جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

مقاله رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان

دانلود مقاله رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان در قالب pdf به صورت کامل در ۱۹ صفحه به قیمت ۳۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان

مقاله رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی والدین واضطراب امتحان دانش؟ آموزان است. چهارصد و بیست ودو دانش آموز (۲۳۷ دختر و ۲۰۵ پسر) کلاس سوم نظری رشته علوم انسانی با تکمیل مقیاس اضطراب امتحان و ۳۸۶ نفر از والدین آنها (۲۱۲ مادر و ۱۷۴ پدر) با تکمیل مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی، در این پژوهش شکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی مثبت والدین و اضطراب امتحان فرزندان همبستگی منفی و بین کمال گرایی منفی والدین و اضطراب امتحان فرزندان همبستگی مثبت وجود دارد.

کمال گرایی مثبت والدین از طریق انتظارات واقع بینانه و مطابق با امکانات و محدودیت های فرزندان، تقویت عزت نفس فرزندان و سبک تعاملی مثبت والدین – فرزندان، کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان را توجیه می کند. کمال گرایی منفی والدین، برعکس، از طریق انتظارات یر واقع بینانه و معمولا فراتر از امکانات و تواناییهای تضعیف عزت نفس و سبک تعاملی تعارضی والین – فرزندان، با افزایش اضطراب امتحان در ارتباط قرار می گیرد.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
19 PDF 3,900 تومان

مقاله رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزاندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *