جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷

مقاله گردشگری و توسعه پایدار

دانلود مقاله گردشگری و توسعه پایدار در قالب word به صورت کامل در ۵۹ صفحه به قیمت ۶۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

گردشگری و توسعه پایدار در ایران

مقاله گردشگری و توسعه پایدار

صنعت گردشگری و توسعه پایدار

در اواخر دهه ۱۹۸۰ م، دیدگاه هاي صرفاً اقتصادي، مورد انتقاد شدید محیط گرایان قرار گرفت و برنامه ریزي براي توسعه جهانگردي به منظور بهره گیري از مزیت هاي اقتصادي، جاي خود را به برنامه ریزي براي توسعه پایدار گردشگري داد. کمیسیون جهانی توسعه اقتصادي ۱ توسعه پایدار را توسعه اي می داند که ضمن برآورده ساختن نیازهاي کنونی، لطمه اي هم به منابع مورد نیاز نسل هاي آینده وارد نمی آورد.

سازمان جهانی گردشگري، توسعه پایدار جهانگردي را شامل حفظ کیفیت زندگی براي جامعه میزبان ، رضایت گردشگران، حفظ محیط زیست و منابع انسانی و اجتماعی مورد  استفاده در فرایند گردشگري می داند (الوانی، ۱۳۸۵٫(۱۰۷ :

تقریباً وجه مشترك تمامی تعاريف ، حفظ محیط زیست انسان به عنوان بستر توسعه است که این امر در قبال ارتباط متقابل میان چهار رکن اساسی توسعه پایدار یعن ی توسعه اقتصادي، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی جامه عمل خواهد پوشید . هرگاه توازن در کنش و واکنش متقابل میان این اجزاء بر هم بخورد ، پایداري خدشه دار خواهد شد.(۷۲ : (علیزاده،۱۳۸۱

به طور کلی تعاریف توسعه پایدار شامل دو عنصر ، معناي توسعه و پایداري و ماندگاري آن است . عنصر اول به فرایندي اشاره دارد که شرایط زندگی مردم را بهبود می بخشد و عنصر دوم براساس ابعاد سه گانه پایداري زیست محیطی ، پایداري عوامل فرهنگی و اجتماعی و پایداري اقتصادي تعریف می شود (کاظمی،  ۱۳۸۵،۱۲۷ )

در برنامه ریزي براي توسعه پایدار گردشگري ، اصلی به نام حدود تغییرات قابل قبول ۱ در نظر گرفته می شود که محتواي آن میزان مجاز تغییرات در محیط هاي مختلف به منظور توسعه پایدار گردشگري است .

در تعریف گردشگري پایدار سه چیز مهم مورد تاکید قرار می گیرد که عبارتند از:

  1. کیفیت

گردشگري پایدار باعث می شود کیفیت زندگی جامعه میزبان بهبود یابد و کیفیت محیط نیز حفظ شود.

  1. حفظ و دوام

گردشگري پایدار، دوام منابع طبیعی و فرهنگ جامعه میزبان را تضمین می کند.

  1. تعادل

گردشگري پایدار بین نیاز هاي صنعت گرد شگري، حمایت از محیط زیست و جامعه  محلی نوعی تعادل و توازن برقرار میکند(گی، ۱۳۷۷، ۳۲۵).

به طور کلی ، توسعه پایدار گردشگري عبارت است از : گسترش صنعت گردشگري و جذب جهانگردان به کشور با استفاده از منابع موجود ، به گونه اي که ضمن پاسخ دادن به نیاز هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و ضوابط قانونی جامعه و انتظار جهانگردان ، بتوان وحدت و یکپارچگی و هویت فرهنگی و سلامت محیط زیست، تعادل اقتصادي و رفاه مردمان کشور و میهمانان آن ها را به طور متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین کرد . در توسعه پایدار گردشگري همواره باید اصل انعطاف پذیري و تغییر رعایت شود ، در این نوع توسعه نباید یک بخش خاص در جامعه به تنهایی فعالیت کند ، بلکه توسعه پایدار

گردشگري در گرو اشتراک و مساعی و همکاری و همراهی بخش عمومی و خصوصی ، گروه هاي تحقیقاتی و پژوهشی و سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان سطوح عالی کشور است. همچنین برنامه هاي توسعه پایدار گردشگري در هر کشور باید با ارزش ها و ایدئولوژي هاي خاص آن کشور سازگار باشد (الوانی، ۱۳۸۵، ۲۹).

جهت دانلود مقاله گردشگری و توسعه پایدار از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
59 word 6,000 تومان

مقاله گردشگری و توسعه پایداردریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

یک دیدگاه

  1. من این فایل رو خریداری کردم ۵۹ صفحه بود ممنونم از شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *