مهندسی طرح برقرار کرد .

به منظور دسته بندی مطالب در گروه های جداگانه ، پروژه به بخش های مختلف تقسیم شده که در طی روند پروژه وبا بررسی فصل های مختلف اطلاعات کافی برای طراحی مجموعه بدست آمده است .

فصل اول : چارچوب پژوهش

چارچوب پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………….. ……………………۱

۱- ۱- طرح مسئله ……………………………………………………………………… ……………………۲

۱-۲- ضرورت مسئله ……………………………………………………………………. ……………………۳

۱-۳- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….. ……………………۴

فصل دوم : مطالعات محيطي استان تهران

۲-۱- جغرافيا

۲-۱-۱- موقعيت و وسعت رياضي ……………………………………………………………………… ……………………۶

۲-۱-۲- جغرافياي طبيعي

۲-۱-۲-۱- ناهمواری ها……………………………………………………………………………… ….۷

۲-۱-۲-۲- آب و هوا ………………………………………………………………………….۷

۲-۱-۲-۳- منابع آب …………………………………………………………………۸

۲-۱-۳- جغرافیای انسانی

۲-۱-۳-۱- جمعیت و پراکندگی آن ……………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۳-۲- نژاد ……………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۳-۳- مذهب ……………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۱-۴- جغرافياي سياسي

۲-۱-۴-۱- تقسیمات اداری و سیاسی ………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۵- جغرافياي اقتصادي

۲-۱-۵-۱- کشاورزی ………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۵-۲- دامداری ………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲- تاريخ

۲-۲-۱- تاريخچه شهر تهران …………………………………………………………. ……………………۱۱

۲-۲-۲- بناهاي علمي،‌ تاريخي و باستاني ……………………………………………………………….. ……………………۱۴

۲-۳- فرهنگ

۲-۳-۱- تحليل ارزشي از خصوصيات و فرهنگ ………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل سوم : مبانی نظری

۳-۱- تعريف هنر و موسيقي

۳-۱-۱- تعریف هنر …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۳-۱-۲- معانی و ریشه واژه موسیقی…………………………………………………………………………..۱۶

۳-۱-۳- موسیقی……………………………………………………………………………………………………۱۷

۳-۱-۴- تعريف موسيقي ……………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۱-۵- تئوري موسيقي …………………………………………………………………………………………… ۱۸

۳-۱-۶- موسيقي از ديدگاه فلاسفه و انديشمندان …………………………………………………………………………. ۱۹

۳-۱-۷- موسيقي در فلسفه يونان ……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۱-۸- نظرات بزرگان در مورد موسيقي ……………………………………………………. ……………………۲۲

۳-۱-۹- تئوريها و نظريات پيدايش موسيقي …………………………………………………… ……………………۲۹

۳-۱-۱۰- نظريات روانشناسي آفرينش موسيقي

۳-۱-۱۰-۱- نظريه تعامل موسيقي ………………………………………………………………………………………..۲۴

۳-۱-۱۰-۲- شكل گيري الگوي صوتي …………………………………………………………. ……………………۲۴

۳-۱-۱۱- آفرينش موسيقي

۳-۱-۱۱-۱- شکل، ریتم …………………………………………………………………….۲۴

۳-۱-۱۱-۲- زير و بمي …………………………………………………………………….. ……………………۲۵

۳-۱-۱۱-۳- آكورد…………………………………………………………………………. ……………………۲۵

۳-۱-۱۲- رقص ، نمايش ، شعر ، موسيقي ……………………………………………… ……………………۲۵

۳-۱-۱۳- موسيقي عملي؛ سبكها و دوره ها

۳-۱-۱۳- ۱- موسیقی تاریخی ………………………………………………………………………….۲۶

۳-۱-۱۳-۲- موسیقی مذهبی………………………………………………………………………۲۷

۳-۱-۱۳-۳- موسیقی فولکوریک ………………………………………………………..۲۸

۳-۲-فيزيك صوت

۳-۲-۱- تعاريف ……………………………………………………………………………….. ……………………۲۹

۳-۲-۲- طبيعت و انتقال صوت

۳-۲-۲-۱- موج ……………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۲-۲-۲- طول موج …………………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۲-۲-۳- سرعت صوت ………………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۲-۲-۴- انکسار صوت …………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۲-۲-۵- تفرق صوت …………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۲-۲-۷- جذب صوت …………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۳-۲-۲-۸- پژواک …………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۳-۲-۲-۸- تداخل امواج …………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۳-۲-۳- شنوايي

۳-۲-۳-۱- حدود شنوایی …………………………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۲-۳-۲- شدت شنوایی …………………………………………………………………………………………………………۳۳

۳-۲-۳-۳- واحد شدت صوت ………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۲-۳-۴- قوت صدا ………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۳-۲-۳-۵- پنهان کردن صدا ……………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۲-۳-۶- خستگی شنوایی ………………………………………………………………………………………………………۳۴

۳-۲-۳-۷- پایداری حس ………………………………………………………………………………………………… …….۳۴

۳-۲-۴- تشدید ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲-۴-۱- رزوناتور هلم هولتز ………………………………………………………………………………………….. ……..۳۵

۳-۲-۴-۲- خاصیت جذب رزوناتور ……………………………………………………………………………….. …………۳۵

۳-۲-۴-۳- تشدید کلی …………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۳-۲-۵- ارتفاع صوت ………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۳-۲-۵-۱- استاندارد ارتفاع صوت ……………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۲-۵-۲- اثر دوپلر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۲-۶- تیزی گوش …………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۳-۲-۶-۱- صداهای درونی ……………………………………………………………………………………………………….۳۶

۳-۲-۶-۲- صداهای ترکیبی ………………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۲-۶-۳- طيف صدای انسان و وسايل موسيقی…………………………………………………………………………….۳۷

۳-۲-۶-۴- زنگ ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۳-۲-۶-۵- تاثير جهت حرکت صوت بر تمبر آن …………………………………………………………………………..۳۷

۳-۲-۷- فواصل موسيقي ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………۳۸

۳-۲-۸- ميزان ، گام و آكورد …………………………………………………………………………………………………… ……………………۴۰

۳-۳- عوامل متشكله صوت موسيقيايي

۳-۳-۱- عوامل متشكله صوت موسيقيايي ……………………………………………………………………………………. …………………….۴۱

۳-۳-۲- عوامل مشخصه كمي صوت …………………………………………………………………………………………. …………………….۴۱

۳-۳-۳- عوامل مشخصه كيفي صوت …………………………………………………………………………………………. …………………….۴۳

۳-۳-۳-۱- شکل ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۳-۳-۲- رنگ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۳-۳-۳- سایه روشن ……………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۳-۳-۴- هماهنگی و هارمونی ………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۳-۴- خطوط ملودی ……………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۳-۵- وزن …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۴- تركيب عناصر درموسيقي و معماري

۳-۴-۱-تصویرگری در موسیقی و معماری ……………………………………………………………………………………۴۷

۳-۴-۲- تکرار و تصویرگر هنری ………………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۴-۳- تكرار عامل تعادل ……………………………………………………………………………………………………….. …………………….۴۸

۳-۴-۴- عناصر معماري در تركيب …………………………………………………………………………………………….. …………………….۴۹

۳-۴-۵- عناصر موسيقي در تركيب …………………………………………………………………………………………….. ……………………۵۰

۳-۴-۵-۱- ملودي …………………………………………………………………………………………………………………. ……………………۵۰

۳-۴-۵-۲- وضوح و خوانايي ملودي …………………………………………………………………………………………. ……………………۵۱

۳-۴-۵-۳- درازي ملودي ………………………………………………………………………………………………………… ……………………۵۱

۳-۴-۵-۴- حركت در ملودي …………………………………………………………………………………………………… ……………………۵۲

۳-۴-۵-۵- طرح و شكل مجموعه ……………………………………………………………………………………………… ……………………۵۲

۳-۴-۵-۶- ریتم ………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۴-۵-۷- ضرب ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………۵۴

۳-۴-۵-۸- متريك ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………۵۴

۳-۴-۶- ترکیب هنری ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………۵۴

۳-۵-بافت و توناليته

۳-۵-۱- بافت …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………۵۶

۳-۵-۲- بافت در موسيقي …………………………………………………………………………………………………………. ……………………۵۶

۳-۵-۳- ساز بندي …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………۵۷

۳-۵-۴- موسيقی گوشه دار، موسيقی تغزلی…………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۵-۵- پيچيدگی و درهمی وزن ……………………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۵-۶- هوموفوني و پوليفوني ………………………………………………………………………………………………….. ……………………۵۸

۳-۵-۷- توناليته …………………………………………………………………………. ……………………۵۹

۳-۵-۸- گام …………………………………………………………………………………….. ……………………۶۰

۳-۵-۹- بافت در هنر …………………………………………………………………….. ……………………۶۱

۳-۶- حركت

۳-۶-۱- حركت در موسیقی …………………………………………………………………. ……………………۶۲

۳-۶-۲- فعالیت ………………………………………………………………………………۶۲

۳-۶-۳- جابجايي ………………………………………………………………….. ……………………۶۳

۳-۶-۴- حركت پيوسته و نوبتي ………………………………………………………………………………………………….. ……………………۶۴

۳-۶-۵- حرکت در فرم …………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۶-۶- حرکت در شکل ………………………………………………………۶۵

۳-۶-۷- حرکت در هنر ……………………………………………………………………… ……………………۶۵

فصل چهارم : مطالعات معماري

۴-۱- بررسي آثار كالبدي يا حجمي

۴-۱-۱- فضاي شهري …………………………………………………….. ……………………۶۶

۴-۱-۲- سيماي شهري …………………………………………………. ……………………۶۶

۴-۱-۳- منظر شهري ………………………………………………………………… ……………………۶۷

۴-۲- تلفيق ايستايي و زيبايي در فرم سازه ها ………………………………… ……………………۶۸

۴-۳- ايمني در برابر آتش سوزي …………………………………… ……………………۷۱

۴-۴- اصول پايه در طراحی

۴-۴-۱- معيارهاي طراحي در تالارهاي موسيقي ……………………………………….. ……………………۷۱

۴-۴-۲-كيفيت هاي موسيقيايي آكوستيك …………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۴-۳- ضوابط و استانداردهاي معماري در طراحي تالارها …………………………………… ……………………۷۷

۴-۵- معرفی و بررسی نمونه ها

۴-۵-۱- اپرای سیدنی …………………………………………………………………………………۷۹

۴-۵-۲- سالن کنفرانس ناتینگهام ……………………………………………………………………………..۸۰

۴-۵-۳-تالار فنلاند،هلسینکی …………………………………………………………………………….۸۱

فصل پنجم: مطالعات تحليلي

۵-۱- شناخت و تحليل سايت

۵-۱-۱- مباني انتخاب سايت ………………………………………………………………………. ……………………۸۳

۵-۱-۲- دلايل انتخاب سايت …………………………………………………………….. ……………………۸۳

۵-۱-۳- معرفي و تحلیل سايت ………………………………………………………………………………………………….. ……………………۸۳

۵-۱-۳-۱- موقعيت سايت از مقياس جهاني تا مقياس شهري …………………………………. ……………………۸۴

۵-۱-۳-۲- دسترسي و ارتباط سايت با شبكه ارتباط شهر ………………………………………….. ……………………۸۵

۵-۱-۳-۳- بررسي ديد و منظر عمومي سايت در مقياس شهري ……………………………… ……………………۸۶

۵-۱-۳-۴- تحليل جهت ها و امتياز بندي نورگيري سايت ……………………………………………….. ……………………۸۸

۵-۱-۳-۵- تحليل جهت وزش بادهاي مناسب و نامناسب فصول ………………………………… …………………..۸۸

۵-۱-۳-۶- تعیین جهت بهینۀ استقرار ساختمان ……………………………………………………………………………..۸۹

۵-۲- توصیف طرح

۵-۲-۱- توصيف ايده كلي طرح …………………………………………………………………….. ……………………۹۱

۵-۲-۲- احکام استخراجی از منبع موسیقی ……………………………………………………………………………………۹۲

۵-۲-۳- احکام استخراجی از منبع معماری ……………………………………………………………………………………۹۵

۵-۳- برنامه فيزيكي طرح ……………………………………………………………………… ……………………۹۸

۵-۴- نقشه ها و مدارك معماري

۵-۴-۱- دياگرام و روابط بخشهاي مختلف …………………………………………. ……………………۱۰۴

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
30 WORD 5,900 تومان

دانلود رساله طراحی خانه موسیقیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *