جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات

پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات

دانلود پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات در قالب فایل ورد که قابل ویرایش و پرینت نیز می باشد.تعداد صفحات این پایان نامه ۱۰۷ صفحه می باشد.

پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات

۱-۸ هزینه، خرج، زیان:

اصطلاحات هزینه، خرج و زیان از جمله اصطلاحاتی هستند که اغلب بجای یکدیگر بکار می روند و لازم است تمایز بین آنها مشخص و مفهوم هریک دقیقا مشخص شود.

هزینه ( بهای تمام شده ) عبارتست از آن قسمت از ارزش کالا یا اموال و خدماتی که هرچند در داخل موسسه به مصرف رسیده معهذا هنوز برای تحصیل مورد استفاده قرار نگرفته و می توان آن را به شکلی در داخل موسسه پیدا کرد.

اصطلاح مخارج یک مفهوم عام و خاص دارد. در معنای عام لغت مخارج شامل هرگونه هزینه،خرج و زیان می شود ولی در معنای خاص جمع خرج است و به خرجهایی اطلاق می شود که در راه تحصیل درآمد یک دوره به مصرف رسیده و از بنگاه خارج شده است، بنابراین در محاسبه بهای ساخت کالا وارد نمی شود.

زیان شامل هرگونه کاهش سرمایه موسسه غیر از برداشت است که در ازای آن عوضی عاید موسسه نشده است.
۱-۹ ماهیت هزینه های عملیاتی:

هزینه های محاسباتی از معاملاتیکه در جریان در جریان عادی عملیات موسسه انجام شده و عموما مبنای حقوقی یا قراردادی دارند ناشی می شود را هزینه می نامند. ارزش پولی گذشتی است که برای منظور خاص بعمل آمده یا خواهد آمد.

هزینه اولیه یا بهای خرید داراییها یا خدمات دریافت شده بوسیله پول نقد یا ارزش پولی یا خدمات دیگری که در عوض داده شده یا تعهدی که بعهده گرفته شده است نشان داده می شود. علاوه بر بهای خرید یک قلم دارایی، بعضی هزینه های دیگر نیز ممکن است انجام شود تا شرایط استفاده از خدمات دارایی مزبور فراهم گردد. اصول متعارف حسابداری ایجاب می کند که این هزینه ها نیز مستقیما به حساب هزینه دارایی مزبور منظور گردد. هرموسسه هزینه هایی بمنظور درآمد تقبل می نماید سود موسسه نیز براساس مقابله یا مقایسه درآمدها و هزینه های آن نباشد و یکی از وظایف عمده حسابداری صنعتی تخصیص هزینه ها به محصولات تولید شده و در مقابل هم قرار دادن بهای تمام شده این محصولات با درآمد حاصل از فروش این محصولات می باشد.
بخش ۲ – هزینه یابی، قیمت گذاری و ارزشیابی مواد:
۱-۱۰ طبقه بندی اولیه هزینه ها:

کلیه مخارج پرداخت شده یا تعهد شده ای را که در حساب سود و زیان تاثیر دارند را میتوان به یکی از سه طریق زیر طبقه بندی و در حسابها ثبت نمود:

الف) مخارج را میتوان به حساب خرج دوره ای که در آن ایجاد می شود، برد. مخارج غیر تولیدی با عنوانهای بازاریابی، توزیع و فروش و اداری شناخته می شوند.

ب) مخارج را میتوان بحساب هزینه های سرمایه ای برد و بعدا آنها را مستهلک نمود. آن قسمت از این مخارج که مربوط به ساخت کالا نمی باشد را به حساب مخارج دوره و آن قسمت را که مربوط به ساخت کالا باشد بحساب بهای تمام شده کالای مربوطه منظور می کنیم.

ج) مخارج را میتوان به حساب بهای تمام شده کالا منظور نمود که به نوبه خود موقعی که به فروش می رسد به شکل بهای تمام شده کالای فروش رفته بحساب خرج خواهد رفت.

هزینه ها در حسابداری صنعتی از دیدگاههای متفاوتی طبقه بندی شده اند. هزینه ها به سه طبقه تقسیم می شوند و هر طبقه خود به گروههایی تقسیم خواهد شد.

۱-طبقه بندی طبیعی هزینه ها ۲- طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با محصول

۳- طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با حجم و تعداد تولید
۱-۱۱ ارزشیابی مواد :

یکی از مسائل مهم در ارتباط با حسابداری موجودیهای مواد و کالا، اندازه گیری ارزش آنها جهت انعکاس در صورتهای مالی است یعنی تعیین ارزش موجودیهای مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته شده و افشای آنها در ترازنامه و تعیین ارزش مواد خام مصرف شده و بهای تمام شده کالای فروش رفته جهت افشا در صورت سود و زیان. بنابراین برای انعکاس ارزش هریک از اقلام در صورتهای مالی اول باید مقادیر کالای مصرف شده و یا فروخته شده و باقیمانده را به دست آوردو بعد از بهای تمام شده این اقلام را محاسبه کرد.

جهت دستیابی به اطلاعات مربوط به کمیت و ارزش مواد و کالاهای موسسه در مقاطع مختلف زمانی در سیستم ثبت و نگهداری موجودیها وجود دارد که عبارتند از:
الف) سیستم ثبت ادواری موجودیها:

در این سیستم برای موجودی مواد و کالا حساب فعالی نگهداری نمی شود یعنی اقلام خرید و فروش در حساب موجودیها ثبت نشده و تنها در حسابهای مربوطه منعکس می شود بعبارت دیگر ورود کالا به انبار و خروج آن، از نظر ریالی در دفاتر موسسه کنترل نمی گردد و در صورت نیاز به اطلاعات ریالی موجودیها باید انبار گردانی بعمل آید و با استفاده از یکی از روشهای متداول قیمت گذاری گردد.

این سیستم معمولا در موسساتی بکار گرفته میشود که یا تعداد اقلام انبار اندک است بطوری که در هر مقطع زمانی با اندک کوششی میتوان از طریق موجودی برداری عینی و قیمت گذاری آن به اطلاعات ریالی مواد و کالا دست یافت و یا تعداد اقلام انبار و دفعات ورود و خروج مواد و کالا در این انبار ها به حدی زیاد است که بدون استفاده از روشها و سیستمهای مدرن مکانیزه امکان نگهداری و ثبت حسابهای موجودی مواد و کالا بصورت دایمی وجود ندارد. سیستم ثبت ادواری موجودیها در اغلب واحدهای تجاری بکار می رود و بندرت در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

عیب این سیستم این است که چون مدارک ثبت دایمی وجود ندارد تا بتوان از مقایسه مقادیر واقعی موجودیها با مقادیر دفتری به وجود اختلافات پی برد. بنابراین کمبود و ضایعات انبار معلوم نمی شود و فرض می شود که اختلاف بین موجودی اول دوره و مواد خریداری شده طی دوره از یک طرف و موجودی پایان دوره از طرف دیگر توسط انباردار صادر شده و به مصرف تولید رسیده است.
سیستم ثبت دائمی موجودیها:

در این سیستم کلیه مبادلات مربوط به خرید و فروش در حساب موجودیها ثبت می شود بنابراین تعیین مقادیر کمی و ریالی هر قلم از کالا در هر مقطع زمانی بدون نیاز به متوقف کردن فعالیت موسسه و شمارش عینی موجودیها امکان پذیر خواهد بود و مانده حساب موجودیها در هر لحظه نشاندهنده موجودیهای کالا در انبار است. هنگام استفاده از سیستم ثبت دائمی موجودیها معمولا برای اطمینان از فقدان هر گونه اشتباه احتمالی یا کسب اطلاعاتی در مورد ضایعات و یا اتلاف مواد در اثر نگهداری آن در انبار، انبارگردانی انجام می شود.

حسن استفاده از این سیستم این است که داوما بهای تمام شده موجودی در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات و تصمیم گیرندگان است.

عیب اصلی استفاده از این سیستم افزایش حجم اطلاعات دفترداری در صورت تعدد دفعات خرید و فروش کالاهاست.

برای اجرای این روش برقراری یک سیستم اطلاعاتی بین انبار و حسابداری موسسه ضروری است که این سیستم اطلاعاتی از طریق به جریان افتادن تعدادی فرم مانند رسید انبار و حواله انبار و ثبت کلیه اطلاعات ورود و خروج کالا در دو سری کارت بنام کارت انبار و کارت حسابداری انبار و نگهداری حساب کالا در دفاتر موسسه برقرار می گردد.

چکیده پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده یک محصول
مقدمه ۲
فصل ۱: کلیات و مفاهیم و اصطلاحات حسابداری بهای تمام شده ۳
بخش ۱ مفاهیم و اصطلاحات حسابداری ۴
۱-۱ حسابداری یک سیستم اطلاعاتی ۴
۱-۲ استفاده کنندگان سیستم حسابداری ۴
۱-۳ حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی ) ۴
۱-۴ کاربرد بهای تمام شده ۴
۱-۵ وظایف بهای تمام شده ۴
۱-۶ اهداف اساسی بهای تمام شده ۵
۱-۷ گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها ۵
۱-۸ هزینه، خرج، زیان ۱۲
۱-۹ ماهیت هزینه های عملیاتی ۱۲
بخش ۲ هزینه یابی و ارزشیابی و قیمت گذاری مواد ۱۲
۱-۱۰ طبقه بندی اولیه هزینه ها ۱۲
۱-۱۱ روشهای ارزشیابی مواد ۱۳
۱-۱۲ روشهای قیمت گذاری مواد ۱۴
۱-۱۳ هزینه یابی مواد و دایره هزینه یابی ۱۵
۱-۱۴ روشهای هزینه یابی ۱۵

پایان نامه محاسبه بهای تمام شده یک محصول
– سیستم هزینه یابی براساس روشهای گردآوری اطلاعات بهای تمام شده ۱۵
– سیستم هزینه یابی براساس مقادیر تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول ۱۸
– سیستم هزینه یابی براساس نحوه تخصیص هزینه های سربار ۱۸
– سیستم هزینه یابی براساس رفتار یا گرایش هزینه ۱۹
۱-۱۵ کنترل هزینه ۲۰
۱-۱۶ منظور از تولید و کالا در جریان ساخت ۲۰
بخش ۳ اجزا اصلی بهای تمام شده ۲۰
۱-۱۷ مواد اولیه ۲۱
۱-۱۸ دستمزد ۲۱
۱-۱۹ سربار ۲۲
۱-۲۰ نقطه سربه سر ۲۶
۲۰-۲ تجزیه و تحلیل نقطه سربه ۲۹
فصل ۲ : آشنایی با شرکت رویال شهد دریان ۳۳
بخش ۱- اطلاعات عمومی در مورد عسل ۳۴
۲-۱ مقدمه ۳۴
۲-۲ بنیان و طبیعت عسل ۳۶
۲-۳ مراحل ساختن عسل ۳۶
۲-۴ انواع عسل ۳۷
۲-۵ ویژگیهای عسل ۳۹

مقاله محاسبه قیمت تمام شده محصولات
۲-۶ عقاید و باورها در مورد عسل ۴۲
۲-۷ تولید عسل ۴۲
۲-۸ نگهداری عسل ۴۳
۲-۹ راههای جلوگیری از تخمیر عسل ۴۳
۲-۱۰ تقلبات در عسل ۴۳
۲-۱۱ تاریخچه عسل ۴۳
۲-۱۲ تاریخچه زنبورداری در ایران ۴۴
بخش ۲- معرفی و فرآیند تولیدی شرکت رویال شهد دریان ۴۵
۲-۱۳ معرفی، تاریخچه و جغرافیای عسل آریبال ۴۶
۲-۱۴ معرفی دستگاه آلات و نحوه خرید و تولید ۴۶
۲-۱۵ نحوه بازاریابی، فروش و ارسال محصولات به مشتریان ۴۷
فصل ۳: نحوه محاسبه بهای تمام شده عسل در شرکت رویال شهد دریان ۵۰
بخش ۱- لیست محصولات تولیدی شرکت ۵۱
بخش ۲- بهای تمام شده هر بسته ۵۱
بخش ۳- بهای تمام شده یک کارتن ۶۰

بخش ۴- رویه های حسابداری شرکت ۶۱
فصل ۴: تجزیه و تحلیل صورتها و نسبتهای مالی شرکت رویال شهد دریان ۶۲
بخش ۱- تجزیه و تحلیل ترازنامه ۶۳
۴-۱ طبقه بندی اقلام ترازنامه ۶۳
۴-۲ شکل و نحوه ارائه ترازنامه ۶۳
۴-۳ اقلام تشکیل دهنده دارایی جاری ۶۳
۴-۴ اقلام تشکیل دهنده دارایی ثابت ۶۴
۴-۵ اقلام تشکیل دهنده دارایی نامشهود ۶۵
۴-۶ اقلام تشکیل دهنده بدهی جاری ۶۵
۴-۷ اقلام تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام ۶۶
۴-۸ محاسبات ۶۶
۴-۹ ترازنامه شرکت رویال شهد دریان ۷۰

بخش ۲: تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان ۷۱
۴-۱۰ طبقه بندی اقلام صورتحساب سود و زیان ۷۱
۴-۱۱ شکل و نحوه ارائه صورتحساب سود و زیان ۷۱
۴-۱۲ اقلام تشکیل دهنده صورتحساب سود و زیان ۷۱
۴-۱۳ صورتحساب سود و زیان شرکت رویال شهد دریان ۷۳
بخش ۳: تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان انباشته ۷۴
۴-۱۴ اقلام تشکیل دهنده صورتحساب سود و زیان انباشته ۷۴
۴-۱۵ صورتحساب سود و زیان انباشته شرکت رویال شهد دریان ۷۴
بخش ۴: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ۷۴
۴-۱۶ نسبتهای نقدینگی ۷۵
۴-۱۷ نسبتهای اهرم مالی ۷۶
۴-۱۸ نسبتهای فعالیت ۷۶
۴-۱۹ نسبتهای سودآوری ۷۸
۴-۲۰ نمونه صورتهای مالی براساس استاندارد (سازمان حسابرسی) ۷۹
۴-۲۱ اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ۱۰۵
۴-۲۲ دلیل انتخاب موضوع ۱۰۶
منابع فارسی ۱۰۷
منابع انگلیسی ۱۰۷

جهت دریافت پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصولات از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
107 WORD 4,500 تومان

پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده محصولاتدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *