پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

دانلود مقاله بررسی اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر

دانلود مقاله بررسی اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر در قالب pdf به صورت کامل و آماده با بهترین کیفیت به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.تعداد صفحات این مقاله ۱۰ صفحه می باشد.

دانلود مقاله بررسی اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر

چکیده :
در عصر دانایی که دانش، مهم ترین سرمایه هر سازمان و جامعه اي محسوب می شود، بسیاري از سازمان ها، پیاده سازي مدیریت دانش را در پیش گرفته اند. اما ماهیت دانش به گونه اي است که انتقال آن را با مشکل مواجه می کند. چرا که دانش در فرآیندها، رویکردها، ساختارها و رویه هاي سازمانی نهفته است. به ویژه در سازمان هایی که از ساختاري سلسله مراتبی برخوردار بوده و به عبارتی بروکراتیک هستند، تسهیم دانش تاحدي با دشواري مواجه است. پیاده سازي موفق استراتژي مدیریت دانش، مستلزم دیدي کلی نگر و توجه به بهبود کلیه عوامل سازمانی است. بررسی وضعیت عوامل سازمانی، تحلیل و بهسازي آن ها و انسجام و هماهنگی بین آن ها، اقدام اولیه مهمی است که می تواند بنیان مستحکمی براي اقدامات بعدي در این راستا فراهم سازد. در این پژوهش، پس از بررسی چندین متغیر محتوایی و ساختاري در سطح شرکت توانیر و تحلیل متغیرهایی که رابطه معناداري با انتقال دانش دارند، به چگونگی اجراي سیاست هاي مدیریت دانش در سطح شرکت توانیر اشاره می شود و چالش هایی را که شرکت در این راستا با آن ها مواجه بوده است مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان سعی شده است که نتایج حاصل از پیاده سازي سیاست هاي مدیریت دانش در شرکت نیز آورده شود.

چکیده مقاله بررسی اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیر را مطالعه نمودید برای دریافت کامل این مقاله از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
10 PDF 4,900 تومان

دانلود مقاله بررسی اجرای مدیریت دانش در شرکت توانیردریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *