دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه در مورد سیستم های خبره

دانلود پایان نامه در مورد سیستم های خبره در قالب word به صورت کامل با کیفیت عالی در ۱۶۰ صفحه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه سیستم های خبره

دانلود پایان نامه سیستم های خبره

چكيده:
انسان هرزمانی که برای انجام کاری نیازبه یک یاترکیبی ازسه خصیصه سرعت،دقت وقدرت داشته به سمت تهیه،ساخت یا اختراع ماشینی رفته است.
اگراین تعریف رابپذیریم که ماشین ابزاری ساخته انسان جهت انجام کاریاکارهائیست ،کامپیوتر نیز یک ماشین است امابایک تفاوت اساسی وآن اینکه برخلاف اغلب ماشینها،کامپیوتربجای ماده بااطلاعات سروکاردارد.
کارباکامپبوتربااطلاعات چندجنبه دارد،اولا به عنوان یک ماشین محاسبه ،سریع ،دقیق وقوی میتواند اعمال ریاضی را درمورداعداد وارقام اعمال نماید.ثانیا بعنوان یک ماشین اطلاعاتی میتواندازهرابزار دیگری سریعتر ،دقیقتروقویتراطلاعات رقمی و حرفی راکسب ،ذخیره ،پردازش و منتقل نماید.ثالثا باتبدیل اصوات وتصاویر به کدهای رقمی توانسته بزرگترین انقلاب رادرارتیاطات باعث گردد.وبالاخره درحیطه ای که خاص انسان تصور میشد،یعنی (هوشمندی) واردعمل شده است.

اگرچه تعریف دقیق هوش وهوشمندی ممکن نیست اما می توان زمینه هایی محدودتری را تعریف نمودمثل سیستمهای خبره ،منطق ،پردازش زبانهای طبیعی ،یادگیری،تشخیص الگوها،روباتیک و… همه این مقولات نو مربوط به دانش نوینی به نام(هوش مصنوعی ) میباشد،که در۵۰ سال عمرخودیکی از مطرح ترین و انقلابی ترین موضوعات علمی بوده وبدون شک ژرفترین اثرات را برتمدن انسانی خواهد گذاشت.

مقدمه

اين نوشته درباره سيستم های مبتنی بر دانش يا سيستم هاي خبره است كه تاكنون ايجاد شده اند . اين قبيل سيستم ها زمينه اصلی بررسيشان مرهون رشته ديگری از مطالعات يعنی هوش مصنوعی می باشد. ايده های هوش مصنوعی به عنوان يك زمينه جديد برای بررسی و مطالعه در دهه ۱۹۴۰ شكوفا شد . بيش از ۵۰ سال از موفقيت هايی كه در زمينه هوش مصنوعی حاصل شده است مي گذرد كه در اين مدت شكست هايی نيز تجربه شده است .

اين فصل با يك تاريخچه مختصر در مورد هوش مصنوعی و سيستم های مبتنی بر دانش شروع می شود به طوريكه خواننده بتواند درك درستی از مسائل اين شاخه استدلالی از علم كامپيوتر بدست آورد.
مقدمات هوش مصنوعی
تحقيق در مورد هوش مصنوعی در دهه ۱۹۴۰ كه مصادف با پديدار شدن اولين نسل از كامپيوترها در مراكز تحقيقاتی بود شروع شد . اصول اوليه ماشين منطق كه در رياضيات پايه ريزی شده بودبا تلاش كرت گاول ، آلونز و چرچ آلن تورنيگ مهيا شد . همچنين وايت هدراسل در سال ۱۹۱۳ به توليد روشهای صوری در استدلال منطقی كمك شايانی كرد . تحقيق عمده همه اين افراد روی موضوع حاسبهای احتمالی وپيشنهادی متمركز مي شد .
برنامه های هوش مصنوعی برای حل مسائل عمومی
بعد از سال ۱۹۵۰ ميلادی محققين هوش مصنوعی سعی نمودند روش هايی برای حل مسئله بر اساس استدلال های بشر ارائه نمايند . چنين پروژه ای در سال ۱۹۷۶ به وسيله نوول و سايمون توسعه يافت كه به عنوان الگوريتم حل مسائل عمومی يا ( GPS ) شناخته شد .

پيدايش KBS
يكی از كمبودهای راه حل مسائل عمومی اين بود كه اندازه مسئله بزرگ شد . بنابراين فضای جستجوی به وجود آمده، به طور قابل توجهی رشد كرد بنابراين تنها باساخت برنامه هايی كه كمتر عمومي هستند و تمركز روی دانش خاص مسئله، می توانيم فضای جستجو را كاهش دهيم. از اين رو يك عرصه جديد برای تحقيق در سال ۱۹۷۰ پديدار شد و واترمن ( ۱۹۸۶ ) يك برنامه هوشمند با عاليترين كيفيت و دانش مشخص در دامنه مسئله ايجاد نمود كه لنات و گودها بعداً در سال ۱۹۹۱ آنرا اصل دانش ناميدند .

آنها اين مسئله را به شرح زير بيان كردند :

اگر برنامه ای كار پيچيده ای را به خوبي اجرا كند ، آن برنامه می بايست راجع به محيطی كه در آن عمل می كند دانسته هايی داشته باشد در نبود دانش ،همه آنچه كه مشخص می شود بر اساس جستجو و استدلال است كه كافي نيست . از زمانيكه اولين محصول پايگاه های دانش پديدار شد يك شاخص در محدوده های زندگی واقعی به حساب مي آمد مانند تشخيص بيماريهای عفونی ويا پيشگويی ذخاير معدنی در مناطق مختلف دنيا . اين تاريخچه ای از آزمايش بر روی مسائل زندگی واقعی بود تا بفهميم كه آيا تصورات با سعی وتلاش قابل دسترسي هستند يا خير ؟. سيستم DENDRAL اولين سيستم دراين دسته بود كه ساخته شد .

كار روی اين سيستم در سال ۱۹۶۵ ميلادی با مديريت ادوارد فيگن باوم ( ۱۹۸۵ ) شروع شد . اين سيستم به اين دليل به كار گرفته شد تا ساختارهای شيميايی ذرات ناشناخته را معين كند . اين سيستم ها برای حل مسائلی به كار برده شدند كه نياز به سرويس دهی يك خبره داشتند بنابراين به عنوان سيستم های خبره شناخته شدند.

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول :زمینه های ظهور هوش مصنوعی وسیستمهای خبره
 مقدمه ۳
 مقدمات هوش مصنوعي ۴
 برنامه هاي هوش مصنوعي براي حل مسائل عمومي ۴
 پيدايش KBS 4

فصل دوم : مفاهيم اساسي سيستم خبره
 مقدمه ۷
 تعريف سيستم خبره ۹
 فوايد استفاده از سيستم خبره ۱۲
 سيستم هاي خبره به عنوان سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري ۱۴
 ویژگیهای سیستم خبره ۱۵
 اجزاي سيستم خبره ۱۶
 تفاوت سيستم خبره با انسان خبره ۲۰
 ظهور سيستم هاي خبره تجاري ۲۱

فصل سوم: نمايش و مهندسي دانش
 مقدمه ۲۴
 روشهاي نمايش دانش ۲۵
 مزايا و معايب روشهاي نمايش دانش ۲۹
 مهندسي دانش ۳۰
 اكتساب دانش ۳۰
 تكنيك هاي مصاحبه ۳۱
 مشكلات اكتساب دانش ۳۴
فصل چهارم: استنتاج
 مقدمه ۳۶
 موتور استنتاج ۳۷
 زنجيره استدلال رو به جلو و رو به عقب ۳۷
 استراتژي هاي استنتاج ۳۹
 استدلال مبتني بر مورد (CBR) 42

فصل پنجم:استفاده ازاحتمالات ومنطق فازی درسیستمهای خبره
 مقدمه ۴۶
 اساس احتمالات ۴۷
 احتمال بیزین ۴۸
 مفاهیم فازی ۵۱
 جدول عضویت احتمال ۵۲

فصل ششم: ابزارهاي ساخت سيستم هاي خبره
 مقدمه ۵۷
 ابزارهاي كمكي ساخت سيستم ۶۱
 انتخاب ابزارهاي ساخت ۶۲
 ارزيابي پوسته هاي سيستم خبره ۶۴

فصل هفتم : طراحي سيستم هاي خبره
 انتخاب مساله منا سب ۶۸
 مديريت پروژه ۶۹
 مساله تحويل ۷۲
 نگهداري و تكامل ۷۳
 خطاهاي مرحله ايجاد ۷۳
 چرخه حيات سيستم خبره ۷۵
 هزينه نگهداري ۷۵
 مدل هاي چرخه حيات ۷۵
 معرفي چند سيستم خبره معروف ۷۹

فصل هشتم:شبکه های معنایی Semantic Nets))
 ساختار وموضوعهای شبکه معنایی ۹۱
 سیستم قاعدپایه بااستفاده ازشبکه های معنایی ۹۳

فصل نهم:بررسی ابزار ایجاد سیستمهای خبری فارسی مبتنی برشبکه معنایی
 چکیده ۹۶
 پارامترهای اساسی درارزیابی ابزارایجادسیستمهای خبره ۹۹
 محیط عملیاتی ومحدوده کارابزار ۱۰۳
 منطق ومکانیزم های جستجو واستنتاج درابزار ۱۰۸
 مکانیزم ساخت جملات براساس زنجیره توالی ۱۱۰
 جمله سازی فارسی درسیستم توضیح ۱۱۵
 کاربردابزاردرپیمایش فضای حالتها درسیستمهای هوشمند ۱۱۷

فصل دهم : ساخت يك سيستم خبره ( سيستم خبره استاد راهنما )
 هدف ۱۲۰
 معيارهاي انتخاب مساله ۱۲۱
 اخذ دانش ۱۲۲
 استخراج حقایق و قوانین تولید ۱۲۵

فصل یازدهم :سیستم خبره فروش
 مقدمه ۱۴۰
 انواع شخصیتهای فروشنده ۱۴۲
 مقداردهی به واقعیتها ۱۴۳
 ضرایب وزنی ۱۴۴
 چگونه ازضرایب وزنی استفاده می گردد؟ ۱۴۵
 سیستم خبره فروش ۱۴۵

منابع ۱۶۰

جهت دانلود پایان نامه سیستم های خبره از لینک زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
160 WORD 8,900 تومان

پایان نامه در مورد سیستم های خبرهلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *