پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

نمونه سوالات ترجمه از فارسي به عربي

نمونه سوالات ترجمه از فارسي به عربي

نمونه سوالات درس ترجمه از فارسي به عربي با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲
سوالات نيمسال دوم ۹۲-۹۱ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۱-۹۰

عنوان درس : ترجمه از فارسي به عربي

کد درس : ۱۲۳۰۰۹۶

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عربی

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی 500 تومان

نمونه سوالات ترجمه از فارسي به عربي



دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.