جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهران

گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهران در قالب ورد به صورت کامل و آماده با بهترین کیفیت در ۴۸ صفحه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه 12 تهران

فهرست مطالب
۱- مقدمه ۱
۲- فرایند تحقیق ۱
بخش اول : مطالعات شناخت منطقه ۱۲ ۳
۳- کلیات و اهمیت منطقه ۴
۴- حدود و تقسیمات منطقه ۵
۵- تحولات گذشته، حال و ویژگی های منطقه ۱۲ ۶
۵-۱- ویژگی های کارکردی ۶
۵-۱-۱- نتيجه تحليل كاركردي ۷
۵-۲- ویژگی های جمعیتی- اجتماعی منطقه ۹
۵-۲-۱- نتيجه تحليل جمعيتي اجتماعي ۹
۵-۳- ویژگی های اقتصادی ۱۰
۵-۳-۱- تحلیل ویژگی های اقتصادی : ۱۰
۵-۴- ویژگی های زیرساختی( شبکه های حرکتی و تاسیسات شهری) ۱۱
۵-۴-۱- تحليل زيرساختي ۱۳
۵-۵- ویژگی های کالبدی-فضایی ۱۴
۵-۵-۱- نتیجه تحلیل کالبدی-فضایی ۱۷
۵-۶- ویژگی های زیست محیطی ۱۷
۵-۶-۱- نتيجه تحليل زيست محيطي ۱۸
۵-۷- ويژگي هاي مديريت شهري ۱۸
۵-۷-۱- نتيجه تحليل مديريتي ۱۹
۶- خلاصه مسائل و مشكلات مبرم و توان سنجي ۲۰
۶-۱- هويتي ۲۰
۶-۲- كالبدي و فضايي ۲۰
۶-۳- كاركردي ۲۰
۶-۴- حركتي ۲۰
۶-۵- اقتصادي ۲۰
۶-۶- جمعيتي ۲۱
۷- تحلیل سوات(SWOT) منطقه ۱۲ ۲۱
بخش دوم : طرح ها و پروژه های منطقه ۱۲ ۲۳
۸- بررسی طرح ها و پروژه های منطقه ۱۲ ۲۴
۸-۱- بررسی طرح های فرادست ۲۴
۸-۱-۱- طرح راهبردی ساختاری شهر تهران ۲۴
۸-۱-۲- لایحه برنامه ۵ ساله شهرداری تهران(۱۳۸۸-۱۳۹۲) ۲۸
۸-۱-۳- طرح تفصیلی منطقه ۱۲ ۳۱
۸-۲- طرح های مطالعاتی منطقه ۱۲(اداره تشکیلات وآموزش دفتر تحقیق وتوسعه شهرداری منطقه ۱۲ ،۱۳۹۲) ۳۵
۸-۲-۱- طرح های مطالعاتی در حوزه «بافت های تاریخی» منطقه ۱۲ ۳۵
۸-۲-۲- طرح های مطالعاتی در حوزه «برنامه ریزی و توسعه شهری» در منطقه ۱۲ ۳۶
۸-۲-۳- طرح های مطالعاتی در حوزه «اجتماعی و فرهنگی» منطقه ۱۲ ۳۷
۸-۲-۴- طرح های مطالعاتی در حوزه « فنی و عمرانی »منطقه ۱۲ ۳۸
۸-۲-۵- طرح های مطالعاتی در حوزه «نوسازی شهر تهران» منطقه ۱۲ ۳۸
۸-۲-۶- طرح های مطالعاتی در حوزه «عمومی» منطقه ۱۲ ۳۹
۸-۲-۷- طرح های مطالعاتی در حوزه «امور شهری» منطقه ۱۲ ۴۰
۸-۲-۸- طرح های مطالعاتی در حوزه «شهرسازی و معماری » منطقه ۱۲ ۴۱
۸-۲-۹- طرح های مطالعاتی در حوزه «حمل و نقل و ترافیک» منطقه ۱۲ ۴۲
منابع ۴۲
فهرست جداول

جدول ۱ : سطوح و نسبت کاربری های اصلی در منطقه (مهندسان مشاور باوند, ۱۳۸۵) ۶
جدول ۲ : سطوح و نسبت كاركردهاي فرامنطق هاي و مقايسه با چند منطقه تهران ۸
جدول ۳: نغییرات کمی جمعیت در منطقه(۱۳۵۹ تا ۱۳۸۱)( مهندسین مشاور باوند،۱۳۸۵) ۸
جدول ۴ : سهم واحدهای فعالیت در منطقه ۱۲ نسبت به کل شهر تهران در سالهای۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳(همان منبع) ۱۰
جدول ۵: گستره ها و بناهای ممتاز و ارزشمند منطقه ۱۲ ۱۴
جدول ۶ : جدول نسبت و درصد بافت هاي فرسوده منطقه ۱۲(مهندسین مشاور باوند ،۱۳۸۵) ۱۵
جدول ۷ : گروه بندی قطعات (پلاک ها) در محدوده منطقه ۱۲ ۱۶
جدول ۸ : تحلیل و توانستجی( نقاط قوت و ضعف) از نظر مسائل مبرم منطقه ۱۲ ۲۲
جدول ۹ : طرح های همپیوند منطقه ۱۲ ۳۴
جدول ۱۰ : طرح های مطالعاتی در حوزه «بافت های تاریخی »منطقه ۱۲ ۳۵
جدول ۱۱ : طرح های مطالعاتی در «حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری »در منطقه ۱۲ ۳۶
جدول ۱۲ : طرح های مطالعاتی در حوزه «اجتماعی و فرهنگی» منطقه ۱۲ ۳۷
جدول ۱۳ : طرح های مطالعاتی در حوزه «فنی و عمرانی» منطقه ۱۲ ۳۸
جدول ۱۴ : طرح های مطالعاتی در حوزه «نوسازی شهر تهران» منطقه ۱۲ ۳۸
جدول ۱۵ : طرح های مطالعاتی در حوزه «عمومی» منطقه ۱۲ ۳۹
جدول ۱۶: طرح های مطالعاتی در حوزه «امور شهری» منطقه ۱۲ ۴۰
جدول ۱۷ : طرح های مطالعاتی در حوزه «شهرسازی و معماری » منطقه ۱۲ ۴۱
جدول ۱۸ : طرح های مطالعاتی در حوزه «حمل و نقل و ترافیک» منطقه ۱۲ ۴۲

فهرست اشکال

شکل ۱ : طرح راهبردی -ساختاری شهر تهران(مهندسین مشاور بوم سازگان،۱۳۸۵) ۲۴
شکل ۲ : البوم نقشه های طرح راهبردی ساختاری شهر تهران( مهندسین مشاور بوم سازگان،۱۳۸۵) ۲۸
شکل ۳ : لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران (شهرداری تهران،۱۳۸۷) ۲۸
شکل ۴ : طرح تفصیلی منطقه ۱۲ ۳۱

فهرست نمودارها

نمودار ۱ : فرایند تحقیق ۲
نمودار ۲ : ساختار کلی تهیه همزمان طرح های توسعه شهر تهران(مهندسین مشاور بوم سازگان،۱۳۸۵) ۲۵

فهرست نقشه ها :

نقشه ۱ : موقعيت منطقه ۱۲ در بين ساير مناطق شهرداري تهران (مهندسان مشاور باوند, ۱۳۸۵) ۴
نقشه ۲ : نقشه موقعيت نواحي و محله هاي منطقه ۱۲ تهران( سایت شهرداری منطقه ۱۲ ، ۱۳۹۰) ۵
نقشه ۳ : نقشه كاربري هاي وضع موجود(مهندسان مشاور باوند, ۱۳۸۵) ۷
نقشه ۴ : شبکه دسترسی ها در منطقه ۱۲ (شاکرزاده، ۱۳۹۰ ) ۱۲
نقشه ۵: شبکه مترو در منطقه ۱۲ (شاکرزاده ، ۱۳۹۰) ۱۳
نقشه ۶ : موقعیت منطقه در باروی ناصری(شاکرزاده،۱۳۹۰) ۱۵
نقشه ۷: نقشه بافتهای فرسوده و نوع مداخله پیشنهادی در آنها (همان؛ ۱۳۲) ۱۶
نقشه ۸ : محدوده طرح های موضعی نیازمند مداخله برنامه ریزی شده(مهندسین مشاور باوند،۱۳۸۵) ۳۳

جهت دانلود گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهران از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
48 WORD 7,900 تومان

گزارش شناخت و مطالعات طرح های توسعه منطقه ۱۲ تهراندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *