چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران

دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در قالب word در ۵۲ صفحه به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
مسئولیت قرار دادی و قهری ۳
مفهوم مسئولیت مدنی ۳
فصل اول : مبانی مسئولیت مدنی ۵
مبحث اول : مبانی نظری ۵
الف- نظریه تقصیر ۵
ب – نظریه مسئولیت ۶
ج – نظریه مختلط واسطه ۷
د – نظریه تضمین حق ۷
مبحث دوم – مبانی فقهی ۸
الف- قاعده لاضرر ۸
ب –قاعده اتلاف ۹
ج – قاعده تسبیت ۹
مبحث سوم – مبانی قانونی مسئولیت ۱۰
الف- قانون مدنی ۱۰
ب – قانون تجارت ۱۱
ج – قانون مسئولیت مدنی ۱۱
فصل دوم : مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران ۱۳
مبحث اول – سیر تاریخی ۱۳
الف – آیه ۲۸۲ سوره بقره ۱۳
ب- پیشینه تاسیس درحوزه حقوق عرفی و قانونی ۱۶
۱- سیر تاریخی قانون ثبت ۱۶
۲- مسئولیت مدنی درتحولات تاریخی قانون ثبت ۱۷
مبحث دوم – سردفتر اسناد رسمی، تعاریف، وظایف و مسئولیتها ۱۹
الف- تعاریف ۱۹
ب – وظایف ۲۰
ج – مسئولیتها ۲۱
۱- مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی در قوانین و مقررات ثبتی ۲۲
۲- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی درنظامهای حقوقی ایران و اروپا ۲۴
۳- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی درقیاس با مسئولیت قضات و وکلا ۲۵
۴- افزایش وظایف و مسئولیتهای سردفتر اسناد رسمی و تبعات ناگوار آن ۲۹
مبحث سوم – الزام سردفتر اسناد رسمی درجبران خسارت، انواع و شرایط احراز آن ۳۲
الف- الزام درجبران خسارت و شرایط احراز آن ۳۲
ب – خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای و انواع آن ۳۵
۱- خسارات عمومی و خسارات اختصاصی ۳۶
۲- خسارات ناشی ازتلف مال و خسارات ناشی از فوت منفعت ۳۶
ج- مسئولیت سردفتر نسبت به جبران خسارات معنوی ۳۸
د- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در صورت تحقق عدم النفع ۳۹
ه – بررسی تحلیلی درج شرایط عدم مسئولیت در متن سند ۴۰
و – بیمه مسئولیت ولزوم اجرای آن ۴۱
ز – مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دریافتی حق الثبت واریز شده ۴۳
مبحث چهارم – مسئولیت مدنی دفتریار ۴۴
مسئولیت مشترک سردفتران و دفتریاران ۴۵
مسئولیت دفتریار دوم ۴۶
منابع و ماخذ ۴۷

مقدمه :

بدون تردید آزادی و قدرت انتخاب و اختیار را می توان مهمترین وجه تمایز انسان نسبت به سایر مخلوقات برشمرد بطوریکه انسان محکوم به انجام غرایز نفسانی صرف نبوده و می تواند در بسیاری از موارد، فارغ از هر گونه الزام و اجبار تصمیم گرفته و به اندیشه های خود فعلیت بخشد تا آنجا که همین امتیاز منشاءبسیاری از پیشرفتهایی بوده است که بشر در طول تاریخ بنام و برای خود ثبت کرده است مسئولیت محصول آزادی است و تجاوز از حریم و حدود آزادیهاست که به مسئولیت انسانها موضوعیت می بخشد درواقع مسئولیت نوعی ضمانت اجرا جهت صیانت از حقوق فردی و اجتماعی انسانهاست تا هرکس اراده خود را بر دیگران تحمیل نکرده و آزادی رابهانه ای برای عینیت بخشیدن به خواسته های نامطلوب خود قرار ندهد. مسئولیت مولود همین آزادی اراده است تا آنجا که از قواعد عرفی گذشتگان و به عنوان یک اهرم بازدارنده اخلاقی فراتر رفته و بصورت نهادها و قوانین شکلی منطبق با نیازها، مصالح، عادات و رسوم و خصایص و ویژگیهای اقوام مختلف بشری مدون شده و به تکامل رسیده است.
عصر جدید دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتماعی است که مختصات و مقتضیات خاص و پیچیده خود را دارد. مسئولیت انسانها حاصل اجتماعی شدن و انصراف از آزادی مطلق و بی قید و شرط جوامع اولیه است جمع حق فردی با حق دیگران و برقراری نظم مطلوب مستلزم وضع و اجرای قواعد و مقرراتی است که مسئولیت از اهم این مقررات است بطوریکه به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است.

جهت دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
52 WORD 4,900 تومان

دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاراندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *