دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان

پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان

سلام کاربران گرامی وب سایت همیار دانشجو امروز فایل پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان را آماده دانلود نمودیم.تنها با پرداخت مبلغ ۷۹۰۰ تومان بلافاصله این پایان نامه را دانلود کنید.

پایان نامه تاثیرات سیستم های هوش تجاری

چکیده :
در دنیای امروز،سازمان ها در محیطی فعالیت می کنند که این محیط روز به روز در حال تغییر و پیچیده شدن است. این سازمان ها ،خصوصی و عمومی هر روز فشار بیشتری را احساس می کنند که این امر ،آنها را وادار می کند تا برای تغییر شرایط،واکنشی سریع از خود نشان دهند و در مسیری فعالیت می کنند ،نوآور و خلاق تر شوند ،این قبیل واکنش ها و فعالیت ها ایجاب می کند که سازمان ها چابک تر شوند و بصورت مکرر در تمامی سطوح مدیریت ،تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی اتخاذ کنند که باید گفت برخی از آنها بسیار پیچیده است.

از طرفی ،گرفتن چنین تصمیماتی ،نیازمند مقادیر قابل توجهی از داده ها و اطلاعات و دانش بلادرنگ و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. و باید گفت که پردازش تمام این داده ها و اطلاعات در چارچوب تصمیمات مورد نیاز، باید سریع و مکرراٌ در همان زمان انجام شود که این کار معمولا به برخی از پشتیبانی های مبتنی یر کامپیوتر و بهره برداری از آنها ، نیازمند است.

مقاله هوش تجاری و عملکرد کارکنان

فهرست :
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۹
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱- هدف اصلی ۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۹
۱-۵- سوال های پژوهش ۱۰
۱-۶- فرضیه های پژوهش ۱۰
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۲
۱-۷-۱- تعریف مفهومی سیستم های هوش تجاری ۱۲
۱-۷-۲-تعریف عملیاتی سیستم های هوش تجاری ۱۲
۱-۷-۳-تعریف مفهومی رضایت کاربر نهایی ۱۳
۱-۷-۴- تعریف عملیاتی رضایت کاربر نهایی ۱۳
۱-۷-۵- تعریف مفهومی عملکرد فردی ۱۳
۱-۷-۶-تعریف عملیاتی عملکرد فردی ۱۳
۱-۷-۷-تعریف مفهومی بهره مندی از سیستم ۱۴
۱-۷-۸-تعریف عملیاتی بهره مندی از سیستم ۱۴
۱-۸-قلمرو تحقیق ۱۵
۱-۸-۱- قلمرو موضوعي ۱۵
۱-۸-۲- قلمرو مكاني ۱۵
۱-۸-۳- قلمرو زماني ۱۵
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲-نظریات مربوط به هوش تجاری ۱۸
۲-۳- عناصر اصلی هوش کسب و کار ۲۰
۲-۴- مولفه‌های هوش تجاری ۲۵
۲-۵- عوامل موثر بر هوش تجاری سازمانها ۲۷
۲-۶- هدفهاي سيستمهاي هوش تجاري ۲۹
۲-۷- مهارتهای لازم برای هوش تجاری (MARCH & JAMES, 2012) 29
۲-۸-کاربرد هوش تجاری در اهداف تجاری مختلف از قبیل ۳۳
۲-۹-مثالهای ملموس هوش تجاری ۳۴
۲-۱۰- هوش تجاري چطور کار مي کند؟ ۳۹
۲-۱۱- قابليتهاي راه کار هوش تجاري ۳۹
۲-۱۲- در چه نوع کسب و کاري مي توان از هوش تجاری بهره برد؟ ۴۱
۲-۱۳- چه افرادي در سازمان از پياده سازي هوش تجاری بهره خواهند برد؟ ۴۲
۲-۱۴- ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها ۴۲
۲-۱۵- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوش تجاری ۴۵
۲-۱۶- اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان ۴۶
۲-۱۷- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری ۴۸
۲-۱۸- هوش تجاري و تصميمات کلان سازماني ۵۰
۲-۱۹- رویکرد سازمانها به هوش تجاری ۵۱
۲-۲۰- اهداف اصلی هوش تجاری ۵۳
۲-۲۱- نتایج فنی سیستمهای هوشمندی تجاری ۵۴
۲-۲۲- اهداف تجاری استفاده از هوش تجاری ۵۸
۲-۲۳- هوش تجاری و رضایتمندی مشتري ۵۹
۲-۲۴- تعريف رضايت مشتري ۶۳
۲-۲۵-دلايل افزايش اهميت جلب رضايت مشتري ۶۳
۲-۲۶ – ارزش مشتري ۶۵
۲-۲۷- برنامه اندازه گيري رضایتمندی مشتريان ۶۶
۲-۲۸- هوش تجاری و عملکرد ۶۷
۲-۲۹- دیدگاه های سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد ۶۸
۲-۳۰- مدل های سنتی ارزیابی عملکرد ۶۸
۲-۳۱- نقاط قوت و ضعف مدل امتيازات متوازن ۷۴
۲-۳۲- مدل های نوین ارزیابی عملکرد ۷۶
۲-۳۳- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد ۸۵
۲-۳۴- مزاياي ارزيابي عملکرد ۸۶
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۸۷
۳-۲- فرآيند تحقيق ۹۰
۳-۳- روش تحقیق ۹۲
۳-۴- شناسایی شاخصهای تحقیق ۹۲
۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه ۹۳
۳-۶- جامعه آماری ۹۳
۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۹۴
۳-۸- ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۵
۳-۹- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۵
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۹۶
۴-۲- تحلیل توصیفی ۹۸
۴-۳- آمار استنباطی ۱۰۲
۴-۴- مدل‌سازی معادلات ساختاری ۱۰۲
۴-۵- نرمال بودن داده ها ۱۰۷
۴-۶- تحلیل عاملی تأییدی ۱۰۷
۴-۷- مدل اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 109
۴-۷-۱- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح ۱۰۹
۴-۷-۱-۱- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 111
۴-۷-۲- مدل اندازه گیری بعد از اصلاح ۱۱۳
۴-۷-۲-۱- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 117
۴-۸- مدل اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 118
۴-۸-۱- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح ۱۱۸
۴-۸-۱-۱- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 122
۴-۸-۲ مدل اندازه گیری بعد از اصلاح ۱۲۴
۴-۸-۲-۱- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 127
۴-۹- نتیجه گیری از بخش مدل اندازه گیری ۱۲۹
۴-۱۰- مدل معادلات ساختاری پژوهش ۱۳۰
۴-۱۱- جمع بندی ۱۳۷
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۳۹
۵-۲- نتیجه گیری ۱۳۹
۵-۳- پیشنهادها ۱۴۰
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۱۴۱
ضمائم ۱۴۲
منابع ۱۴۸
ABSTRACR 152

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
167 WORD 7,900 تومان

پایان نامه تاثیر سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *