سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر

دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر در قالب ورد با کیفیت بسیار خوب به صورت استاندارد و آماده در ۱۲ صفحه به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

توضیحات کامل پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر

• معرفی پرسشنامه:
شومر در سال ۱۹۹۰ پرسشنامه ۶۳ سوالی خود را برای سنجش پنج بعدی معرفت شناختی پیشنهادی اش معرفی کرد. از این پنج بعد معرفت شناختی ، سه بعد به خود دانش (ساختار ، قطعیت و منبع) و دو بعد دیگر (کنترل و سرعت) به اکتساب دانش مربوط می شد. شومر برای هر یک از این ابعاد یک مجموعه سوال تهیه کرده بود که در ۱۲ خرده مقیاس گروهبندی شده بودند . برخی از ابعاد معرفت شناختی به یک خرده مقیاس و برخی دیگر به دو یا سه خرده مقیاس اشاره دارند. برای مثال با توجه به ساختار دانش ، بعد ((ساده بودن دانش)) از طریق خرده مقیاس های ((به دنبال یک پاسخ بودن)) و ((اجتناب از وحدت بخشیدن به اطلاعات)) مشخص می شد. در مطالعه شومر ۱۹۹۰ تحلیل عاملی خرده مقیاسها ۵ عامل را مطرح کرد : ساده بودن دانش ،خاص بودن دانش، قطعیت دانش ، توانایی ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع.

• تعریف مفهومی:
در سال های اخیر ، روانشناسان و متخصصان آموزش و پرورش به نحو فزاینده ای درباره ی باورهای معرفت شناسی و عقاید یاد گیرندگان نسبت به ماهیت علم ، یادگیری و دانستن علاقه نشان داده اند (هوفر ، ۲۰۰۴) . سازه باورهای معرفت شناختی از دیدگاه نظری توسط صاحب نظران از زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفته و به صورت متفاوتی مفهوم سازی شده است (برای مرور آنها به هوفروپینتریچ ، ۱۹۹۷ مراجعه شود) با این حال ، در پژوهش های تجربی از پرسشنامه تهیه شده توسط شومر (۱۹۹۰) به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است . او با معرفی و ارائه این ابزار هم تغییرات مفهومی و هم روش شنخاتی را برای فهم باورهای معرفت شناسی مطرح نمود و معرفت شناختی شخصی را به عنوان یک نظام باور که از چند بعد کم و بیش مستقل از باورهایی درباره ماهیت دانش و یادگیری مفهوم سازی کرد. بنا به اعتقاد او این نظام شامل باورهایی درباره ساختار دانش ، قطعیت دانش ، منبع دانش و نیز باورهایی درباره ماهیت توانیی و یادگیری است.

  • تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد باورهای معرفت شناختی نمره­ اي است که فرد به سوالات ۶۳ ماده ای  پرسشنامهشومر می­دهد

  • مولفه های پرسشنامه:
  1. ساده بودن دانش : سوالات ۲-۱۱-۱۶-۱۷-۱۹-۲۲-۲۳-۳۳-۳-۱۴-۱۸-۳۵-۳۷-۳۸-۵۴-۶۳
  2. قطعیت دانش: ۱-۵-۳۶-۴۰-۶-۷-۱۳-۳۱-۴۵-۴۶
  3. توانایی ذاتی یادگیری: ۲۶-۳۲-۴۳-۴۹-۸-۴۷-۵۵-۵۷-۴-۱۵-۲۵-۲۸-۶۲
  4. یادگیری سریع: ۱۰-۲۹-۳۹-۵۰-۶۰-۲۰-۲۴-۲۵-۵۱-۵۳
  5. خاص بودن دانش : ۹-۲۷-۴۱-۴۲-۴۴-۱۲-۲۱-۳۰-۳۴-۴۸-۶۱
  • نمره گذاری پرسشنامه:

این پرسشنامه لیکرت ۵ درجه ای به شرح زیر است.

گزینه کاملا مخالفم تا حدی مخالفم نظری ندارم تا حدی موافقم کاملا موافقم
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

سوالات زیر به صورت معکوس نمره گذاری می شوند:

۲-۲۲-۲۳-۱۴-۱۸-۵۴-۵۶-۱-۷-۴۵-۴۶-۲۶-۳۲-۴۳-۴-۱۵-۲۵-۲۸-۳۹-۶۰-۲۴-۵۳-۲۷-۳۰-۴۸-۶۱

  • تحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۶۳ ۱۸۹ ۳۱۵

امتیازات خود را از ۶۳ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۶۳ و حداکثر ۳۱۵ خواهد بود.

نمره بین  ۶۳ تا ۱۲۶  : باورهای معرفت شناختی در فرد ضعیف است.

نمره بین ۱۲۶ تا ۱۸۹ : باورهای معرفت شناختی در فرد متوسط است.

نمره بالاتر از ۱۸۹  : باورهای معرفت شناختی در فرد  قوی است .

  • روایی و پایایی:

در پژوهش رضایی (۱۳۸۹)  برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی برای رسیدن به ساختار عاملی مناسب استفاده شد . قبل از تحلیل عاملی داده ها ، همسانی درونی برای ۶۳ سوال پرسشنامه محاسبه شد و ۱۱ سوال به دلیل همبستگی منفی نمره سوال کل آزمون و ۱۶ سوال به علت همبستگی کمتر از ۱/۰ نمره سوال ، کل آزمون ، جمعا ۲۷ سوال از تحلیل های بعدی حذف شدند. با استفاده از روش مولفه های اصلی ، تحلیل عاملی بر روی ۳۶ سوال باقی مانده انجام گرفت. بررسی نمودار اسکری تحلیل اولیه ، راه حل دو عاملی را نشان داد.

پس برای دستیابی به ساختار دو عاملی ، تحلیل مولفه های اصلی با روش چرخش پروماکس انجام شد. ۲۰ سوال به علت بار عاملی کمتر از ۳۵/۰ و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش از یک عامل چندین چرخش حذف شدند و در نهایت تحلیل نهایی بارگذاری ۱۶ سوال باقی مانده را بر روی دو عامل نشان داد. این دو عامل بر اساس محتوای سوال های تحت پوشش ((دانش ساده / قطعی )) و ((یادگیری سریع/ ثابت)) نامگذاری شدند.

پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بین ۵۴% تا ۷۱% قرار داشت .در پژوهش  کدیور و همکاران (۱۳۹۱) میزان اعتبار خرده مقیاس های پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین ۶۵% تا ۷۵% بدست آمد .روایی پیش بین این ابزار توسط شومر (۱۹۹۳) نشان داده شده است که سه مورد از چهار باور بعد کنترل توانایی هوش عمومی، جنبه های مختلف یادگیری نظیر درک مطلب را پیش بینی می کند .برآورد اعتبار با روش باز آزمایی ۷۴% بدست آمده است .(کدیور و همکاران ،۱۳۹۱)

جهت دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 3,500 تومان

دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومرلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *