یکشنبه , ۶ خرداد ۱۳۹۷

سوالات مدیریت شهری و توسعه فضایی ارشد

همیار دانشجو
دانلود نمونه سوالات ارشد سوالات مدیریت شهری و توسعه فضایی ارشد کد و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور شهرکرد مدرس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر مقاله علمی پژوهشی تدوین راهبردهای توسعه مدیریت روستایی ایران با استفاده از رویکرد برنامه ریزی تحلیل فضایی و سازماندهی مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد فرهاد علائی جغرافیا و برنامه ریزی شهری مخصوص ورودی ۹۴-۹۳ به داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دروس دﻛﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻬﺮي،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ﺗﺮم دوم ردﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮي مدیریت شهری و توسعه توسعه معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور تغییر کرد دانلود کتابچه نمونه سوالات پیام نور به همراه پاسخنامه کتابچه نمونه سوالات حاوی چندین دوره نیمسال است این وب سایت هیچ گونه وابستگی به دانشگاه پیام نور ندارد.

سوالات مدیریت شهری و توسعه فضایی ارشد

تهیه و تنظیم : همیار دانشجو – نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات درس مدیریت شهری و توسعه فضایی با پاسخنامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۷-۹۶ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب

 

عنوان درس : مدیریت شهری و توسعه فضایی

کد درس : ۱۲۱۶۵۵۸

رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی ارشد 500 تومان

سوالات مدیریت شهری و توسعه فضایی ارشددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *