جمعه , ۱ تیر ۱۳۹۷

بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت doc

بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت در قالب word به صورت کامل در ۴۵ صفحه به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

چکیده
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده ۳۳ قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت می پردازیم.

مقدمه

بر اساس نیازهای که در طول زمان در جامعه بشری بوجود می آید، قانون گذار را ناگزیر از آن می کند که در مقررات و قوانین موجود تجدیدنظر کند یا در صورت نیاز قوانین جدیدی را تصویب کند. در ماده اول قانون ثبت که در سال ۱۳۰۲ به تصویب رسیده بود، قانونگذار هدف از ثبت را چنین مقرر کرده بود: « دوائر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود. ثبت املاک تا اینکه مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ شود و ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود. پس ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی بین آنها تشکیل شد تا با ایجاد ثبات قضایی و حقوقی در این دو مورد، هم اشخاص به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند و هم مالیات و حقوق دولت در رابطه با معاملات وصول شود.

 برای این که مالکیت های حاصله به هر یک از طرق مذکور قانونی که در جامعه وجود دارد تثبیت و مصون از تعرض و تجاوز متجاوزین گردد و اسناد رسماً دارای اعتبار شوند، در سال ۱۲۹۹ تشکیلات عدلیه از «مباشرین» و « دفتر راکد ثبت اسناد» و «مدیر ثبت» نام برده شده و لزوم تاسیس اداره ثبت اسناد و املاک مورد توجه قرار گرفت که در این راستا قانون و مقررات ثبت عادی در سال ۱۳۰۲ تصویب گردید.در جهت اجرای قانون موضوعه، اداره کل ثبت اسناد و املاک با زیر مجموعه دایره ایالتی تهران و ثبت ولایات تشکیل شد. در سال های ۱۳۰۵، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸ قانون مذکور اصلاح و نحوه اقدام آن تغییر کرد تا این که در سال ۱۳۱۰ قانون مرقوم به طور کلی منسوخ و مصوبات آن سال در خصوص موضوع جایگزین گردید که با اصلاحات بعدی، هم اکنون جاری و حاکم است و موجب شد که مقررات ثبت عادی به ثبت اجباری و ثبت ایالتی و ولایتی به اداره ثبت اسناد و املاک در نهایت اداره کل ثبت در سال ۱۳۵۲ به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تغییر یابد.

ماده ۳۳ قانون ثبت مقرر می دارد: «نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته مي شود:

۱٫ در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.

۲٫ در صورتي كه پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.

 ۳٫ در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقال گيرنده باشد:

الف – در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.

ب – قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او بر عليه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه دعوي شده و نه اظهار يه رسمي يا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.

 تبصره ۱ – كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اين نحو كان مداخله داده باشند.

تبصره ۲ – در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد. »بخش اعظم این ماده در رابطه با معاملاتی بحث می کند که در قالب بیع شرط و معاملات با حق استرداد انجام می شوند از این رو در این تحقیق نیز سعی می گردد به این معاملات اشاره شود و موضوع و احکام معاملات مقرر در این ماده تشریح شود.

جهت دانلود بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 12,000 تومان

بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت docلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *