پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهامدانلود پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در قالب ورد به صورت کامل و آماده در ۱۳۰ صفحه به قیمت ۸۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.دوستان توجه داشته باشید بعد از دانلود فایل پایان نامه به صورت مرتب و با بهترین کیفیت می باشد.

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- تشریح و بیان مساله پژوهش۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش۵
۱-۴- اهداف پژوهش۷
۱-۵- پرسش و فرضیه های پژوهش ۹
۱-۶- قلمرو پژوهش۱۱
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش۱۱
۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش۱۱
۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش۱۱
۱-۷- کاربرد پژوهش۱۲
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ۱۲
۱-۹- جامعه آماری و نمونه گیری ۱۲
۱-۱۰- جمع آوری اطلاعات ۱۲
۱-۱۱- تعاریف واژه های کلیدی ۱۳
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه۱۶
۲-۲- اطلاعات۱۷
۲-۳- برابری در توزیع اطلاعات۱۸
۲-۴- کارآیی اطلاعات۲۰
۲-۵- ظهور عدم تقارن اطلاعاتی۲۱
۲-۶- شکل¬¬گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی۲۴
۲-۷- انواع عدم تقارن اطلاعاتی و راه های غلبه بر آنها۲۵
۲-۷-۱- انتخاب بد و نامناسب ۲۵
۲-۷-۲- مخاطرة اخلاقی ۲۸
۲-۸- مدل¬های عدم تقارن اطلاعاتی۲۹
۲-۹- عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی بازار۳۳
۲-۱۰- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه۳۵
۲-۱۱- معیارهای نقد شوندگی۳۸
۲-۱۱-۱- مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش۳۹
۲-۱۱-۲- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش۳۹
۲-۱۲- هزینه سرمایه۴۳
۲-۱۲-۱- مفهوم هزینه سرمایه۴۳
۲-۱۲-۲- اهمیت هزینه سرمایه۴۴
۲-۱۲-۳- موارد استفاده از هزینه سرمایه۴۵
۲-۱۲-۴- مفروضات الگوی هزینه سرمایه۴۶
۲-۱۲-۵- اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه۴۸
۲-۱۲-۵-۱- هزینه اقلام خاص سرمایه۴۸
۲-۱۲-۵-۲- هزینه بدهی۴۹
۲-۱۲-۵-۳- هزینه حقوق صاحبان سهام۵۱
۲-۱۳- عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه۵۳
۲-۱۴- مدل¬های هزینه حقوق صاحبان سهام ۵۴
۲-۱۴-۱- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه¬ای ۵۴
۲-۱۴-۲- مدل قیمت گذاری آربیتراژ ۵۶
۲-۱۴-۳- مدل رشد سود تقسیمی (گوردون) ۵۷
۲-۱۴-۴- مدل ارزیابی بر مبنای اطلاعات حسابداری ۵۹
۲-۱۵- پژوهش¬های انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ۶۱
۲-۱۵-۱-پژوهش¬های خارجی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ۶۱
۲-۱۵-۲- پژوهش¬های داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی۶۴
۲-۱۶- پژوهش¬های انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام۶۶
۲-۱۶-۱-پژوهش¬های خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام۶۶
۲-۱۶-۲- پژوهش¬های داخلی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام ۷۰
۲-۱۷- رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام۷۲
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- روش پژوهش ۷۸
۳-۳- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۸۰
۳-۴- مدل و چارچوب مفهومی پژوهش ۸۴
۳-۵- فرضیه های پژوهش ۸۶
۳-۶- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۶
۳-۶-۱- جامعه آماری ۸۶
۳-۶-۲- روش نمونه¬گیری ۸۷
۳-۶-۳- حجم نمونه ۸۸
۳-۷- ابزار جمع آوری داده های پژوهش ۹۰
۳-۷-۱- دقت، اعتبار و پایایی ابزارپژوهش ۹۰
۳-۸- روش آزمون فرضیات ۹۱
۳-۸-۱- روش داده¬های پانل ۹۲
۳-۸-۱-۱- روش اثرات ثابت ۹۳
۳-۸-۱-۲- روش اثرات تصادفی ۹۴
۳-۸-۱-۳- آزمون چاو یا F لیمر۹۴
۳-۸-۱-۴- آزمون هاسمن۹۵
۳-۸-۲- آزمون معنی دار بودن مدل۹۶
فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۹۹
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۹۹
۴-۳- بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش ۱۰۲
۴-۴- تعیین میزان اعتبار الگوی¬های هزینه حقوق صاحبان سهام۱۰۴
۴-۵- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش ۱۰۴
۴-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ۱۰۶
۴-۷- خلاصه فصل ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۱۱
۵-۲- نتایج پژوهش ۱۱۱
۵-۳- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۱۲
۵-۴- پیشنهادها برای پژوهش¬های آتی ۱۱۳
۵-۵- محدودیت¬های پژوهش ۱۱۳

جهت دانلود پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
130 WORD 8,900 تومان

پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهامدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور