یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار arena

همیار دانشجو
دانلود پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار arena
با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
عنوان پروژه :
شبیه سازی سیستم بانک توسط Arena

نام استاد :
دانشجو :
شبیه سازی سیستم بانک با ۳ باجه
مقدمه :
اجزای یک مدل شبیه سازی
🙁 Entities ) موجودیت ها
بازیگرانی ھستند که شرایط را تغییر می دهند ، روی محیط یا موجودیت های دیگر اثر می گذارند و از آن ها نیز تاثیر می پذیرند .
مانند :
قطعات خام یا تولیدی یک کارخانه
مشتریان یک بانک

(Variables ) متغییر ها
متغیرها موجودیت ها را از ھم تمیز می دھد .
برای مثال یک قطعه که وارد کارخانه می شود می تواند متغییرهای زیر را داشته باشد :
زمان ورود
زمان سرویس
اولویت
رنگ

🙁 Resources ) منابع
موجودیت ها اغلب برای سرویس گرفتن از منابع با ھم رقابت می کنند.
منابع از قبیل:
انسان ها
تجهیزات
فضای خالی در یک محوطه انبار با ابعاد محدود
موجودیت ، یک منبع را اشغال (Seizes ) می کند. از آن استفاده می کند و در نهایت آن را آزاد (Releases) می کند .

: ( Queues ) صف ها
جایی برای انتظار موجودیت هایی است تا نوبت سرویس دھی آن ها فرا رسد.
صف ها نیز دارای اسامی ھستند که در اغلب اوقات با اسم منبع خود مطابقت دارند .

پروژه :
پیاده سازی مدل بانک
مشتریان بانکی با توزیع نمایی ۴ دقیقه وارد بانک می شوند . Exponential(4)
این بانک ۳ باجه دار دارد که هر کدام فقط کارهای مخصوص خود را انجام می دهد ودرصد تقسیم مشتریان بین باجه ها بدین صورت است:
%۲۰ این مشتریان کار مربوط به حسابهای پس انداز
%۵۰ کار حسابهای جاری
بقیه متفرقه هستند .

مدت زمان سرویس هر کار توسط باجه دار ها بدین صورت است :
پس انداز با توزیع مثلثی ۱و ۲و ۳ دقیقه انجام می شود.
Triangular(1,2,3)
کارهای جاری با توزیع مثلثی ۳و ۴و ۵ دقیقه انجام می شود.
Triangular(3,4,5)
کارهای متفرقه با توزیع نمایی ۳ دقیقه انجام می شودم.
Exponential(3)

برای سرویس دھی پس انداز ، کارھای جاری و کارھای متفرقه هرکدام یک نفر در نظر گرفته شده است .
این سیستم را برای ۱۰ روز ۸ ساعته شبیه سازی کنید.

شمای کلی سیستم :

متغیرهای لازم در این برنامه :
T زمان
Q نشان دادن صف ، جهت انتظار مشتریان در صف Q(T)
تابع S جهت سرویس دهی مشتریان (با توجه به اینکه ۳ سرویس دهنده یا باجه داریم S1,S2,S3)
Cal(Enter) جهت ورود
B(T) تابع اشغال بودن سرویس دهنده
دیاگرام سیستم بانک مورد نظر با ۳ سرویس دهنده (باجه) برای پیشامد ورود :

دیاگرام سیستم بانک مورد نظر با ۳ سرویس دهنده (باجه) برای پیشامد خروج :

در پایان خروجی گرفته شده از نرم افزار Arena که برای این نرم افزار بانک انجام داده ایم آورده شده است .

تصویر فرم طراحی شده این نرم افزار :

ماژول Create (از این ماژول جهت ورود استفاده می نماییم که در اینجا مشتریان بانک مورد نظر است)

همانطور که توضیح دادیم از تابع نمایی با مقدار ۴ جهت ورود مشتریان به بانک استفاده نموده ایم .

ماژول Decide : (از این ماژول برای عملیات مربوط به تقسیم کارهای بین باجه ها استفاده می نماییم)

در تنظیمات این ماژول ما عملیات را بر حسب تصادفی و شانس با مقادیری که در بالا آمده بین باجه های تقسیم نموده ایم .

ماژول Process مربوط به باجه حسابهای پس انداز :

پس انداز با توزیع مثلثی ۱و ۲و ۳ دقیقه انجام می شود.
Triangular(1,2,3)

ماژول Process مربوط به باجه حسابهای جاری:

باجه کارهای جاری با توزیع مثلثی ۳و ۴و ۵ دقیقه انجام می شود.
Triangular(3,4,5)

ماژول Process مربوط به باجه عملیات متفرقه بانکی :

کارهای متفرقه با توزیع نمایی ۳ دقیقه انجام می شودم.
Exponential(3)

ماژول Decide (جهت عملیات خروج و پایان پروسه ها)

نکته :
جهت نمایش یک تصویر برای نمایش افراد ورودی به بانک از گزینه Entity در نوار ابزار Basic Process استفاده نموده ایم .

نکته ۲:
جهت نمایش و استفاده از تصویر اشخاص برای نمایش باجه دارها و همچنین نمایش زمان اشغال بودن و آزاد بودن باجه دارها از گزینه Resource در نوار ابزار استفاده نموده ایم .

جهت نمایش یک گراف برای نمایش پیشرفته کار هر کدام از باجه ها از نوار ابزار و گزینه Plot استفاده نموده ایم .

جهت نمایش ورودیها و خروجیهای هر باجه از گزینه Variable استفاده نموده ایم .

همچنین برای تنظیم عملیات شبیه سازی برای ۱۰ روز کاری ۸ ساعته از منوی Run گزینه Setup و تب Replication Parameters بصورت زیر استفاده نموده ایم .
پس از اجرای عملیات خروجی های را می توان با زدن دکمه Yes نمایش داد .

دانلود پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار arena

دانلود پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار arena با بهترین کیفیت.شما عزیزان میتوانید این فایل را بلافاصله بعد از پرداخت هزینه دریافت کنید.

صورت مساله پیاده سازی مدل بانک :
مشتریان بانکی با توزیع نمایی ۴ دقیقه وارد بانک می شوند . Exponential(4)
این بانک ۳ باجه دار دارد که هر کدام فقط کارهای مخصوص خود را انجام می دهد ودرصد تقسیم مشتریان بین باجه ها بدین صورت است:
%۲۰ این مشتریان کار مربوط به حسابهای پس انداز
%۵۰ کار حسابهای جاری
بقیه متفرقه هستند .
مدت زمان سرویس هر کار توسط باجه دار ها بدین صورت است :
پس انداز با توزیع مثلثی ۱و ۲و ۳ دقیقه انجام می شود.
Triangular(1,2,3)
کارهای جاری با توزیع مثلثی ۳و ۴و ۵ دقیقه انجام می شود.
Triangular(3,4,5)
کارهای متفرقه با توزیع نمایی ۳ دقیقه انجام می شودم.
Exponential(3)
برای سرویس دھی پس انداز ، کارھای جاری و کارھای متفرقه هرکدام یک نفر در نظر گرفته شده است .
این سیستم را برای ۱۰ روز ۸ ساعته شبیه سازی کنید.
متغیرهای لازم در این برنامه :
T زمان
Q نشان دادن صف ، جهت انتظار مشتریان در صف Q(T)
تابع S جهت سرویس دهی مشتریان (با توجه به اینکه ۳ سرویس دهنده یا باجه داریم S1,S2,S3)
Cal(Enter) جهت ورود
B(T) تابع اشغال بودن سرویس دهنده

نوع فایل قیمت
zip 4,900 تومان

دانلود پروژه شبیه سازی بانک با نرم افزار arenaدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *