دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

دانلود جزوه خلاصه کتاب نظریه های شخصیت شولتز

دانلود جزوه خلاصه کتاب نظریه های شخصیت شولتز با بهترین کیفیت که شامل نکات مهم این درس می باشد به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود نظریه های شخصیت شولتز

قسمتی از جزوه کتاب نظریه های شخصیت شولتز

فصل اول : مطالعهي شخصیت
مطالعه شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه
۱-شخصیت ما میتواند انتخابهاي ما را محدود کند یا آنها را گسترش دهد.

۲-تعداد و تنوع موقعیت اجتماعی که مشتاقانه در آن شـرکت مـیکنـیم توسـط شخصـیت مـا تعیـین مـیشـود مثـل مردم آمیزي یا کمرویی نسبی ما.
توصیف شخصیت خودتان

۱-آزمون شخصیتی که وسیعاً به کار رفته، آزمون )فهرست صفت( است که براي توصیف شخصیت به نحو شگفت انگیزي ۳۰۰صفت را پیشنهاد میکند افرادي که این آزمون را انجام میدهند صفاتی را علامـت مـیزننـد کـه آنهـا را بترتیـب توصیف میکند.

جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی

۱-روانشناسی به صورت یک علم مستقل و عمدتاً آزمایشی، از ترکیب اندیشههـایی از فلسـفه و فیزیولـوژي پیـدا شـده است. تولد این رشتهي علمی بیش از یک قرن پیش در آلمان و به طور عمده با کار ویلهلم و ونت واقـع شـده کـه اولـین آزمایشگاه روانشناسی را در سال ۱۸۷۹در دانشگاه لایپزیگ بنا نهاد.

مطالعه ي هوشیاري
۱-علم نوین روانشناسی بر تجزیهي هشیار به عناصر آن تمرکز نمود و روش آن از رویکردي الگو برداري شد که توسـط علوم طبیعی به کار برده شده.

۲-وونت و روانشناسی دیگر زمان وي که به مطالعه ماهیت انسان میپرداختند به شدت تحت تاثیر رویکرد علوم طبیعی قرار داشته و آن را در مطالعه ذهن به کار میبردند. چون این پژوهشگران خود را به روش آزمایشی محدود کردنـد، تنهـا آن فرایندهاي ذهنی را مورد مطالعه قرار دادند که ممکن بود تحت تأثیر محركهاي بیرونی قرار داشته باشند و بتوان آن را توسط آزمایشگر دستکاري و کنترل کرد. در این رویکرد روانشناسی آزمایشی جایی براي موضوع پیچیده و چندوجهی شخصیت وجود نداشت.

جهت دانلود جزوه خلاصه کتاب نظریه های شخصیت شولتز از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
229 PDF 4,900 تومان

دانلود جزوه خلاصه کتاب نظریه های شخصیت شولتزلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

یک دیدگاه

  1. سلام
    من جزوه کتاب نظریه های شخصیت شولتز ترجمه فارسی از سایت شما دانلود کردم عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *