قرعه کشی همیار دانشجو

پایان نامه سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی docدانلود پایان نامه سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی در قالب word به صورت کامل با قابلیت ویرایش و پرینت در ۷۵ صفحه به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه سرمایه های فکری

-۱مقدمه
در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستیم که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه است که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت میگیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده میکنند.
دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول ونگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است لذا در جهان دانش محور کنونی ” قابلیتهای سازمانی بر اساس دانش و سرمایه فکری بوده است و مدیران بایستی درک کنند که چه قابلیتهایی برای حفظ مزیت رقابتی شدن لازم است. لذا دارائیهای دانشی و سرمایه فکری در حال تبدیل شدن به اهرم استراتراتژیک برای مدیریت کردن عملکرد کسب وکار و نوآوری مستمر شرکت میباشد لذا شرکت فقط محصول وخدمت تولید نمیکنند بلکه بایستی ارزش افزوده برای باقی ماندن در اقتصاد جدید خلق کنند ودراین عصر چالش اصلی مدیران آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسانها در سازمان دانش محور است مدیریت دانش و سرمایه فکری به مهارت اساسی مدیران در این سازمان ها تبدیل شده است و در اقتصاد کنونی مزیت رقابتی شرکتها بر پایه دارایی نامشهود و سرمایه فکری است که با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر وبا اتکا به دانش و تکنیکهای سازمانی و مهارتهای تخصصی این امر را محقق ساخته اند سازمانها از طریق دانش و فرآیند های موجود در مدیریت دانش به سرمایه فکری تبدیل کنند زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت میکنند با چالشهای بزرگی مانند پویایی و عدم اطمینان و پیچیدگی رو به رو هستند لذا دراین شرایط نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه فکری و کنترل آنی فزونی میابد ولذا این موضوع باعث شده است که شرکتها دارایی نا مشهود خود را شناسایی و مدیریت کنند(دارکر ۱۹۸۸،گرانت۱۹۹۱).

فهرست مطالب :
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۵
فرضیات تحقیق ۶
مدل تحقیق ۷
قلمرو موضوع ۹
تعاریف نظری و عملیاتی ۱۰
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۲
فلسفه «شدن»، پيش نياز سرمایه های فکری ۱۳
سرمایه های فکری ۱۵
سرمایه های فکری چیست؟ ۱۷
مهارت‌های هفت‌گانه در تفکر سیستمی ۱۹
سیر تکاملی سرمایه فکری ۲۱
خصوصیات موجود در منابع نا مشهود ۲۲
عوامل محدود کننده در توانایی سرمایه فکری برای خلق ارزش ۲۳
مهم ترین تعاریف ارائه شده توسط محققان ۲۴
سازه های سرمایه فکری ۲۵
الگوی رهیاب اسکاندیا ۲۷
الگوی شاخص سرمایة فکری ۲۸
الگوی تکنولوژی بروکر ۲۹
الگوی نمایشگر دارایی‌های نامشهود ۳۰
آ الگوی ارزش افزوده اقتصادی ۳۰
الگوی کارت امتیازی متوازن ۳۰
مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ۳۱
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
مقدمه ۴۸
روش تحقيق ۴۸
روش تحقیق در این مطالعه ۵۰
جامعه اماری ۵۰
حجم نمونه ۵۰
روش جمع آوری اطلاعات ۵۱
ابزار اندازه گيري ۵۱
روايي پرسشنامه: ۵۲
اعتبار( پايايي) پرسشنامه ۵۲
فصل چهارم : تجزيه و تحليل مشاهدات
مقدمه ۵۵
توصیف ویژگی های فردی ۵۶
جنسیت افراد ۵۶
تحصیلات ۵۷
آزمون فرضیات ۵۸
فرضيه ۱ ۵۸
فرضیه ۲ ۶۰
فرضيه ۳ ۶۲
فرضيه ۴ ۶۴
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری فرضیات ۶۶
فرضیه ۱ ۶۶
فرضیه۲ ۶۶
فرضیه۳ ۶۶
فرضیه۴ ۶۷
پیشنهادات ۶۸
محدودیت ها ۶۹
منابع

جهت دانلود پایان نامه سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
75 WORD 25,000 تومان

پایان نامه سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی docدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور