سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود مطالعات معماری ایستگاه راه آهن

دانلود مطالعات معماری ایستگاه راه آهن با بهترین کیفیت در قالب فایل ورد قابل پرینت و ویرایش در ۱۲۰ صفحه.جهت دریافت مطالعات معماری ایستگاه راه آهن از لینک انتهای این مطلب اقدام به خرید نمایید و بلافاصله فایل را دانلود کنید.

مطالعات معماری ایستگاه راه آهن

مطالعات معماری ایستگاه راه آهن

مقدمه :

گستردگي اطلاعات در عصر ما و محدوديت زمان مطالعه ، لزوم انجام و ارائه تحقيقات به روش هاي علمي و فني را امري ضروري ساخته است.در اين راستا اولين گام شناسايي موضوع رساله ، دلايل تدوين و اثبات ضرورت اجراي طرح بوده است كه در اين فصل سعي گرديده تا به اين موضوع پرداخته شود.
بدون تردید یکی از موانع مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ضعف و نارسایهای در سیستم حمل و نقل به ویژه راه آهن می باشد، هر چند طریقه احداث راه آهن دو خط معادل هزینه احداث آزاد راه شش بانده می باشد.

اما از نظر هزینه بهره برداری و نگهداری با صرفه تر است. بطوری که از نظر سوخت و انرژی میزان مصرف راه آهن به جاده رقم ۱ به ۱۲ است و از نظر میزان ارزبری یک به دو است با این وجود در ازای هر ۳۵۰ کیلومتر راه جاده ای تنها یک متر راه آهن در کشور ما وجود دارد، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که مرکز ثقل سه قاره ای آسیا و آفریقا و اروپاست می توانیم در جهان سهم منحصر به فردی از ترانزیت کالا را به خود اختصاص دهد. این قدر که درآمد حاصل از آن می تواند جایگزین منابع نفت کشور باشد.

از اجرای سیستم حمل ونقل ریلی، ایستگاه است. ایستگاه نقطه آغازی برای بالندگی و عرضه مفاهیم در قالب کالبد برای تازه واردان و باعث حسن تعلق شهروندان است، اولین خاطرات ورود و آخرین وداع در ایستگاه صورت می گیرد و مسافران خود را در نمادهایی از فرهنگ و روحیه مکان غرق می یابند، بدین ترتیب که ایستگاه شایسته می تواند سمبل مناسبی برای شهر باشد. ایستگاه باید بتواند در سریعترین حالت ممکن مسافر را از محوطه به ساختمان ایستگاه و از ساختمان به سکو انتقال دهد این انتقال باید شفاف و به سهولت انجام پذیرد.

قسمتی از فصل دوم صفحه ۲۲

حركت :

انسان يك شي متحرك در طبيعت است، در اين تحرك و حركت موضوعات خارجي مدام تغيير مي كند. تغييري كه هم زماني و هم مكاني است. ناظر متحرك دائماً به اشيائي نزديك و از بعضي دور مي شود و از طرف ديگر اين حركت براي دستيابي به هدفي است خواه فيزيكي خواه نظري و يا حتي رواني.

مسئله ديگر مسئله پشت و رو است كه در مورد كليه احجام معماري و بخصوص ايستگاه مسافري قابل بررسي است. بعبارت روشنتر براي ناظري كه از شهر قصد مسافرت داشته و يا بلعكس از خارج مي خواهد وارد شهر شود با يك رو مواجه مي شود و بعد نماي پشت را پشت سر خواهد گذاشت.

لذا بهترين مكان براي طرح نظريات معماري در صورت و نماي مورد مواجهه است. نظرياتي مبتني بر اقليم فرهنگ و اجتماعي است كه ايستگاه در آن قرار گرفته است پس مي توان با گذر دادن مسافر از فضاها حس خاصي را به او القا نمود و يا حتي مسئله تبديل و خروج از فضايي به فضاي ديگر را نشان داد.

آثار هنري زيادي رامی توان ديد كه در آن به حضور قطار در ايستگاه و يا خروج آن پرداخته است و تابلوهاي زيادي از سوي نقاشان براي بازنمايي اين تجربه احساس و يا ادراك به جا مانده است، و يا لحظات رمانتيك خيلي از فيلم ها با پس زمينه اين تجربه از حركت آميخته شده است، كه در آن يك احساس تعلیق شاعرانه موج مي زند و فضاي ايستگاه را به يك صحنه براي بيان دراماتيك، ملو دراماتيك و حتي تراژديك معرفی
مي كند.

در نهايت مي توان گفت محتوای يك ايستگاه با تجربه و درك مفهوم حركت در آن شكل مي گيرد و اين محتوا مي تواند با خاطره شهود و ادراك جمعي و مشترك از مفهوم حركت در اذهان وجود داشته باشد. در عين حال هر جستجوي شخصي با توجه به ذهنيت و نوع تجربه خود مي تواند محتواي خاص از ايستگاه را در ذهن خود و ديگران باز آفريني و يا در زندگي خود باز نمايي كند.

مفهوم مدنيت :

ايستگاه ساختار شهرگونه خود محل تلاقي جمعيت هاي گوناگوني با نژاد و مليت، دين و خصوصيات فرهنگي و جغرافيايي مختلف مي باشد. همانطور كه مي دانيم ايستگاه از عمومي ترين بناهای شهري محسوب مي شود و عموميت آن با تنوع كاربري و ارتباطات آن منجر به حضور تمام اقشار و طبقات مختلف جامعه بدون مرز بندي هاي معمول خاص طبقاتي و جغرافيايي در آن مي شود، كه نسبت به ديگر بناهاي مشابه اين حضور عمومي كامل تر و غني تر از نظر مناسبات اجتماعي و مدني مي باشد.

ايستگاه در قالب يك فضاي عمومي و با يك فضاي شهري با وظايف چندگانه است كه مجموعه اي از روابط اجتماعي را در درون خود معنا مي بخشد، و به عنوان يك مكان دموكراتيك از گفتگوي روزمره تبادلات فردي و گروهي گرفته تاگفتگوي تمدنها را مي تواند در خود پذيراباشد. تبادل انديشه ها و خلاقيتهاي فردي از يك سو و تبادل رفتارهاي اجتماعي و شيوه زندگي از سوي ديگر باعث ابعاد منظومه ایی عینی از قوانين و تجربيات مدني در ايستگاه مي شود.

مفهوم هويت :

آنچه مسلم است در ايستگاه مردم در شرايطي با يگديگر روبرو مي شوند كه در حال نقل و مكان هستند، و در اين حالت با تمام هويت، وجود فراوري و نيازها و توانائيهاي حياتي خود در يك مكان عمومي بنام ايستگاه حركت مشتركي را تجربه مي كنند. در اين ميان شور وصف ناپذيري را در شناخت خود احساس و تجربه خواهند نمود، چرا كه در فضاي ايستگاه با حضور ديگران همچون يك قالب يا تصوير منفي و با شناخت ديگران مي توانند به هويت خود دست يابند.

در فضاي معلق ايستگاه گروهي با احساس تعلق و گروهي با احساس و غربت در كنار هم قرار گرفته، و از طرف ديگر فضاي زميني ايستگاه نيز دچار نوعي دوگانگي يا بهتر بگوئيم چندگانگي زماني است.

با يك ديدگاه فلسفي مي توان دريافت كه زمان در ايستگاه تنهازمان تقويمي نمي باشد، بلكه مفهوم زمان به گستردگي تاريخ تمدن بشري است. ايستگاه مي تواند به مكاني دروازه اي گشوده به روي فرهنگها، هويتها و تمدنهاي عموم جهان باشد كه همه اينها منجر به ايجاد يك فضاي باز ذهني به لحاظ زماني و مكاني در ايستگاه مي گردد. كه خلاقيتهاي رفتاري زيادي در اثر تأثير پذيري و تأثير گذاري افراد بر روي هم بوجود مي آورد كه خود مجموعه اي از مفاهيم روانشانسي، جامعه شناسي، فلسفي، ادبي و هنري را براي حفظ هويت فرد و جامعه باز آفريني و شناسايي مي كند.

تحويل و تغیير (سنت و مدرنيسم) :

سير حركت انسان در طول زمان در اين چند هزار سال تا اواسط قرن ۱۹ اولاً قابل قياس با سده اخير نيست. در اين ميان با تعبير الگوهاي زيستي و اخلاقي، اجتماعي لزوماً كالبد اين فعاليت نيز تغيير شكل پيدا كرده است. اين تغييرات در معماري و شهرسازي نيز نمود دارد .تحول در صنعت ساخت مصالح ازدياد جمعيت وسائل رفاهي زندگي بالا رفتن سطح بهداشت و تمام بنيان زندگي را دگرگون كرده و طرز تلقي و برداشت جديدي را از همه چيز بخصوص معماري موجب شده است.

معماري امروز بواقع نمي تواند ادامه دهنده راه معماري ديروز باشد پس ما به عنوان يك معمار بايستي بر چه مبنائي كار كنيم. بايد گفت كه اصول ثابتي هميشه در كار معماري وجود دارد همچون،

همسازي با اقليم ، تكنيكهاي ساخت كار آئي فضايي و كاربردي ، اقصاد ، فرهنگ و اجتماع بومی و …

مطمئناً با در نظر داشتن و زير نقش قرار دادن اين اصول حتما اثر معماري فرزند امكانات و مسائل عصر خويش و ادامه منطقي معماري گذشته است.

در نهايت مي توان گفت تبلور اين چند عامل در طراحي ايستگاه مي تواند بعنوان يك هدف مهم جهت حفظ و ارتقاي محتواي ايستگاه مورد توجه قرار بگيرد كه در تدوين مباني نظري طراحي ايستگاه مسافرتي راه آهن شيراز مورد نظر است.

شیب محوطه ایستگاه :

شیب مجاز برای خطوط آهن در ایستگاه باید به گونه ای باشد که واگن ها بدون اینکه به لوکوموتیو متصل باشد و بدون آن که نیاز به گرفتن ترمز باشد در حالت توقف باقی بماند. شیب طولی مجاز اعلام شده برای این حالت حداکثر ۵/۲ در هزار می باشد بنابراین شیب محوطه باید به گونه ای باشد که هزینه محوطه سازی آن برای رسیدن به شیب استاندارد از نظر اقتصاد مهندسی قابل قبول باشد.

سایت و جایگاه شهری :

سازمان فضایی:

انتقال هدف نهایی هر ایستگاه و فضاهای آن است. در محوطه ایستگاه این انتقال از شهر به ساختمان،در ساختمان از محوطه به سکوها و در سکوها انتقال از ساختمان به قطار انجام می پذیرد. اما چگونگی انتقال حالت گوناگونی از حرکت سریع وخوانا توقف و انتظار را شامل می شود.

کیفیت این انتقال عامل تعیین کننده سازمان فضایی و شکل گیری ایستگاه است. در کنار این حرکت انتقالی، انتظارهای طولانی برای سوار شدن به قطار امری قابل پیش بینی است. بخصوص اگر ایستگاه در رابطه با سیستم زمان بندی توأم با خطا باشد و یا عموماٌ از آن در مسافرت یا بعد زیاد انجام شود. در صورت فقدان درک صحیح و لحاظ کردن پیش بینی های مناسب تضاد این عوامل سکون و حرکت ممکن است اختلالاتی در کارکرد ایستگاه به دنبال داشته باشد. طراحی مناسب بایستی توانائی روشن ساختن حوزه های عملکردی این عوامل متعارض را در قالب یک کلیت به گونه ای منسجم داشته باشد.

در مفاهیم نمادین دو روحیه عمومی آرامش و حرکت وجود دارد. در نمادهای آرام، بدنبال آرامش، کشش ایجاد می گردد. که زائیده ابهام است و در حرکت صراحت و بی پروایی مفاهیم مورد نظر است . استفاده از نمادهای صریح و خوانا، با اشاره های کوتاه و قوی در محورهای حرکتی ایستگاه در عین تأثیر گذاری و ارتباط با مخاطب از سکون جلوگیری می کند.

میدان و ایستگاه راه آهن :

کلمه ترمینال به مفهوم نقطه ای است که امکان دسترسی به یک و یا چند نوع وسیله حمل و نقل را فراهم می آورد.  تعیین وسائل حمل و نقل در آن امکان پذیر است .ایستگاههای مبدأ و مقصد و ایستگاههای بین راه در راه آهن از این جمله اند تا حدی که به جابجایی مسافران مربوط می شود. حجم نیازها و ابعاد وسائل نقلیه، طول سفر و میزان رفاه در شکل و اندازه ترمینال تأثیر مستقیم دارد و در ایستگاههای راه آهن که ترافیک عبور قطار زیاد است و موجب تجمع مسافران است باید تسهیلات کافی در نظر گرفته شود.

در قسمت جلوی ایستگاه امکان دسترسی آسان به خودروها، حمل ونقل شهری، جاده ای از قبیل تاکسی، اتوبوس و سواره های شخصی و فضای کافی جهت پارکینگ در نظر گرفته شوند. مجموعه این عوامل جاذبه تجمع کاربریهای نظیر مهمانسرا، مراکز خرید و فضاهای فرهنگی و تفریحی را فراهم می کند.

دمیدن روح زندگی به تمام قسمتهای ذکر شده در شهر اغلب موجب شکل گیری میدانی در محوطه ساختمان ایستگاه که به خاطر مرکزیت، اساس شکل گیری و تجمع عناصر جنبی ایستگاه است. بعنوان مفصلی بین ساختمان اصلی ایستگاه و شهر تحمل می نماید.

در ایستگاههای راه آهن آنچه بیشتر در یادها باقی می ماند میدان راه آهن است و کارآئی این میدان از دیدگاههای نمادین و عملکردی در سطح شهر و در مقیاس ایستگاه مشخص  کننده موفقیت و کارآئی ایستگاه می باشند.

فهرست مطالعات معماری ایستگاه راه آهن :

فصل اول
بررسي و توجيه ضرورت طرح مساله ۱
تاريخچه راه آهن ۲
تاريخچه راه آهن در دنيا ۲
تاريخچه راه آهن در ايران ۶
روح واقعي كار در راه آهن ۱۴
اهميت اقتصادي راه آهن ۱۷

فصل دوم
مباني نظري – طراحی ۱۹
حركت ۲۰
مفهوم مدنيت ۲۱
شیب محوطه ایستگاه ۲۳
سایت و جایگاه شهری ۲۴
میدان و ایستگاه راه آهن ۲۴

فصل سوم
سازه ایستگاه ۲۵
شناخت سازه و نظام سازه‌اي ايستگاه ۲۶
ايستايي سازه ۲۷
چگونگي شكل گيري سازه‌هاي فضايي نوين ۲۸
سودمندي سازه ۳۲
نوع استراکچر ۳۶
عوامل انتخاب شكل اسكلت يا استراكچر، پوشش سقف و جداره‌ها در نظام ايستگاه ۳۷

فصل چهارم
شناخت تاسیسات ۳۸
شناخت تاسيسات و نظام تاسيساتي ايستگاه ۳۹
خصوصيات فني خطوط ايستگاه ۳۹
آرايش خطوط ايستگاهي ۴۱
ابعاد كانالهاي شبكه انتقال هوا ۴۴
ظرفيت دستگاه ۴۷
انتخاب سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي ۵۲
معماري خورشيدي ۵۵
سيستمهاي فعال خورشيد ۵۹

فصل پنجم
ايستگاه راه آهن ۶۲
انواع ايستگاه مسافربري ۶۴
ايستگاه حومه شهري پر تردد ۶۶
تعريف ايستگاه در حوزه معماري ۶۸
شناخت مجموعه فضاهای اصلی محوطه یا سایت ایستگاه ۷۰
دياگرام ۷۱
واگن در راه آهن ۷۲

فصل ششم
نمونه هاي مشابه داخلي و خارجي ۷۵
ایستگاه Lyon 78
ایستگاه Stadelhofen 80
ايستگاه راه آهن مشهد ۸۳
ايستگاه راه آهن اصفهان ۸۴

فصل هفتم
خصوصيات استانداردها ۸۵
بررسي استاندارهاي فضايي ۸۶
استانداردهاي فضايي سطوح اداري ۹۲
نيازهاي فضايي ۶۴
اصول طراحي رستوران ۹۶
استانداردها وخصوصیات فنی عناصردرفضاهای اصلی ایستگاه ۹۹
فضاهای داخلی ایستگاه ۱۰۱
اوضاع جغرافیایی شهر زنجان ۱۰۸

جهت دانلود مطالعات معماری ایستگاه راه آهن از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
120 WORD 10,900 تومان

دانلود مطالعات معماری ایستگاه راه آهنلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *