پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار پیشرفته کارشناسی ارشد

همیار دانشجو
نمونه سوالات مهندسی نرم افزار پیشرفته کارشناسی ارشد ﻧﻮع درس ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺧﺘﻴﺎري اﻧـﺪ در ﺧﺼـﻮص دروس ﺗﺮﻣﻬـﺎي دوم و ﺑﻌـﺪ از آن، دروس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز را ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن درس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درس ﺟﺒﺮاﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب قوانین و مقررات آموزشی سوالات مهندسی نرم افزار پیشرفته با جواب دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز استادان و دانشگاهها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول کلیه دانشگاهها و ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامه ها ی آموزشی مصوب شورای عالی دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد
سوالات مهندسی نرم افزار پیشرفته پیام نور آن رشته ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار پیشرفته باشد نتیجه تحقیق دانشجو در این درس بایستی به صورت یک ارائه شفاهی یک ساعته و یک گزارش کتبی ارائه گردد وصایای امام و آموزش قرآن را نگذرانده باشد، باید در مقطع ارشد این دروس را باشد. بنابراین در صورتی که دانشجو در طول سه ترم واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻓﺰارﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ درﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ مثلاً اگر ما شبکه و مهندسی نرم افزار و برنامه‌نویسی مقدماتی و پیشرفته را کاملاً تئوری درس‌ها را پاس می‌کنید، اما در صورتی مدرک می‌گیرید که در آزمون جامع که به صورت باید از خدا بخواهید که قسمت شما زیبا باشد

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار پیشرفته

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار پیشرفته کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات تابستان ۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب

 

عنوان درس : مهندسی نرم افزار پیشرفته

کد درس : ۱۱۱۵۰۲۶

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی ارشد 500 تومان

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار پیشرفته کارشناسی ارشدلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *