شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه سوالات حقوق مدنی ۸

نمونه سوالات حقوق مدنی 8

نمونه سوالات حقوق مدنی ۸ با پاسخنامه رشته حقوق دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۳
سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ با جواب
نمونه سوالات تابستان ۹۲
سوالات نيمسال دوم۹۲-۹۱ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات تابستان۹۱
سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ با جواب
سوالات تابستان۹۰ با جواب
سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
سوالات تابستان۸۹ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
نمونه سوالات تابستان۸۸
سوالات نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۷-۸۶
سوالات نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۸۵-۸۴
نمونه سوالات نيمسال اول ۸۵-۸۴

کد درس : ۱۲۲۳۰۵۹-۱۲۲۳۲۵۹
رشته تحصیلی : حقوق

عنوان درس : حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و ارث

چند مورد از نمونه سوالات حقوق مدنی ۸
۱-حق شفعه چه نوع حقی است؟
۱٫حق مالی ۲٫حق شخصی ۳٫حق عینی ۴٫حق انتفاع
۲-کدام گزینه از شرایط ایجاد حق شفعه تلقی نمی شود؟
۱٫لزوم وجود شرکت ۲٫اختصاص حق شفعه به املاک
۳٫انتقال سهم به وسیله بیع ۴٫قابل تقسیم نبودن ملک
۳-نمائات منفصلی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود ، مال چه کسی است؟
۱٫مشتری ۲٫شفیع ۳٫فروشنده ۴٫فروشنده و مشتری
۴-اهمال در دادن ثمن از مصادیق کدام گزینه محسوب می شود؟
۱٫زوال اختیاری حق شفعه ۲٫زوال قهری حق شفعه
۳٫ایجاد قهری حق شفعه ۴٫زوال اختیاری اخذ به شفعه
۵-در خصوص ماهیت حقوقی و اوصاف اخذ به شفعه کدام گزینه صحیح است؟
۱٫عمل حقوقی ، ایقاع الحاقی و تبعی ۲٫واقعه حقوقی ، ایقاع الحاقی و تبعی
۳٫عمل حقوقی ، ایقاع الحاقی و غیر تبعی ۴٫واقعه حقوقی ، ایقاع الحاقی و غیر تبعی
۶-دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه کدام گزینه است؟
۱٫دادگاه محل اقامت فروشنده ۲٫دادگاه محل وقوع ملک
۳٫دادگاه محل اقامت خریدار ۴٫دادگاه محل وقوع اخذ به شفعه
۷-مقصود فقهیان از اصطلاح تسلیط بر تصرف کدام گزینه است؟
۱٫وصیت عهدی ۲٫وصیت تملیکی ۳٫وصیت عین و منافع ۴٫وصیت تملیکی و عهدی
۸-اگر از مفاد وصیت چنین برآید که موصی راضی به تبعیض در قبول نیست ، رد بخشی از وصیت چه اثری به دنبال دارد؟
۱٫موجب ابطال تمام آن می شود ۲٫صرفا موجب ابطال بخش رد شده می شود
۳٫هیچ اثری ندارد و وصیت کلا صحیح است ۴٫تعیین تکلیف در این مورد با ورثه خواهد بود
۹-موصی باید در چه زمانی اهلیت داشته باشد؟
۱٫زمان قبول موصی له ۲٫زمان انشاء وصیت
۳٫زمان فوت ۴٫فاصله زمانی بین انشاء وصیت و فوت

نوع فایل قیمت
PDF 500 تومان

نمونه سوالات حقوق مدنی ۸دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

یک دیدگاه

  1. سلام ممنون خیلی دنبالش گشتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *