پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مقاله آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو

همیار دانشجو

دانلود مقاله آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو با فرمت ورد با قابلیت ویرایش که در ادامه می توانید قسمتی از آن را مشاهده کنید

دانلود پایان نامه طراحی آرگونومیک صندلی خودرو

‏۲-۱ زمينه‌هاي علم ارگونومي
فيزيولوژي محيطي در فيزيولوژي محيطي اثرات شرايط و عوامل محيطي از قبيل صدا، گرما، سرما، رطوبت، نور و … از ابعاد مختلف فردي – اجتماعي و جسماني – رواني بر فيزيولوژي بدن انسان و عملكرد وي را در اين شرايط مورد مطالعه قرار مي‌دهد. هرگاه هر يك از اين عوامل ذكر شده از حد تحمل فيزيولوژيك انسان فراتر رود به عنوان عامل محيطي زيان بار كه تنش‌زا است مطرح مي‌شود كه باعث بروز آسيب‌ها و اختلالاتي در افراد مي‌شود. وجود شرايط نامطلوب وضعيت، بر روي فرد آثار گفته شده زير را به همراه خواهد شد:‏
حرارت و رطوبت بيش از حد مي‌تواند منجر به كاهش توان كاري فرد شود.‏
سروصداي بيش از حد مي‌تواند باعث كاهش قابليت شناسائي عيوب و انجام نامطلوب وظايف شود و در بعضي موارد منجر به از بين رفتن تمركز حواس افراد و در نتيجه بي دقتي فرد در انجام كار مي‌شود، علاوه بر اين‌ از نظر پزشكي نيزمي‌تواند باعث افت شنوايي مي‌شود.‏
محدوده تشديد براي بدن انسان در مواجهه با ارتعاش، فركانس ۴ تا ۸ هرتز است. مواجهه بلند مدت ارتعاش در چنين فركانس‌هايي مي‌تواند باعث به‌ وجود آمدن اثرات منفي مختلفي بر روي سلامتي انسان شود .‏
۲-۲ ماكروارگونومي
تمركز بر سازماندهي و مديريت در ارگونومي فقط حدود دو دهه عمر دارد. البته اين بدين معني نيست كه عوامل سازماني در تحقيقات ارگونومي از سالهاي قبل به كار گرفته نشده اند. در اين ارتباط به عنوام مثال مي توان از تحقيقات دامنه دار نايجل كورلت (Nigel Corlett) در انگليس و مك پارسونز (Mac Parsons) در آمريكا ياد كرد.
به طور رسمي طراحي سازماني و مديريت (ODAM) اولين بار در گزارش كميته منتخب انجمن فاكتورهاي انساني (HFS) در مورد آينده فاكتورهاي انساني طي سالهاي ۱۹۸۰-۲۰۰۰ مورد توجه قرار گرفت. بر پايه كار اين كميته مقالاتي در نشست سالانه HFS در لوس آنجلس در اكتبر ۱۹۸۰ ارائه شد. هال دبليوهندريك (Hal. W. Hendrick) مسئول بررسي عوامل سازماني در رشد و توسعه فاكتورهاي انساني در اين كميته منتخب عوامل مهم تاثيرگذار را طي سالهاي ۱۹۸۰-۲۰۰۰ بدين صورت بيان كرد:
تكنولوژي
پيشرفتهاي اخير در توليد مواد جديد و رشد سريع تكنولوژي كامپيوتر و صنايع ارتباطي به طور اساسي طبيعت كار در ادارات و كارخانجات را طي اين دوره تغيير مي دهد. به طور كلي انسان وارد عصر واقعي اطلاعات و دوره اتوماسيون شده است كه به شدت بر سازمان كار و تعاملهاي انساني – ماشين مرتبط تاثير مي گذارد.
تغييرات جمعيتي
متوسط سن جامعه هاي كاري در كشورهاي صنعتي تقريباً به ازاي هر سال كاري نيمسال افزايش خواهد يافت. علل عمده اين افزايش عبارتند از:
الف) افزايش سن جمعيت كودكاني كه پس از جنگ جهاني دوم متولد و اكنون وارد بازار كار شده اند.
ب) طولاني شدن ميانگين دوره كاري كارگران به خاطر تغذيه و بهداشت بهتر.
به طور خلاصه طي دو دهه آينده نيروي كار تا حد زيادي توانا، با تجربه و متخصص خواهد شد. هر چه سطح تخصص افزايش پيدا كند بهتر است سيستمهاي كاري غير رسمي تر باشند (سطح استاندارد سازي پايين باشد)، تصميم گيريهاي تاكتيكي غير متمركز بوده و طراحي هاي سيستم حمايت از مديريت هماهنگ تر باشد.

مقاله طراحی آرگونومیک صندلی خودرو

تغييرات ارزشي
با شروع دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ در آمريكا و بيشتر كشورهاي صنعتي اروپا تغيير عمده اي در نظامهاي ارزشي نيروي كار به وجود آمده است. اين تغييرات سيستم ارزشي و تفسيرهاي آن در طراحي سيستمهاي كاري در تعدادي از تحقيقات مهم ODAM طي دهه ۱۹۶۰ در آمريكا مورد توجه قرار گرفته است كه به وسيله آرگيريس (Argyris, 1971) خلاصه شده اند.
به طور خلاصه كارگران امروزه انتظار دارند كنترل بيشتري بر برنامه ريزي و زمان بندي كارهاي خود و مسئوليت بيشتري در تصميم گيري ها داشته باشند و كارها به طور وسيعتري تعريف گردند تا احساس مسئوليت و اختيار به وجود آورند. آرگيريس همچنين اضافه مي كند هر چقدر اين ارزشها در طراحي سيستمهاي كاري و سازماندهي كمتر مدنظر قرار گيرند بازدهي سازمان و كيفيت عملكرد بيشتر آسيب خواهد ديد. بر مبناي مطالعات گسترده در مورد تمايلات و ارزشهاي نيروي كار مشخص شده است كه كار بايد كمتر انفرادي و بيشتر پر محتوا باشد. در مجموعه اين يافته ها بيان مي كنند كه در آينده براي طراحي ارگونوميكي كارها بايد به فاكتورهاي سازماني توجه شود.
رقابت جهاني
به طور فزاينده اي صنايع كشورهاي مختلف مجبورند با محصولات با كيفيت كشورهاي ديگر جهان رقابت كنند. در چنين فضاي رقابت جهاني، بقاي هر شركت در هر كشور به كارآيي عمليات و توليد محصولات مدرن با كيفيت بستگي دارد. به طور قطع در تحليل نهايي، تفاوت عمده رقيبان موفق و ناموفق در كيفيت طراحي ارگونوميك سازمان كلي كار و محصولات آنها خواهد بود.
دعاوي مبتني بر ارگونومي
در آمريكا دعاوي مربوطه به فقدان ايمني محل كار و محصولات مصرفي رو به افزايش است. پيام اين دعاوي روشن است مديران مسئول هستند كه از طراحي ارگونوميكي محيط كاري كارمندان خود و محصولاتشان مطمئن شوند. اثر اين پيام در اين است كه ارگونوميستها امكان دارد به عنوان مشاوران مديريت عمل كنند و نياز است در برنامه هاي تحصيلي ارگونوميستها دروسي در مورد تئوري سازمان، رفتار و مديريت ارائه شود تا آنها را براي اين نقش مشاوره اي آماده كند.
شكست ارگونومي (خرد) سنتي
كوششهاي اوليه براي در نظر گرفتن ارگونومي در طراحي ايستگاههاي كامپيوتري و نرم افزار در كارايي آنها نمود پيدا مي كند. هر چند ايستگاههاي كاري كامپيوتري و نرم افزاهايي كه به طور ارگونوميك طراحي شده اند به وضوح نشان دهنده بهبود مي باشند اما بهره وري سيستمي مورد انتظار كمتر حاصل شده است و عوارض استرس كاري زياد و رضايت شغلي اندك عليرغم انتظار همچنان معمول است. اينك مشخص شده است كه ممكن است كار برجسته اي با در نظر گرفتن تمام فاكتورهاي انساني در اجزاي يك سيستم انجام شود در حالي كه در دستيابي به اهداف راندمان سيستم به خاطر عدم توجه به طراحي ماكروارگونوميكي سيستم ناكام باشد. تحقيقات مشكوتي (Meshkati, 1986) و مشكوتي و رابينسون (Meshkati and Robinson, 1986) در مورد پروژه هاي شكست خورده انتقال تكنولوژي و فاجعه هاي عمده (مثل TMI و نيروگاه هسته اي چرنوبيل و كارخانه شيميايي بوپال) به نتايج مشابهي نايل شده اند.
نياز به يكپارچه سازي ارگونومي با طراحي سازمان و مديريت
بر پايه مشاهدات فوق هال دبليو هندريك (Hal W. Hendrick) نتيجه گيري مي كند براي اينكه حقيقتاً ارگونومي كارآيي داشته باشد و بتواند به نيازهاي قابل پيش بيني چند دهه آتي پاسخ دهد لازم است فاكتورهاي سازماني و مديريتي در تحقيقات و مطالعات ارگونومي دخيل شوند. نکته جالب اين است كه تمام پيش بيني ها از سال ۱۹۸۰ تا كنون به وقوع پيوسته واين روند در حال ادامه است. شواهد مطالب ياد شده عبارتند از:
الف: تاسيس گروههاي طراحي سازمان و مديريت در انجمن فاكتورهاي انساني (HFS)، انجمن تحقيقات ارگونومي ژاپن و انجمن مجارستان و گروههاي غير رسمي در چندين كشور از نيمه دهه ۱۹۸۰٫
ب) برگزاري چندين سمپوزيم بين المللي موفق انجمن بين المللي ارگونومي (IEA) راجع به فاكتورهاي انساني در طراحي سازمان و مديريت
ج) تاسيس زير كميته طراحي سازمان و مديريت در كميته علم و تكنولوژي انجمن بين المللي ارگونومي (IEA)‌
(د) تعداد روزافزون مقالات ارائه شده در ساير كنفرانسهاي مرتبط با IEA و HFS و نشستهاي سالانه
(هـ) توسعه تكنولوژي جديد ماكروارگونومي در بين ارگونوميستها،
موارد فوق همگي نشانه هايي از اين پيشرفت محسوس مي باشند. چنين پيشرفتهايي باعث توسعه تصاعدي كاربرد ماكروارگونومي در دهه آينده خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق در بخش بعدي به تشريح مفهوم ماكروارگونومي پرداخته مي شود…

مقاله آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو در قالب word با کیفیت بسیار عالی در ۹۷ صفحه به قیمت ۱۶۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو

پروژه آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو

چكیده :‌
انسان همواره و به صورت مستمر از وسایل و ابزارها استفاده مي كند ، بنابراين طراحان و مهندسین باید برای اطمینان یافتن از راحتی ، ایمنی، كارایی و سلامت استفاده از این كالاها حتما توانای يها و محدودیت های فيزیكی و بدنی انسان را در طراحی و ساخت وسایل در نظر بگیرند. طبعاً اتومیيل نیز به عنوان يك وسیله نقلیه از این قاعده مستثنی نیست. اگر به اتومبیل از دیدگاه یک ایستگاه كاری كه در آن راننده باید برای هدایت و كنترل خودرو، كارها و عملیات مختلفی را همچون خواندن عقربه ها و علائم و درجات هشدار دهنده مانند فشردن پدال گاز و ترمز و کلاچ، عوض کردن و انتخاب دنده مناسب، پيچاندن فرمان و … انجام دهد، نگاه كنيم آنگاه به خوبی درک خواهیم كرد كه براي ايمني و راحتي راننده و تامين جاني سرنشينان خودرو و حتي ساير افراد همچون عابران پياده، دوچرخه سواران، موتور سيكلت رانان و … كه به نحوي با اتومبيل در ارتباط هستند، چه بسيار نكات ظريف و دقيق و حساس آرگونومیكی بايد در خودرو رعایت شوند.

۱-۱ مقدمه:(تعریف آرگونومی)
ارگونومي از دو بخش يوناني Ergos به معناي کار و Nomos به معناي قاعده و قانون تشکيل شده و عبارتست از اصول روابط انسان با کار.

در فرهنگ لغت، ارگونومي عبارتست از آشنائي علمي از انسان در ارتباط با محيط کار و پیرامون آن.
دانش ارگونومي يک بخش مطالعات چند شاخه اي بوده و از علوم متفاوت فني ،روانشناسي، آناتومي، طراحي ، فيزيک ، بيولوژيکي، مديريت، اقتصادي، رياضيات و آمار و… تشکيل شده است.

۱-۲ هدف اصلی دانش آرگونومی
هدف اصلي دانش ارگونومي يا مهندسي فاکتورهاي انساني(Human Factors Engineering) به بررسي روابط انسان با محيط کارش با محور بهبود شرايط زندگي و کاري او مرتبط مي شود ، به اين معنا که ويژگي ها و توانايي هاي ارگانيزم انساني به منظور تطبيق کار با انسان و بلعکس مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد.
به عبارت دیگر طراحي از ديدگاه آنتروپومتري شامل انطباق و هماهنگي و اندازه هاي بدن با ابعاد و اندازه هاي محل کار يا ابزار و وسيله مورد استفاده است.
آنتروپومتري از دانش آرگونومي و شاخ هايي از فيزيکال آنتروپومتري است که موضوع آن سنجش و اندازه گيري ابعاد و اندازه هاي اعضاي مختلف بدن براي طراحي آرگونوميکي بسياري از وسايل زندگي مورد نیاز بشر از جمله خودرو ضروري است دانش آنتروپومتري نيز با اندازه گيري و ارائه اندازه هاي مختلف بدن و تعيين ميدان حرکتي يا محدوده حرکت آنها به طراح کمک مي کند تا به ميزان زيادي بر ايمني و کارايي و بازده طرح خود بيافزايد و ازهرجهت يک طرح مناسب ارائه دهد.

۱-۳ تعریف آنتروپومتریAnthropometery
حركات طبيعي يكي از مهمترين بخشها در انجام كار با راندمان بالا تلقي مي‌گردد. لذا بايد محيط كار را به گونه‌اي طراحي نمود تا با ابعاد بدن كارگر كاملاً تطبيق داشته باشد در چنين وضعيتي نياز به دانستن اين ابعاد جهت طراحي محيطهاي كاري اهميت بسزايي داشته و پاسخگوي اين نياز مهم آنتروپومتري مي باشد.

آنتروپومتري Anthropometery كلمه اي يوناني است كه از دو واژة Anthropo به معني انسان – گونه انسان و metery به معني سنجش تشكيل شده است.

بطور كلي اندازه گيري ابعاد بدن در دو وضعيت صورت مي گيرد:
۱٫ وضعيت ساكن ( ثابت )
۲٫ وضعيت متحرك

وضعيت ساكن :
در وضعيت ثابت اندازه گيري بدن در حالتي صورت مي گيرد كه بدن هيچ حركتي نداشته باشد و اين اندازه گيري را اصطلاحاً آنتروپومتري استاتيك مي گويند.

وضعيت متحرك :
در وضعيت متحرك اندازه گيري ابعاد بدن در حالتي كه بدن در حال حركت مي باشد، صورت خواهد گرفت. اين اندازه گيري نيز آنتروپومتري ديناميك گفته مي شود.
بطور كلي آنتروپومتري شامل اندازه گيري
– اندازه هاي مختلفي از طول بدن
– وزن و حجم اندام ها
– فضاي حركتي و زواياي حركتي هر يك از اندازه ها بوده و در نهايت تهيه آمار و اطلاعات منتج از آن در تعيين شكل و اندازه ابزار و وسايلي است كه در محيط كار مورد استفاده اين افراد قرار مي گيرد.
بطور كلي آنتروپومتري در دو زمينه كاربرد دارد:
۱٫ براي تطبيق و تناسب ماشين با انسان در جهت راحتي و افزايش راندمان كاربر
۲٫ جهت استاندارد سازي وسايل و تجهيزات مورد استفاده براي يك فرد يا كل جامعه
در اين زمينه علاوه بر ابعاد بدن، نوع وسايل مورد استفاده، جنس و وضعيت بدن يا پوسچرPosture و… مورد استفاده قرار مي گيرد كه البته مهمترين آنها سن‌، جنس و تفاوتهاي نژادي مي باشد.
براي استاندارد سازي نحوة تعيين هر يك از اندازه ها بايد براي نوع اندازه گيري نيز، يك تعريف مشخصي وجود داشته باشد كه ذيلاً تعاريف اصلي در اندازه گيري ابعاد بدن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو

مقاله طراحی ارگونومیک صندلی خودرو
جهت دانلود مقاله آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرو از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
97 word 16,000 تومان

مقاله آرگونومی و طراحی آرگونومی صندلی خودرولینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *