نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنانپایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان

سلام کاربران گرامی وب سایت همیار دانشجو امروز فایل پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان را آماده دانلود نمودیم.تنها با پرداخت مبلغ ۷۹۰۰ تومان بلافاصله این پایان نامه را دانلود کنید.

پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان

چکیده :
در دنیای امروز،سازمان ها در محیطی فعالیت می کنند که این محیط روز به روز در حال تغییر و پیچیده شدن است. این سازمان ها ،خصوصی و عمومی هر روز فشار بیشتری را احساس می کنند که این امر ،آنها را وادار می کند تا برای تغییر شرایط،واکنشی سریع از خود نشان دهند و در مسیری فعالیت می کنند ،نوآور و خلاق تر شوند ،این قبیل واکنش ها و فعالیت ها ایجاب می کند که سازمان ها چابک تر شوند و بصورت مکرر در تمامی سطوح مدیریت ،تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی اتخاذ کنند که باید گفت برخی از آنها بسیار پیچیده است.

از طرفی ،گرفتن چنین تصمیماتی ،نیازمند مقادیر قابل توجهی از داده ها و اطلاعات و دانش بلادرنگ و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. و باید گفت که پردازش تمام این داده ها و اطلاعات در چارچوب تصمیمات مورد نیاز، باید سریع و مکرراٌ در همان زمان انجام شود که این کار معمولا به برخی از پشتیبانی های مبتنی یر کامپیوتر و بهره برداری از آنها ، نیازمند است.

مقاله هوش تجاری و عملکرد کارکنان

فهرست :
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۹
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱- هدف اصلی ۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۹
۱-۵- سوال های پژوهش ۱۰
۱-۶- فرضیه های پژوهش ۱۰
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۲
۱-۷-۱- تعریف مفهومی سیستم های هوش تجاری ۱۲
۱-۷-۲-تعریف عملیاتی سیستم های هوش تجاری ۱۲
۱-۷-۳-تعریف مفهومی رضایت کاربر نهایی ۱۳
۱-۷-۴- تعریف عملیاتی رضایت کاربر نهایی ۱۳
۱-۷-۵- تعریف مفهومی عملکرد فردی ۱۳
۱-۷-۶-تعریف عملیاتی عملکرد فردی ۱۳
۱-۷-۷-تعریف مفهومی بهره مندی از سیستم ۱۴
۱-۷-۸-تعریف عملیاتی بهره مندی از سیستم ۱۴
۱-۸-قلمرو تحقیق ۱۵
۱-۸-۱- قلمرو موضوعي ۱۵
۱-۸-۲- قلمرو مكاني ۱۵
۱-۸-۳- قلمرو زماني ۱۵
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲-نظریات مربوط به هوش تجاری ۱۸
۲-۳- عناصر اصلی هوش کسب و کار ۲۰
۲-۴- مولفه‌های هوش تجاری ۲۵
۲-۵- عوامل موثر بر هوش تجاری سازمانها ۲۷
۲-۶- هدفهاي سيستمهاي هوش تجاري ۲۹
۲-۷- مهارتهای لازم برای هوش تجاری (MARCH & JAMES, 2012) 29
۲-۸-کاربرد هوش تجاری در اهداف تجاری مختلف از قبیل ۳۳
۲-۹-مثالهای ملموس هوش تجاری ۳۴
۲-۱۰- هوش تجاري چطور کار مي کند؟ ۳۹
۲-۱۱- قابليتهاي راه کار هوش تجاري ۳۹
۲-۱۲- در چه نوع کسب و کاري مي توان از هوش تجاری بهره برد؟ ۴۱
۲-۱۳- چه افرادي در سازمان از پياده سازي هوش تجاری بهره خواهند برد؟ ۴۲
۲-۱۴- ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها ۴۲
۲-۱۵- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوش تجاری ۴۵
۲-۱۶- اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان ۴۶
۲-۱۷- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری ۴۸
۲-۱۸- هوش تجاري و تصميمات کلان سازماني ۵۰
۲-۱۹- رویکرد سازمانها به هوش تجاری ۵۱
۲-۲۰- اهداف اصلی هوش تجاری ۵۳
۲-۲۱- نتایج فنی سیستمهای هوشمندی تجاری ۵۴
۲-۲۲- اهداف تجاری استفاده از هوش تجاری ۵۸
۲-۲۳- هوش تجاری و رضایتمندی مشتري ۵۹
۲-۲۴- تعريف رضايت مشتري ۶۳
۲-۲۵-دلايل افزايش اهميت جلب رضايت مشتري ۶۳
۲-۲۶ – ارزش مشتري ۶۵
۲-۲۷- برنامه اندازه گيري رضایتمندی مشتريان ۶۶
۲-۲۸- هوش تجاری و عملکرد ۶۷
۲-۲۹- دیدگاه های سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد ۶۸
۲-۳۰- مدل های سنتی ارزیابی عملکرد ۶۸
۲-۳۱- نقاط قوت و ضعف مدل امتيازات متوازن ۷۴
۲-۳۲- مدل های نوین ارزیابی عملکرد ۷۶
۲-۳۳- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد ۸۵
۲-۳۴- مزاياي ارزيابي عملکرد ۸۶
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۸۷
۳-۲- فرآيند تحقيق ۹۰
۳-۳- روش تحقیق ۹۲
۳-۴- شناسایی شاخصهای تحقیق ۹۲
۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه ۹۳
۳-۶- جامعه آماری ۹۳
۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۹۴
۳-۸- ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۵
۳-۹- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۵
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۹۶
۴-۲- تحلیل توصیفی ۹۸
۴-۳- آمار استنباطی ۱۰۲
۴-۴- مدل‌سازی معادلات ساختاری ۱۰۲
۴-۵- نرمال بودن داده ها ۱۰۷
۴-۶- تحلیل عاملی تأییدی ۱۰۷
۴-۷- مدل اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 109
۴-۷-۱- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح ۱۰۹
۴-۷-۱-۱- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 111
۴-۷-۲- مدل اندازه گیری بعد از اصلاح ۱۱۳
۴-۷-۲-۱- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 117
۴-۸- مدل اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 118
۴-۸-۱- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح ۱۱۸
۴-۸-۱-۱- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 122
۴-۸-۲ مدل اندازه گیری بعد از اصلاح ۱۲۴
۴-۸-۲-۱- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 127
۴-۹- نتیجه گیری از بخش مدل اندازه گیری ۱۲۹
۴-۱۰- مدل معادلات ساختاری پژوهش ۱۳۰
۴-۱۱- جمع بندی ۱۳۷
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۳۹
۵-۲- نتیجه گیری ۱۳۹
۵-۳- پیشنهادها ۱۴۰
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۱۴۱
ضمائم ۱۴۲
منابع ۱۴۸
ABSTRACR 152

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
167 WORD 7,900 تومان

پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکناندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور