نمونه سوالات پیام نور

گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهران



گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهران در قالب ورد به صورت کامل و آماده با بهترین کیفیت در ۴۸ صفحه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه 12 تهران

فهرست مطالب
۱- مقدمه ۱
۲- فرایند تحقیق ۱
بخش اول : مطالعات شناخت منطقه ۱۲ ۳
۳- کلیات و اهمیت منطقه ۴
۴- حدود و تقسیمات منطقه ۵
۵- تحولات گذشته، حال و ویژگی های منطقه ۱۲ ۶
۵-۱- ویژگی های کارکردی ۶
۵-۱-۱- نتيجه تحليل كاركردي ۷
۵-۲- ویژگی های جمعیتی- اجتماعی منطقه ۹
۵-۲-۱- نتيجه تحليل جمعيتي اجتماعي ۹
۵-۳- ویژگی های اقتصادی ۱۰
۵-۳-۱- تحلیل ویژگی های اقتصادی : ۱۰
۵-۴- ویژگی های زیرساختی( شبکه های حرکتی و تاسیسات شهری) ۱۱
۵-۴-۱- تحليل زيرساختي ۱۳
۵-۵- ویژگی های کالبدی-فضایی ۱۴
۵-۵-۱- نتیجه تحلیل کالبدی-فضایی ۱۷
۵-۶- ویژگی های زیست محیطی ۱۷
۵-۶-۱- نتيجه تحليل زيست محيطي ۱۸
۵-۷- ويژگي هاي مديريت شهري ۱۸
۵-۷-۱- نتيجه تحليل مديريتي ۱۹
۶- خلاصه مسائل و مشكلات مبرم و توان سنجي ۲۰
۶-۱- هويتي ۲۰
۶-۲- كالبدي و فضايي ۲۰
۶-۳- كاركردي ۲۰
۶-۴- حركتي ۲۰
۶-۵- اقتصادي ۲۰
۶-۶- جمعيتي ۲۱
۷- تحلیل سوات(SWOT) منطقه ۱۲ ۲۱
بخش دوم : طرح ها و پروژه های منطقه ۱۲ ۲۳
۸- بررسی طرح ها و پروژه های منطقه ۱۲ ۲۴
۸-۱- بررسی طرح های فرادست ۲۴
۸-۱-۱- طرح راهبردی ساختاری شهر تهران ۲۴
۸-۱-۲- لایحه برنامه ۵ ساله شهرداری تهران(۱۳۸۸-۱۳۹۲) ۲۸
۸-۱-۳- طرح تفصیلی منطقه ۱۲ ۳۱
۸-۲- طرح های مطالعاتی منطقه ۱۲(اداره تشکیلات وآموزش دفتر تحقیق وتوسعه شهرداری منطقه ۱۲ ،۱۳۹۲) ۳۵
۸-۲-۱- طرح های مطالعاتی در حوزه «بافت های تاریخی» منطقه ۱۲ ۳۵
۸-۲-۲- طرح های مطالعاتی در حوزه «برنامه ریزی و توسعه شهری» در منطقه ۱۲ ۳۶
۸-۲-۳- طرح های مطالعاتی در حوزه «اجتماعی و فرهنگی» منطقه ۱۲ ۳۷
۸-۲-۴- طرح های مطالعاتی در حوزه « فنی و عمرانی »منطقه ۱۲ ۳۸
۸-۲-۵- طرح های مطالعاتی در حوزه «نوسازی شهر تهران» منطقه ۱۲ ۳۸
۸-۲-۶- طرح های مطالعاتی در حوزه «عمومی» منطقه ۱۲ ۳۹
۸-۲-۷- طرح های مطالعاتی در حوزه «امور شهری» منطقه ۱۲ ۴۰
۸-۲-۸- طرح های مطالعاتی در حوزه «شهرسازی و معماری » منطقه ۱۲ ۴۱
۸-۲-۹- طرح های مطالعاتی در حوزه «حمل و نقل و ترافیک» منطقه ۱۲ ۴۲
منابع ۴۲
فهرست جداول

جدول ۱ : سطوح و نسبت کاربری های اصلی در منطقه (مهندسان مشاور باوند, ۱۳۸۵) ۶
جدول ۲ : سطوح و نسبت كاركردهاي فرامنطق هاي و مقايسه با چند منطقه تهران ۸
جدول ۳: نغییرات کمی جمعیت در منطقه(۱۳۵۹ تا ۱۳۸۱)( مهندسین مشاور باوند،۱۳۸۵) ۸
جدول ۴ : سهم واحدهای فعالیت در منطقه ۱۲ نسبت به کل شهر تهران در سالهای۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳(همان منبع) ۱۰
جدول ۵: گستره ها و بناهای ممتاز و ارزشمند منطقه ۱۲ ۱۴
جدول ۶ : جدول نسبت و درصد بافت هاي فرسوده منطقه ۱۲(مهندسین مشاور باوند ،۱۳۸۵) ۱۵
جدول ۷ : گروه بندی قطعات (پلاک ها) در محدوده منطقه ۱۲ ۱۶
جدول ۸ : تحلیل و توانستجی( نقاط قوت و ضعف) از نظر مسائل مبرم منطقه ۱۲ ۲۲
جدول ۹ : طرح های همپیوند منطقه ۱۲ ۳۴
جدول ۱۰ : طرح های مطالعاتی در حوزه «بافت های تاریخی »منطقه ۱۲ ۳۵
جدول ۱۱ : طرح های مطالعاتی در «حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری »در منطقه ۱۲ ۳۶
جدول ۱۲ : طرح های مطالعاتی در حوزه «اجتماعی و فرهنگی» منطقه ۱۲ ۳۷
جدول ۱۳ : طرح های مطالعاتی در حوزه «فنی و عمرانی» منطقه ۱۲ ۳۸
جدول ۱۴ : طرح های مطالعاتی در حوزه «نوسازی شهر تهران» منطقه ۱۲ ۳۸
جدول ۱۵ : طرح های مطالعاتی در حوزه «عمومی» منطقه ۱۲ ۳۹
جدول ۱۶: طرح های مطالعاتی در حوزه «امور شهری» منطقه ۱۲ ۴۰
جدول ۱۷ : طرح های مطالعاتی در حوزه «شهرسازی و معماری » منطقه ۱۲ ۴۱
جدول ۱۸ : طرح های مطالعاتی در حوزه «حمل و نقل و ترافیک» منطقه ۱۲ ۴۲

فهرست اشکال

شکل ۱ : طرح راهبردی -ساختاری شهر تهران(مهندسین مشاور بوم سازگان،۱۳۸۵) ۲۴
شکل ۲ : البوم نقشه های طرح راهبردی ساختاری شهر تهران( مهندسین مشاور بوم سازگان،۱۳۸۵) ۲۸
شکل ۳ : لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران (شهرداری تهران،۱۳۸۷) ۲۸
شکل ۴ : طرح تفصیلی منطقه ۱۲ ۳۱

فهرست نمودارها

نمودار ۱ : فرایند تحقیق ۲
نمودار ۲ : ساختار کلی تهیه همزمان طرح های توسعه شهر تهران(مهندسین مشاور بوم سازگان،۱۳۸۵) ۲۵

فهرست نقشه ها :

نقشه ۱ : موقعيت منطقه ۱۲ در بين ساير مناطق شهرداري تهران (مهندسان مشاور باوند, ۱۳۸۵) ۴
نقشه ۲ : نقشه موقعيت نواحي و محله هاي منطقه ۱۲ تهران( سایت شهرداری منطقه ۱۲ ، ۱۳۹۰) ۵
نقشه ۳ : نقشه كاربري هاي وضع موجود(مهندسان مشاور باوند, ۱۳۸۵) ۷
نقشه ۴ : شبکه دسترسی ها در منطقه ۱۲ (شاکرزاده، ۱۳۹۰ ) ۱۲
نقشه ۵: شبکه مترو در منطقه ۱۲ (شاکرزاده ، ۱۳۹۰) ۱۳
نقشه ۶ : موقعیت منطقه در باروی ناصری(شاکرزاده،۱۳۹۰) ۱۵
نقشه ۷: نقشه بافتهای فرسوده و نوع مداخله پیشنهادی در آنها (همان؛ ۱۳۲) ۱۶
نقشه ۸ : محدوده طرح های موضعی نیازمند مداخله برنامه ریزی شده(مهندسین مشاور باوند،۱۳۸۵) ۳۳

جهت دانلود گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهران از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
48 WORD 7,900 تومان

گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهران



دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور